Title:
HR & Management Academy
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Interaktívne HR semináre ponúkajú široký okruh tém, ktoré úzko súvisia s personálnymi procesmi a ich správnym nastavením v organizáciách na všetkých stupňoch riadenia ľudí.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

HR & Management Academy

28. január 2022, 8:30 - 9:30h, online

Personálne trendy v roku 2022 / ranná káva online

........................................................................................................................................................................................................................

Rozbiehame projekt Erasmus+ Work Ability Management spolu s kolegami z ČR, Hoandska, Nemecka a Maďarska. Našou úlohou je pripraviť elektronickú publikáciu Podpora starnutia na pracovisku. Bude určená HR a ďalším, ktorí plánujú v rôznych oblastiach riadiť procesy age managementu

Viac informácií sa dozviete tu www.agemanagement.sk.

Semináre určené manažérom a špecialistom z oblasti HR ponúkajú široký okruh tém a vytvárajú priestor na získanie aktuálnych informácií, spätnú väzbu a inšpiráciu. 

Interaktívne HR semináre ponúkajú široký okruh tém, ktoré úzko súvisia s personálnymi procesmi a ich správnym nastavením v organizáciách na všetkých stupňoch riadenia ľudí. Vytvárajú priestor predovšetkým na získanie aktuálnych informácií a spätnú väzbu, inšpiráciu a nezávislý pohľad na danú problematiku priamo od lektora - experta z HR praxe.

Semináre sú určené manažérom a špecialistom HR, personalistom, manažérom na rôznych pozíciách, ktorí potrebujú pre svoje efektívne riadenie ľudí získať vedomosti, zručnosti a informácie z HR oblastí.


Osobné referencie

"Na prvý pohľad sa problematika "Personálneho controllingu" môže zdať príliš strohá, fádna, o samých číslach, vzorcoch a prepočtoch. Ak sa však ujme slova zručný, akčný, dynamický lektor, ktorý vie popretkávať teóriu s praktickými príkladmi a perličkami z praxe všedného pracovného dňa, dokáže sa z na prvý pohľad nezáživnej témy stať téma motivujúca, inšpirujúca a v neposlednom rade obohacujúca ako mozgové bunky tak i náplň práce HR manažéra. Ďakujem za to, že som sa mohla zúčastniť seminára s pani PhDr. Zdenkou Brázdovou, ktorá patrí medzi najlepších lektorov, s akými som sa doteraz strela a dúfam, že sa ešte mnoho ráz stretnem... Prajem všetko dobré a už teraz sa teším na ďalšie kurzy ponúkané VKC Intenzivou."
Mgr. Hana Ochodnická, MBA
Personálna koordinátorka, ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. (2011)


 „Téma seminára „Ako správne nastaviť požiadavky na spôsobilosť zamestnancov“ je veľmi zložitou a náročnou témou. Napriek relatívne nahustenému obsahu vzhľadom na dĺžku školenia 1 deň, lektorka, p. Brázdová skvele zvládla tému. Jej osobnostná dynamika a interaktívna forma seminára pomohla udržať pozornosť účastníkov počas celého trvania kurzu. Prínosom tohto školenia je pre mňa jednoznačné utvrdenie sa v dôležitosti popisov pracovných miest, toho, prečo je potrebné mať správne zadefinované požiadavky na pracovné miesto a kompetencie. Sú totiž východiskom nielen pre prácu HR oddelení, ale hlavne a predovšetkým, sú prínosom pre riadenie výkonnosti zamestnancov a pre neustále zvyšovanie ich výkonu.“
Mgr. Erika Pallayová
personalistka, SOFTEC, s. r. o. (2010) 


"Kurzy a školenia prebiehali na vysokej profesionálnej úrovni. Zúčasnila som sa niekoľkých školení s rôznymi témami a lektormi a všetci splnili naše vysoké očakávania a vynikajúco zvládli spojenie teórie a praktických informácií a hlavne vyzdvihli najčastejšie sa opakujúce chyby a nesprávne kroky.
Zároveň sme maximálne využili aj časový fornd, ktorý bol danej tématike venovaný. Získané informácie boli pre moju prácu prínosom."
Ing. Zuzana Krajkářová
vedúca odboru personálnej práce a vzdelávania, TATRAVAGÓNKA, a.s. (2009)


„V posledných dvoch rokoch som sa zúčastnila štyroch odborných seminárov organizovaných spoločnosťou "Intenzíva". Všetky štyri semináre /Riadenie pracovnej kariéry, Personálny controlling, Systém vzdelávania a požiadavky normy ISO 9001:2000 a Efektivita vzdelávania/ sa vyznačovali veľmi dobrým lektorským zabezpečením, vysokou interaktivitou, štruktúrovaným prístupom k riešeniu danej problematiky a návodom na transfer získaných informácií a poznatkov do aplikačnej praxe. Významnou konkurenčnou výhodou seminárov organizovaných spoločnosťou Intenzíva sú lektori. Sú to pozitívne naladení odborníci s predchádzajúcou pracovnou praxou v príslušnej oblasti a výbornými lektorskými zručnosťami.“
PhDr. Eugénia Sýkorová
metodik profesijného rozvoja, NBS (2008)