Title:
Čo by mal vedieť majster, teamleader?
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Interaktívne HR semináre ponúkajú široký okruh tém, ktoré úzko súvisia s personálnymi procesmi a ich správnym nastavením v organizáciách na všetkých stupňoch riadenia ľudí.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-06-24
 
Zdieľať na LinkedIn

Čo by mal vedieť majster, teamleader?

Čo by mal vedieť majster, teamleader?

Ako by mal komunikovať a efektívne viesť ľudí k výkonu? NOVINKA (kurz)

Téma:HR & Management Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Pre koho?Majstrom a vedúcim pracovných tímov, ktorí pôsobia v prvej línii riadenia zamestnancov (vedúci výroby, majstri, výrobní dispečeri, technológovia, team leadri, a pod.)
Čo získate?Seminár je zameraný na rozvoj kompetencií vedúcich pracovníkov prvej línie v oblasti vedenia tímu a jednotlivcov.
Cena:295 EUR bez DPH

Program


1. Postavenie majstra v systéme firmy a jeho kompetencia ako lídra pracovnej skupiny
2. Čo tvorí prirodzenú autoritu majstra, zručnosti nutné pre efektívny výkon práce majstra
 3. Ako majster ovplyvňuje kľúčové faktory výkonu organizácie
4. Ako ovplyvňuje štýl riadenia výkon spolupracovníkov, k akým typom v akých situáciach voliť správny štýl riadenia
5. Chovanie zamestnancov vo väzbe na výkon, motivácia podriadených
 6. Plánovanie výkonu a rozvoja zamestnancov
7. Správna spätná väzba - kritika a pochvala
8. Tréning konkrétnych náročných a komplikovaných komunikačních situácii z bekej praxe (ako udeľovať pochvalu, kritiku, ako motivovať, vyčítať nedostatky, upozorniť na opakujúce sa chyby, ako povedať negativnu informáciu..a pod.
9. Komunikácia s obtiažnymi pracovníkmi
10. Pracovná kázeň, riešenie konfliktov

Prečo absolvovať tento seminár?

Dobrý majster, vedúci výroby alebo šéf prevádzky vie, že vedieť svoju odbornú prácu je len polovica úspechu. Tá druhá polovica, vďaka ktorej získava rešpekt ostatných, spočíva v znalosti ľudíschopnosti zadávať im úlohy, kontrolovať ich plnenie, spravodlivo odměňovat a celú skupinu organizovať.

Seminár je vysoko pozitivne hodnotený, dlhodobo sa ako verejný seminár teší záujmu firiem, ktoré nemôžu uvoľniť v jednom termíne viac účastníkov z prevádzkových dôvodov. Iné firmy si ho niekedy i opakovane zadávajú  ako kurz firemný. Lektorka Zdeňka Brázdová sa dlhodobo pohybuje priamo v teréne vo výrobných firmách, disponuje teda veľkým množstvom príkladov z praxe, ktoré sú oceňované účastníkmi.

Lektori, garanti

PhDr. Zdeňka Brázdová
Je certifikovaná konzultantka a lektorka pre HR a manažment, členka Rady Asociácie trénerov a konzultantov managementu ČR (ATKM).
Lektorka má praktické skúsenosti z realizácie komplexnej manažérskej prípravy v mnohých firmách a inštitúciách v ČR a SR vrátane firiem so zahraničnou účasťou, konzultačne spolupracovala na projektoch tvorby a zdokonaľovania systému riadenia ľudských zdrojov v množstve firiem a organizácií v Českej i Slovenskej republike.
Má skúsenosti z implementácie a zdokonaľovania systému RĽZ vo firmách a organizáciách vrátane ich aplikácie v systémoch riadenia kvality podľa noriem ISO 9001.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov 

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok295€59 €354 €
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)260 €52 €312 €

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.