Title:
Vzdelávacie kurzy | Bratislava
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Vzdelávacie kurzy Vzdelávacieho a konferenčného centra Intenzíva s.r.o.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2022-07-06
 
Zdieľať na LinkedIn

Vzdelávacie kurzy | Bratislava

Marketing & Sales

26. október 2022 - 12. január 2023

Marketingový špecialista

Podľa záujmu

Marketing trochu inak

Podľa záujmu

Základy marketingu

Podľa záujmu

Marketing v kocke

Logistics

13. - 14. december 2022, Bratislava

Logistika distribúcie a skladovania

22. - 23. november 2022, Brno

Plánovanie výroby a intralogistika

25. - 26. október 2022, Bratislava

Logistika nákupu a riadenie zásob

1. jún - 2. jún 2022, Bratislava

Logistický audit

7. - 8. apríl 2022, Bratislava

Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie

HR & Management

28. január 2022, 8:30 - 9:30h, online

Personálne trendy v roku 2022

Podľa záujmu

Personálny audit

  - HR kluby

Age Management

29. - 30. november 2021

Expert Work Ability Index 1.0

4. október 2021

Auditor age managementu

11. - 12. apríl 2022 (online 4+4h, 8-12h)

Základy Age Managementu