Title:
Logistics Academy
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-06-24
 
Zdieľať na LinkedIn

Logistics Academy

20. - 21. marec 2023, Bratislava

Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie

21. - 22. február 2023, Ostrava

Logistika distribúcie a skladovania

16.- 17. marec 2023, Bratislava

Logistika nákupu a riadenie zásob

22.- 23. február 2023, Praha

Plánovanie výroby a intralogistika

podľa záujmu

Logistický audit

 kk

k

Sme alternatívou univerzitného vzdelania - získajte diplom Logistickej akadémie a k tomu zodpovedajúci titul písaný za menom!

Logistika je umenie a veda, ktorá zaisťuje, aby boli správne veci v správny čas na správnom mieste - a to za minimálnu cenu.

Dajte vedieť svetu o svojom logistickom umení - získajte diplom Logistickej akadémie a k tomu zodpovedajúci titul písaný za menom!

Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o., Česká republika. Firma PQL bola prvým českým subjektom, ktorý uviedol na trh logistických služieb logistický audit, dnes metodicky zastrešený Komorou logistických auditorov. S unikátnym logistickým Know - How Vás oboznámi senior konzultant a konateľ spoločnosti PQL, Ing. Jaroslav BAZALA, Ph.D., ktorý je zakladajúcim členom komory logistických auditorov ČR, SR a prezidentom Logistickej Akadémie ČR.

Logistics Ride 2022 - úspešný štvrtý ročník logistickej konferencie v Ostrave

Logistics Ride 2018 - úspešný tretí ročník logistickej konferencie v Ostrave

Logistics Ride 2016 - úspešný druhý ročník logistickej konferencie v Ostrave

Logistics Ride 2015 - úspešný prvý ročník logistickej konferencie v Ostrave

Prečo študovať na Logistickej akadémii?

 • Sme tu pre logistov z praxe, ktorí chcú vedieť ešte viac a chcú dať o sebe vedieť.
 • Sme alternatívou univerzitného vzdelania pre tých, ktorí už vekom či mentálne vyrástli zo školských lavíc a napriek tomu chcú rásť vo vedomostiach a zručnostiach v logistike.
 • Sme praktickou školou života pre tých, ktorí už získali diplomy z rôznych vysokých škôl, ale chcú obstáť aj ako praktici medzi profesionálmi v logistike.

Kto sa môže prihlásiť?

 • Každý, kto má za sebou aspoň trojročnú prax týkajúcu sa logistiky (nákup, skladovanie, doprava, manipulácia, plánovanie a riadenie výroby, distribúcia, predaj a pod.) ... a koho logistika jednoducho baví!

Ako prebieha certifikácia na Logistickej akadémii?

 1. 1. Prihláška
 2. 2. Prijatie do LA
 3. 2. Prijatie do LA + možnosť absolvovania prípravného kurzu v rámci vzdelávacieho programu LA
 4. 3. Absolvovanie testov
 5. 4. Výber a príprava projektu k obhajobe
 6. 5. "Malá" obhajoba projektu
 7. 6. Finálna obhajoba projektu a udelenie diplomu 

Certifikácia bude prebiehať pred nezávislou komisiou.


Referencie spokojných klientov na Slovensku:

"Ako logistu ma zaujali semináre z Logistickej akadémie. Mala som možnosť absolvovať štyri z piatich ponúkaných oblastí. Jednotlivé témy sa vzájomne dopĺňajú a vytvárajú ucelený pohľad na logistiku a problémy, ktoré logistika rieši s dôrazom na logické myslenie s použitím moderných nástrojov a metód. Taktiež mi nedá nevyzdvihnúť lektora p. Bazalu, s ktorým sme jednotlivé semináre absolvovali, akou ľahkosťou a profesionalitou dokázal objasňovať témy z oblasti logistiky. O to väčšiu radosť som mala, že aj kolegovia reagovali na semináre maximálne spokojne, čo prinieslo ujednotenie komunikačného jazyka na oddelení a rovnaký náhľad na riešenie problémov s pochopením, o aký spoločný cieľ nám ide.
Doteraz vybrané školenia z firmy Intenziva boli vždy zárukou kvality. A preto som veľmi rada, že semináre z Logistickej akadémie toto pravidlo len potvrdili."

Ing. Dagmar Kralčáková, Vedúca plánovania výroby, Boge Elastmetall Slovakia, a. s. (2015)

   

"Chcela by som Vám poďakovať, že organizujete kurzy „Logistickej akadémie“ na Slovensku. Bola som veľmi spokojná so všetkými 4-mi modulmi. Po absolvovaní týchto modulov, som sa rozhodla, že tento rok u Vás budem absolvovať ďalšie tréningy zamerané na logistiku. Okrem toho som sa rozhodla, že k Vám na školenie pošlem aj mojich „chlapcov“ z oddelenia vnútorných služieb. Pán Bazala, ktorý je lektorom tréningov zameraných na logistiku, je vysoký profesionál. Veľmi sa mi páčilo, že nie je typický učiteľ resp. prednášateľ, ako sme zvyknutí zo škôl, a teda dokáže všetky teoretické vedomosti preniesť do reality a vysvetliť to v praxi, keďže má bohaté skúsenosti z rôznych firiem, v ktorých odborne pôsobil. Vaša organizácia a priestory sú perfektné, bola som u Vás veľmi spokojná. Teším sa na naše ďalšie stretnutie."
Mgr. Denisa Rumanová, Vedúca logistiky/Logistics Manager, Rittal s. r. o. (2015)

"Spolu s kolegami sme sa rozhodli zúčastniť seminára „Manažment logistiky“, aby sme preverili naše vedomosti v tejto oblasti, získali nové poznatky a rozšírili pohľad na aktuálne trendy v logistike.
Bol som príjemne prekvapený obsahovou náplňou a kvalitou seminára, ktorý mi poskytol prierezový pohľad do problematiky logistiky a jeho manažmentu na teoretickej úrovni a vytvoril tak základ pre absolvovanie ďalšieho modulu zo súboru nadväzujúcich seminárov. Ako ďalší workshop sme si vybrali „Logistiku nákupu a riadenia zásob“ hlavne z toho dôvodu, že sú to dve nosné oblasti, ktoré sa priamo dotýkajú našej každodennej práce vo firme.  Po ukončení seminára sme sa rozhodli uskutočniť v r. 2016 logistický audit zameraný práve na logistiku nákupu a zásobovania. Musím taktiež pochváliť organizačné zabezpečenie školení, ktoré bolo na vysokej úrovni."
Ing. Florian Bálint, Vedúci tímu - tím metodiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (2016)

   

Logistické projekty a školenia v spoločnostiach:

TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad
AMYLUM SLOVAKIA spol. s r.o., Boleráz
MAPEI SK s.r.o., Bratislava
AUTO-IMPEX spol. s r.o., Bratislava
ŽOS Trnava a.s., Trnava
Kofola a.s., závod Rajecká Lesná
Eltek Valere s.r.o., Liptovský Hrádok

Kurzy Logistickej akadémie v Ostrave navštívili účastníci z týchto slovenských spoločností:

Franke Slovakia s.r.o., Žilina
MENERT spol. s r.o., Šaľa
IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
PERI spol. s r.o., Senec
SHP Harmanec a.s., Harmanec