Title:
Výpočty pre riadenie zásob
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Zdieľať na LinkedIn

Výpočty pre riadenie zásob

Výpočty pre riadenie zásob

Vyskúšajte si praktické a fungujúce výpočty zásob v logistike! (kurz)

Téma:Logistics Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Miesto konania:Brno
Pre koho?pracovníkom nákupu, odbytu a všetkým tým, ktorí majú za úlohu zavádzať KANBAN alebo naopak implementovať nástroje IT/IS
Čo získate?zistíte ako správne kategorizovať zásoby, kalkulovať náklady na riadenie zásob, testovať ekonomiku priebehu zásoby, počítať poistné zásoby, simulovať priebeh zásob v budúcom období, používať efektívne režimy doplňovania zásob na modelových príkladoch,...
Cena:395 EUR bez DPH (cena pre klientov VKC Intenzíva: 360 EUR bez DPH)

Program

 1. 1. Správne kategorizovanie zásob
 2. 2. Kalkulovanie nákladov na riadenie zásob
 3. 3. Testovanie ekonomiky priebehu zásob
 4. 4. Počítanie poistných zásob
 5. 5. Simulovanie priebehu zásob v budúcom období
 6. 6. Používanie efektívnych režimov doplňovania zásob na modelových príkladoch
 7. 7. Efektívne riadenie zásob s pravidelnou spotrebou
 8. 8. Uspokojivé riadenie zásob so sporadickou spotrebou
 9. 9. Analyzovanie modelových (prípadne vaša) súborov dát o zásobách
 10. 10. Počítanie parametrov pre riadenie modelových (prípadne vašich) zásob
 11. 11. Overovanie stability (citlivosti) zostavených modelov riadenia zásob


Prečo absolvovať tento workshop?

So zásobami je vraj len samé trápenie - management nás núti ich znižovať, ale keď chýbajú, je oheň na streche. Niekedy to vyzerá tak, že "dva je málo, ale tri už je veľa". 
Sú azda k dispozícii nejaké vzorčeky a akási teória, ale prax je úplne mimo.... alebo nie? 
Naozaj možno okolo zásob aj niečo rozumné a fungujúce spočítať? URČITE ÁNO !! 
V tomto workshope vykonávame praktické výpočty. Vezmite si so sebou váš notebook na ktorom bude fungovať MS Excel (a prípadne aj vašu reprezentatívnu vzorku dát) a poďme sa naučiť riadiť zásoby pomocou niekoľkých celkom dobre spočítateľných parametrov. 

O aké dáta ide?
 • Príjmy a výdaje vybraných artiklov za zvolené obdobie (podľa množstva)
 • Prehľady nákupov artiklov za zvolené obdobie (podľa množstva, cien)
 • Prehľady spotrieb alebo predajov artiklov za zvolené obdobie (podľa množstva, cien)

Všetky vaše dáta zostanú iba na vašej výpočtovej technike!
Sme pripravení s každým prihláseným účastníkom dielne skonzultovať štruktúru jeho dát vopred!
Všetko si vyskúšame na nami pripravených modelových príkladoch a potom sa pustíme do riešenia úloh, ktoré sú aktuálne pre vás.

Lektori, garanti

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. (1957) 
Prezident Logistickej akadémie, zakladajúci člen Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku, člen americkej asociácie APICS a majiteľ spoločnosti PQL poradenstvo pre kvalitu a logistiku,  s.r.o.
Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a auditor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v Holandsku sa majoritne venuje logistike.
Je riešiteľom významných logistických projektov pre spoločnosti VÍTKOVICE a.s., BONATRANS GROUP a.s., Třinecké železárny a.s., TATRAVAGÓNKA POPRAD a.s., Hella Autotechnik s.r.o., BOCHEMIE a.s., KOFOLA a.s., HM Partners s.r.o. a dlhý rad ďalších veľkých, stredných i malých firiem.
Manažérske skúsenosti získal ako prvý riaditeľ logistiky spoločnosti BONATRANS GROUP a.s.
Popri riešení a realizácii logistických projektov je najmä vyhľadávaným lektorom a trénerom. Je hlavným autorom rozsiahlej publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer.

moto:
Súhlasím s Henry Fordom, ktorý povedal: "Máte pravdu, ak si myslíte, že niečo nemôžete - a tiež keď si myslíte, že môžete!"

Čo garantujem v Logistickej akadémii:
Som jej prezidentom a mojím poslaním je slúžiť vám všetkým, ktorí sa budete uchádzať o niektorý z udeľovaných diplomov, a súčasne robiť len to, čo povedie k rastu prestíže Logistickej akadémie .... a tým aj významu a cene vašich titulov, ktoré si môžete uvádzať za svoje meno.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok395 EUR79 EUR474 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG, ZOCR, SOPK)360 EUR72 EUR432 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.