Title:
Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Interaktívne HR semináre ponúkajú široký okruh tém, ktoré úzko súvisia s personálnymi procesmi a ich správnym nastavením v organizáciách na všetkých stupňoch riadenia ľudí.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-05-29
 
Zdieľať na LinkedIn

Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov

Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov

Ovládajte techniky asertívnej komunikácie (kurz)

Téma:HR & Management Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Pre koho?Zamestnancom, expertom, špecialistom inštitúcií a firiem
Čo získate?Ako si rozvinúť komunikačné zručnosti na vyššej úrovni, vedomosti ako zvládať asertívne problémové situácie, schopnosti ako sa brániť slovnej agresivite a manipulácii
Cena:260 € bez DPH

Školenia organizuje v spolupráci s Top Consult Group, s.r.o.               

Školenie na mieru 
Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Program

1. Interpersonálne vzťahy a komunikácia
 • Sebapoznanie a sebareflexia (poznanie svojich silných a rozvojových stránok)
 • Verbálna a neverbálna komunikácia – analýza neverbálnych prejavov partnera
 • Bariéry v komunikácii s druhými ľuďmi
 • Typológia komunikačných partnerov, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu
 • Najčastejšie prekážky v komunikácii – konflikty a nedorozumenia
2. Asertivita v praxi
 • Asertívna filozofia a asertívne práva
 • Metódy asertivity – hlasový prejav, reč tela, empatia, ústup
 • Charakteristiky a rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a asertívne správanie
 • Asertívne reakcie na tieto štýly správania sa
 • Techniky asertívnej komunikácie
 • 5 oblastí asertívneho nácviku
 • schopnosť povedať „ nie“
 • schopnosť požiadať o láskavosť
 • schopnosť presadiť svoju požiadavku
 • schopnosť vyjadriť svoje kladné/záporné emócie
 • schopnosť začať, udržiavať a skončiť rozhovor
3. Spätná väzba
 • Ako prijímať a dávať spätnú väzbu
 • Vyrovnávanie sa s kritikou – konštruktívna kritika
 • Asertívna argumentácia
 • Ako sa ochrániť pred manipuláciou a útokmi
4. Riešenie konfliktov
 • Zvládanie konfliktov a ich riešenie
 • Konflikt a jeho pochopenie
 • Zdroje konfliktu, fázy konfliktov, možnosti riešenia
 • Jednanie s konfliktným partnerom a zvládanie námietok
 • Konflikt ako súperenie a jeho dôsledky
 • Konflikt ako spolupráca pri hľadaní riešenia
 • Krízová komunikácia
 • Zvládanie emócií a stresu
 • Riešenie typických situácií z praxe

Lektori, garanti

 

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel/fax: 02-682 86 574
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk


Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5 č.účtu : 2629253178/1100
Špecifický symbol pri platbe prevodom:

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas so zmluvnými a cenovými podmienkami akcie, vrátane storna.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok260 €52 €312 €

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.