Title:
O nás - predstavenie spoločnosti
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. je vzdelávacia spoločnosť z Bratislavy.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-06-24
 
Zdieľať na LinkedIn

O nás - predstavenie spoločnosti

Sme s vami už 21 rokov...

Kto sme

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. je súkromná nezávislá spoločnosť. Sme profesionálny tím, ktorý pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000, s cieľom trvale zlepšovať služby pre našich zákazníkov (v zmysle systému riadenia kvality podľa normy ISO).  Za tento čas sme si vybudovali vlastné zázemie a kvalitnú databázu odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z praxe. 

Čo robíme

Našim poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a poskytovanie komplexných konferenčných služieb pre súkromný aj verejný sektor. Nosné vzdelávacie programy a produkty Balance Management sú realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi. 

Hodnoty, ktoré preferujeme sú predovšetkým kvalita, odbornosť, flexibilita, čestnosť, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Špecializujeme sa na oblasť marketingu, obchodu, logistiky a ľudských zdrojov. Riadiť ľudí a vedieť sa orientovať na trhu považujeme za základ konkurencieschopnosti a rozvoja každej organizácie. Zameriavame sa na zákazníka, využívame všetky dostupné formy komunikácie, podporujeme networking a spoluprácu odbornej verejnosti.


Vzdelávanie

  • rozvíjame kompetencie manažérov a špecialistov - sprístupňujeme dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam pre profesionálov z oblasti marketingu, predaja, logistiky, manažmentu a ľudských zdrojov.

Konferencie
  
Team Intenzíva

  • poskytujeme priestor na výmenu informácií o nových trendoch v špecifických odborných oblastiach, výmenu skúseností, nadväzovanie nových obchodných kontaktov na medzinárodnej úrovni, realizujeme akcie konferenčného charakteru aj na „kľúč“.

Naše aktivity

Prostredníctvom našich cielene orientovaných aktivít pomáhame rozvíjať a profesionalizovať podnikateľskú sféru a jej konkurencieschopnosť na domácom i zahraničnom trhu. Našim zámerom je trvale skvalitňovať a rozvíjať portfólio produktov a opakovane poskytovaľ služby s vysokou pridanou hodnotou.

VKC INTENZÍVA, s.r.o. je členom Českého inštitútu pre marketing (CIMA), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR), Klubu personalistů ČR a Združenia Age Management Balancing (AMB).

Akcie s našimi partnermi v roku 2018
Konferencia Age Management, Mladá Boleslav, február 2018

Novoročné stretnutie s Intenzívou, január 2018

Akcie s našimi partnermi v roku 2017 

Týždeň celoživotného vzdelávania, AIVD SR a Senior Friendly, Bratislava, november 2017

Akcie s našimi partnermi v roku 2016

                


Akcie v roku 2016

     

    KLUB SOKP                                                      KLUB SOKP                                              Valné zhromaždenie ZO SR


Podporujeme Camphill Drahuška - prvé zariadenie komunitného bývania v SR pre osoby s autizmom a príbuznými postihnutiami www.drahuskovo.sk.
Drahuška oslávila 5 rokov! 

   


PaedDr. Ilona Hegerová

PaedDr. Ilona Hegerová
Managing Partner

Ing. Tibor Budvesel

Ing. Tibor Budvesel
Managing Partner

Oznamujem Vám, že nás opustil, po ťažkej chorobe, môj dlhoročný kolega a spoluzakladateľ firmy Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o

Ing. Tibor BUDVESEL. 

Spolupracovali sme vyše 20 rokov.
S úctou a spomienkou
PaedDr. Ilona Hegerová