Title:
Strategická úloha ceny a vyjednávanie o cene
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

Strategická úloha ceny a vyjednávanie o cene

Strategická úloha ceny a vyjednávanie o cene

Získajte systémovo utriedený prehľad o cene ako o nástroji implementácie (kurz)

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Pre koho?Manažérom na úrovni finančného, obchodného a marketingového riadenia spoločnosti a riadenia strategických podnikateľských jednotiek.
Čo získate?Porozumiete reakciám na cenu, väzbe medzi rôznymi stratégiami a cenovou politikou, možnostiam stanovenia ceny, zásadám vyjednávania, zostavíte predajný rozpočet, analyzujete vplyv ceny na hospodárske výsledky, ohodnotíte riziko cenového rozhodovania.
Cena:295 EUR bez DPH

Program

1. Úvod do procesu strategického rozhodovania
2. Zostavenie platformy zákazníkov resp. dodávateľov podľa významnosti
3. Vplyv ceny a nákladov vo vybraných finančných ukazovateľoch
4. Práca s krycími a čistými marketingovými príspevkami
5. Predajný rozpočet a analýzy rozkladu odchýliek
6. Implementácia cenovej politiky na marketingové stratégie
7. Možnosti stanovenia ceny na trhu, pôsobenie systému zliav, psychologické faktory
8. Operačný risk management, využitie zvratovej analýzy pre hodnotenie rizikovosti cieľových segmentov resp. zákazníkov
9. Cenovené vyjednávanie, prekonávanie námietok na cenu, techniky uzatvárania
10. Plánovanie vyjednávania, nácvik modelovej situácie

Metodika výučby

Seminár s odborným výkladom a prípadovými štúdiami, praktické cvičenia, feedback, diskusie a dotazníky. Účastníci dostanú pracovný manuál s prezentáciou témy.

Prečo absolvovať tento seminár?

Výborná možnosť za krátku dobu získať systémovo utriedený prehľad o cene ako nástroji implementácie a možnosť konzultácie a spätnej väzby od lektora i ostatných účastníkov.

Lektori, garanti

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojárskej fakulty VUT Brno - odbor dopravná a manipulačná technika so špecializáciou na motorové vozidlá. Vzdelanie si ďalej rozšíril v rámci marketingových programov NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšovania produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interných trénerov dánskej spoločnosti TMI zameraného na soft skills a komplexného britského programu pre rozvoj konzultantov MCDP, pre ktorý následne lokalizoval jeden z manažérskych modulov.
Profesijné skúsenosti začal zbierať na obchodných pozíciách v koncerne Sigma a konzultantské schopnosti získal začiatkom 90.-tych rokov pri zakladaní spoločných podnikov s partnermi so zemí EÚ a neskôr zastupovaním americkej inžinierskej firmy v strednej a východnej Európe.
Od druhej polovice 90.-tych rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančného riadenia a stratégií. Je spoluautorom a členom realizačného tímu mnohých interných programov pre pbchodné i výrobné spoločnosti od veľkých nadnárodných gigantov až po podporu transformácie menších spoločností.
Od polovice 90.-tych rokov je hlavným konzultantom projektu česko-francúzskeho programu CEPAC pre podporu začínajúcich firiem. V súčasnej dobe je akreditovaným lektorom programov CIMA A i B a podiela sa na upgradu týchto programov na základe dlhoročných skúseností z realizácie marketingových a vzdelávacích projektov pre široké spektrum firiem.


Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.
Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk.

Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru.

Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5

IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888

Tel:02-682 86 574, tel/fax: 02-682 86 574

e-mail: kurzy@intenziva.sk
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5

č.účtu : 2629253178/1100 
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok295 €59 €354 €
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)260 €52 €312 €

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.