Title:
Marketing & Sales Academy
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-06-24
 
Zdieľať na LinkedIn

Marketing & Sales Academy

11. apríl - 7. jún 2023, Praha

Marketingový špecialista

Podľa záujmu

Marketing v kocke

 

 

Podporuje konkurencieschopnosť organizácie a kariérový rozvoj manažérov firiem, manažérov a špecialistov z oblasti marketingu, obchodu.Osobné referencie

"Absolvovanie certifikovaných kurzov CIMA A a CIMA B hodnotím s odstupom času ako mimoriadne prínosný krok pre komplexné pochopenie marketingových princípov, rozšírenie si vedomostí a efektívnu aplikáciu základov marketingu do praxe. Kurz je rozdelený do logických častí, ktoré v kurze CIMA A prehľadne oboznamujú s marketingovou terminológiou a metódami až po riešenie konkrétnych prípadových štúdií v kurze CIMA B. Obrovskou výhodou kurzov je, že predanášajúci sú ľudia z praxe. Získané znalosti a poznatky z týchto kurzov dnes využívam v obchodnej sfére úplne automaticky na denno-dennej báze. Verím, že kurzy CIMA môžu všetkým absolventom pomôcť v ich kariérnom rozvoji, v rýchlejšej orientácii sa v situácii na trhu, lepšiemu porozumeniu zákazníkovi a pri tvorbe firemnej stratégie."  
Ľubomír Domiňak, Business Development Director, Export Platform, PPG Architectural  Coatings EMEA
(Absolvent Marketing CIMA A v roku 2006 a CIMA B v roku 2009. Referencia je z roku 2018.)


"CIMA je veľmi efektívny a rýchly spôsob ako získať 360 prehľad všetkých funkčných oblastí marketingu. Za 6 mesiacov zistite aká dôležitá je segmentácia trhu, profilovanie vašich zákazníkov, pozicionovanie značky až po distribučný model či cenotvorbu.
CIMU odporúčam všetkým kolegom, ktorí potrebujú získať širší pohľad na marketing v korporáciách ako aj malým podnikateľom, pre ktorých je marketing nevyhnutnou súčasťou ich strategického plánovania. "

Martina Sokolová Jurkovičová
Marketing Expert with focus on Strategy, Promotion and Campaign Management, Dell Slovakia s.r.o.
(Absolventka Marketing CIMA A v roku 2006 a CIMA B v roku 2007. Referencia je z roku 2018. Týmto kurzom prešlo viacero špecialistov Marketingu a Sales spoločnosti Dell.)


"Kurz CIMA A som absolvoval v roku 2017 a po skúsenostiach s odbornou úrovňou lektorov, komplexnosťou obdržaných informácií, metodikou výučby som sa rozhodol pokračovať v ďalšom roku kurzom CIMA B. Veľké množstvo prípadových štúdií a skúsenosti lektorov z praxe pri riešení úloh mi pomohlo aplikovať získané teoretické vedomosti a ukázal spôsob, ako správne prijímať rozhodnutia. Vrelo odporúčam každému záujemcovi o marketing."
Lásik Vladimír
Marketingový manažér a vedúci oddelenia marketingu PPA CONTROLL, a.s. (2018)


"Kurz Digitálny marketing mi poskytol základný prehľad a informácie zo sveta online marketingu, ktoré sme v našej poisťovni okamžite začali využívať a ktoré prinášajú výsledky. Odporúčam každému, kto sa túži zasvätiť do sveta digitálneho marketingu, ako odrazový mostík pre naštartovanie systematického a fungujúceho online marketingu".
Ing. Lukáš Porhajaš
Špecialista marketingu, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (2016)


„Certifikovaný kurz Digitálny marketing z ponuky vzdelávacieho centra Intenzíva bol pre mňa ako marketingového pracovníka veľkým prínosom. Online marketing získava čoraz dôležitejšiu pozíciu v rámci marketingovo komunikačného mixu spoločností z rôznych oblastí a pre úspech každej firmy je dôležité, aby sa v tomto digitálnom priestore vedeli zorientovať. Kurz Digitálny marketing je preto ideálnou voľbou.“
Tomáš Melikant  
Marketingový pracovník, Tatramat 
– ohrievače vody, s.r.o.  (2016)  


"Hoci uplynulo viac rokov od môjho absolvovania kurzov CIMA-A (2005) a CIMA-B (2006), napriek tomu stále nevybledli vedomosti získané práve na týchto cenných prednáškach. Názov hovorí o marketingovom kurze, avšak poskytuje oveľa viac informácií. Vďaka nim mám lepší prehľad, lepšie povedané zdravý nadhľad vo svete biznisu. Okrem vedomostí, ktoré kurz ponúka, mohla som spoznať názory veľmi skúsených prednášajúcich, podobne názory účastníkov z rôznych odvetví, za ktoré som vďačná a tiež, nie v poslednom rade, organizátorom kurzu, spoločnosti Intenzíva, za skvelé menežovanie.
Určite vrele odporúčam každému, kto chce byť úspešnejší, nech pôsobí na akej koľvek pozícii v oblasti sales alebo marketing-u."

Mgr. Zsuzsanna Szatmár, Consultare a.s. (2015)

"Prínos kurzov CIMA pre moju prax vidím v niekoľkých rovinách. CIMA A ma previedla všetkými oblasťami sveta marketingu a procesu marketingového plánovania vo svojej logickej postupnosti, celej komplexnosti a súvislostiach, čo mi dalo „navigačnú mapu“ pre rýchlejšie a efektívnejšie cestovanie v tomto svete za dosahovaním cieľov. CIMA B mi ukázala „vzorce“ strategického marketing manažmentu, ktoré mi pomohli a pomáhajú zrýchliť a skvalitniť rozhodovanie o stanovení správnych cieľov a správnych stratégií ako ciele dosiahnuť. No a nakoniec CIMA C mi dala hlbokú osobnú skúsenosť pri riešení konkrétneho problému našej spoločnosti, že metodika CIMA funguje. Na pozadí týchto hlavných myšlienok počas kurzov CIMA veľmi pozitívne vnímam možnosť konzultácií s lektormi, ktorí sú uznávanými kapacitami, možnosť výmeny pohľadov absolventov z rôznych odvetví, ktoré rozširujú obzory a fakt, že Certifikát absolventa je medzinárodne uznávanou značkou kvality.
Ing. Marek Brna
Prednosta sekcie zákazníkov, ŽSR – Železničné telekomunikácie Bratislava  (absolvent Marketing CIMA A a CIMA B v roku 2007, Marketing CIMA C v roku 2011, referencia je z roku 2012)


"Keď je v práci nutné ASAP pripraviť potrebné tabuľky, prezentácie a grafy, prísť rýchlo s návrhom efektného a zároveň efektívneho riešenia, je lepšie spoľahnúť sa nielen na intuíciu.. Kurzy CIMA A a CIMA B mi pomohli aktualizovať a utriediť si vedomosti z marketingu, ale hlavne som prostredníctvom cvičení a komplexných prípadových štúdií získala schopnosť aplikovať teoretické poznatky do praktických riešení. V príjemnom neformálnom prostredí, medzi "spolužiakmi" z rôznych odborov a spolu s lektormi, ktorí mali za sebou roky praxe, sme diskutovali o možných riešeniach a každý mohol prispieť svojím uhlom pohľadu. Kurzy doporučujem všetkým, ktorí si plánujú a rozvíjajú svoju kariéru v oblasti marketingu, ako aj tým, ktorí nám do marketingu často a radi "fušujú"  :)
Emília Stracheová
Sr. Product Manager Internet / Financial & Travel Services
(absolvent Marketing CIMA A v roku 2003 a CIMA B v roku 2010, referencia je z roku 2012)


"Okrem prehľadu v oblasti marketingu, ktorý som na kurze CIMA A získala, oceňujem najmä dobré meno, aké kurzy CIMA majú v zhraničí.
Vrelo odporúčam absolvovať kurzy CIMA A, B, C každému, kto má záujem uplatniť sa na pracovnom trhu v zahraničí.
Presvedčila som sa, že certifikát CIMA je vysoko cenený u zamestnávateľov v UK a verím, že mi otvoril dvere aj na “London Metropolitan University”, kde teraz študujem."
Jana Janková
Oddelenie Digital Marketing v spoločnosti Visiongain Ltd., London, UK  (absolventka Marketing CIMA A v roku 2008, referencia je z roku 2011)


"Hoci sa neživím hudbou vždy som obdivoval hudobníkov, ktorý aj napriek tomu že sa nepoznali, dokázali sa za pár minút zohrať a bola radosť ich počúvať. Neskôr som zistil že to, čo ich spájalo, bola často platforma z akej čerpali vedomosti a spôsob myslenia. Uvažoval som, či je niečo podobne možné aj v oblasti marketingu a našiel som CIMU. Dáva ucelený obraz o procese marketingového plánovania, je zrozumiteľná, praktická a učí absolventov  myslieť "marketingovo". Vnímam ju ako základnú platformu, ktorá mne a mojim  kolegom umožňuje efektívne spolu komunikovať a tvoriť nové stratégie v oblasti marketingu. To je dôvod prečo sme CIMU v SLSP zaviedli ako štandardnú výbavu pre každého pracovníka úseku marketingu a reklamy."
Ján Slávik
Vedúci sekcie marketingu a reklamy, Slovenská sporiteľňa, a.s. (absolvent Marketing CIMA A v roku 2001, referencia je z roku 2009)


"CIMU odporúčam všetkým kolegom pracujúcim v marketingu", aj keď toto tvrdenie môže znieť pateticky, CIMA Vás prevedie prehľadom pracovnej náplne jednotlivých oddelení a procesov, čo Vám v budúcnosti umožní uvažovať "out of box". Vďaka rozšíreným poznatkom si ľahšie uvedomíte dopad svojich rozhodnutí a vaše nové návrhy tak budú preferované vďaka pozitívnemu plošnému dopadu."
Martina Sokolová
EMEA Desktop Product Manager, Dell, s. r. o. (absolvovala  Marketing CIMA A v roku 2006, Marketing CIMA B v roku 2007)


"Zatiaľ bezkonkurenčne najlepší kurz, aký som mal možnosť absolvovať. Kurz ocení každá osoba bez ohľadu na pozíciu, disponujúca možnosťou vplyvu, hoci i nepriameho, na smerovanie spoločnosti, v ktorej pôsobí. Obsah a forma kurzu dáva možnosť jeho reálneho uplatnenia v akomkoľvek type spoločnostri od obchodných, cez výrobné až po služby. Vrele odporúčam každému, kto hľadá nový impulz na rozvoj firmy alebo svojej odbornosti. I napriek môjmu vysokoškolskému vzdelaniu v oblasti marketingu a manažmentu považujem investovaný čas a peniaze za veľmi zmysluplnú a efektívnu investíciu."
Ing. Ján Šnyr
marketing manager, ALFA BIO SLOVAKIA, s.r.o. (absolvoval v roku 2005) 


"Kurz CIMA A prevýšil moje očakávania nielen svojou komplexnosťou, ale aj konkrétnymi a systémovými riešeniami prípadových štúdií. Lektori, z ktorých každý pôsobil dlhé roky v marketingu významných podnikov, mi pomohli pochopiť podstatu a význam marketingu v podnikaní a postavili mi konanie ako marketéra na pevné základy. Vedomosti získané v kurze dokážete zúročiť nielen na poste marketingového pracovníka veľkej firmy, ale aj pri rozbehu vlastného podnikania."
Ing. Pavol Sovič
konateľ, CI Consultants, s.r.o. (absolvoval v roku 2003)


"Kurz poskytuje ucelený pohľad na marketingovú problematiku. Dôraz je kladený na analýzu vonkajších a vnútorných faktorov. Učí účastníka postup zostavenia SWOT analýzy potrebnej na definovanie strategických cieľov. Prípadové štúdie výborne prispeli k osvojeniu si teoretických vedomostí. Vysoko vyzdvihujem úroveň lektorov Ing. Kučeru a Ing. Lenocha. Najviac ma zaujal ich prehľad o problematike a schopnosť vysvetliť prepojenie medzi finančnými ukazovateľmi a ich praktický dopad na úspešnosť firmy. Dojem z celého kurzu bol veľmi dobrý."
Ing. Vladimír Straka
marketing a reklama, Ľudová banka, a.s. (absolvoval v roku 2003)


"Kurz CIMA je ojedinelým produktom na slovenskom trhu poskytujúcim ucelenú koncepciu. Vychádza z európskeho chápania marketingu ako odboru. Nezaoberá sa len marketingovou komunikáciou, reklamou (ako je na Slovensku vnímaný marketing), ale rozoberá aj napríklad finančnú analýzu, prieskumy, marketingové koncepcie, cenotvorbu atď. Taktiež svojím učebným rozsahom sa ťažko dá zrovnávať s konkurenčnými produktmi. Je vhodný pre ľudí, ktorí si chcú doplniť vedomosti v odbore a nehľadajú rýchlokurz geniality. Bohužiaľ marketing je odbor, ktorý vyžaduje dlhodobé štúdium a prax."
Ing. Karol Takács
odd. marketingu, Saint-Gobain Isover Slovakia, s.r.o. (absolvoval v roku 2003)


"Počas kurzov CIMA som mal možnosť pôsobiť v spoločnostiach umožňujúcich voľné myslenie v odbore marketingu. Nebolo to iba o reklame, komunikácii, event manažmente, ale aj o produktoch, cenotvorbe, B2B/B2C stratégii a business marketingu. Hlavné motto každej aktivity boli ROI (Return of Investment), Market Share, Revenue, Margin, atd. Absolvovaním kurzov CIMA som získal doplňujúce informácie práve o oblastiach, ktoré boli a sú mojou dennou prácou a záľubou."
Mgr. Michal Lichner
marketing director CEE, Fujitsu Siemens Computers, s.r.o. (absolvoval v roku 2002)


"Kurz CIMA A je, ako jeden z mála, kurz konfrontovaný s praxou. Poskytuje ucelený prehľad o problematike marketingu a jeho uplatnení v marketingovom riadení vo všetkých oblastiach. Jeho najväčšie pozitívum je to, že nie je určený výhradne pre marketingových špecialistov, resp. ako doplnok pre študentov marketingu, ale že má v sebe pridanú hodnotu aj pre ostatné pracovné funkcie. Marketing nie je oddelenie, ale spôsob myslenia."
Ing. Miloš Červený
technický riaditeľ, YMS, a.s.


Vzory certifikátov