Title:
Age Management
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2020-09-20
 
Zdieľať na LinkedIn

Age Management

24. jún 2020, 15:30 h - 16:30 h

1. Age Management FÓRUM (on-line)Partneri Age Managementu

Občianske združenie Age Management Balancing, o. z. (tiež Manažmnet veku, o. z.) vzniklo z podnetu spoločnosti Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s. r. o. (ďalej len Intenzíva). Rozvojom ľudských zdrojov sa Intenzíva zaoberá od založenia v r. 2000.

Tému Age Managementu sme už viackrát v minulosti komunikovali v súvislosti s našími  konferenciami pre HR (HRsalon).  
Je nevyhnutné robiť osvetu a komunikovať s odborníkmi a HR manažérmi, pretože v dôsledku demografického vývoja o niekoľko rokov bude tento problém nútená riešiť každá firma.

Zámerom združenia je podporovať najmä tú skupinu zamestnancov z biznisu, ktorí sa stali vplyvom objektívnych podmienok a vzhľadom na svoj vek znevýhodnenými osobami pri zamestnávaní.

Stanovy združenia.pdf     Potvrdenie o pridelení IČO

KONTAKT
Infolinka: 0907 133 500
E-mail: hegerova@agemanagement.sk

Bratislava - 13. október 2017
Týždeň celoživotného vzdelávania AIVD; Konferencia Senior friendly 

              


              

Mladá Boleslav - Konferencia
Vzdělávání 3. věku - Příležitost pro společnost - február 2017

              


              

Brno - Workshop
Platforma pre Age Management v rámci V4 - 29. november 2016

              


              

Opole - konferencia
Age Management: hrozby alebo príležitosti 19.1.2016

             


             

Praha - konferencia 2015