Title:
Základy Age Managementu
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

Základy Age Managementu

Základy Age Managementu

Kurz pre profesionálov AM

Téma:Age Management
Termín konania:13. september 2023
Uzávierka prihlášok:8. september 2023
Miesto konania:kurz bude realizovaný prezenčne (nie online)
Pre koho?manažérov HR, špecialistov HR, personalistov, lektorov, konzultantov, facilitátorov, psychológov…
Čo získate?Rozšírenie kompetencií HR manažéra, špecialistu, personalistu v oblasti age managementu (AM)
Cena:160 EUR bez DPH

Aby ste vnikli do problematiky je dôležité sa oboznámiť a pochopiť koncepciu age managementu (AM), poznať teoretické východiská jednotlivých pilierov AM a ich väzbu na personálne procesy, ktoré s týmto konceptom pracujú. Základom je spoznať ako využívať koncepciu  pracovnej schopnosti a ďalších nástrojov v praxi, ktoré AM ponúka firmám a organizáciám štátnej aj verejnej správy. Ide o zahraničné know-how, rokmi overené a vedecky podložené  informácie.

Program

Pre viac informácií ohľadne programu kurzu, kliknite na nasledujúci odkaz:

https://www.agemanagement.sk/pre-hr-specialistov/

Lektori, garanti

Mgr. Ilona Štorová

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov.
V současné době se zabývá rozvojem age managementu a jeho implementací k zaměstnavatelům i k zaměstnancům, je členkou pracovních skupin zabývajících se problematikou stárnutí a řídí neziskovou organizaci Age Management z.s., která je držitelem licence finského programu Profesní seniority - "Towards Successful Seniority TM" – „Směrem k úspěšné profesní senioritě“ a nástroje na měření pracovní schopnosti Work Ability IndexTM  ve spolupráci s Finnish Institute of Occupational Health (Finsko).Byla vedoucí mezinárodních projektů Strategie Age Managementu v České republice“ a „Implementace Age Managementu v České republice“. Realizuje expertní činnost v oblasti age managementu, publikační i lektorskou činnost. Je spoluzakladatelkou České a Slovenské asociace age managementu.

Klára Harvánková

Klára Harvánková pôsobí na Ústave pedagogických vied Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, kde medzi oblasť jej profesijného záujmu patrí vzdelávanie dospelých, demografické zmeny, age management a koncept pracovnej schopnosti. V rámci svojej výučbovej činnosti sa venuje témam didaktika vzdelávania dospelých, projektové plánovanie a riadenie a age management. Je certifikovanou lektorkou vzdelávacieho programu Profesijná seniorita - "Towards Successful Seniority TM" - "Smerom k úspešnej profesnej seniorite", ktorý lektoruje ako v univerzitnom, tak aj firemnom a štátnom sektore. Mimo univerzitné prostredie je členkou organizácie Age Management, z.s., kde sa zaoberá implementáciou a rozvojom konceptu pracovnej schopnosti a age manažmentu do praxe. 

Obchodné podmienky

 Storno podmienky 

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. 

Ako sa registrovať 
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie 
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie 
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5 
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317 
SWIFT: TATR SK BX 

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok 160 EUR32 EUR192 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.