Title:
Partnerstvo
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
VKC Intenzíva spolupracuje vo svojej činnosti s viacerými spoločnosťami: TCG, DAP Services atď.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-05-29
 
Zdieľať na LinkedIn

Partnerstvo

Občianske združenie Age Management Balancing, o. z. (tiež Manažmnet veku, o. z.) vzniklo z podnetu spoločnosti Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s. r. o. (ďalej len Intenzíva). Rozvojom ľudských zdrojov sa Intenzíva zaoberá od založenia v r. 2000.
Tému Age Managementu sme už viackrát v minulosti komunikovali v súvislosti s našou konferenciou HRsalon v spolupráci s AIVD ČR a Združením Age Management ČR.
Stotožňujeme sa s názormi partnerov, že v tejto oblasti je nevyhnutné robiť osvetu a komunikovať s odborníkmi a kompetentnými manažérmi, pretože v dôsledku demografického vývoja o niekoľko rokov bude tento problém nútená riešiť každá firma.

Stanovy združenia.pdf


Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o., Česká republika. Firma PQL bola prvým českým subjektom, ktorý uviedol na trh logistických služieb logistický audit, dnes metodicky zastrešený Komorou logistických auditorov. S unikátnym logistickým Know - How Vás oboznámi senior konzultant a konateľ spoločnosti PQL, Ing. Jaroslav BAZALA, Ph.D., ktorý je zakladajúcim členom komory logistických auditorov ČR, SR a prezidentom Logistickej Akadémie ČR.


Firemní sociolog je poradenská spoločnosť špecializovaná na otázky efektívneho vedenia, personálneho managementu a komunikácie vo firmách. Pomáhame riešiť problémy s internou komunikáciou, s riadením a organizáciou personálu. Podporujeme a rozvíjame management tak, aby svoje úlohy zvládal čo najefektívnejšie a čo najviac humánne, vzdelávame vedúcich pracovníkov, pomáhame pri diagnostike a riešení problémov. Používame vlastné diagnostické a intervenčné nástroje, prevádzkujeme webový portál s množstvom bezplatne dostupných informácií, kde každý týždeň nájdete nový text, riešený problém alebo prípadovú štúdiu.
Viac informácií nájdete na www.firemni-sociolog.cz


Excellent Training je poradensko-vzdelávacia spoločnosť a expert v oblasti vzdelávania rozvoja lídrov, zamestnancov, tímov a organizácií.
Ich cieľom je porozumieť potrebám zákazníkov tak, aby im svojou pomocou pomohli rozviť ľudský potenciál a tým zvýšili efektivitu trhových aktivít.