Title:
CERD - 10. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

CERD - 10. ročník

CERD - 10. ročník

CERD 2014

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:20. marec 2014
Miesto konania:Bratislava

Hotel SOREA REGIA 
Kráľovské údolie č. 6, 811 02 Bratislava

Ubytovanie si rezervujte na tejto adrese: riaditelrga@sorea.sk
Do objednávky uveďte účasť na CERD konferencii.

Stretnete sa s vybranými špecialistami z viacerých európskych krajín! 

Prvá informácia.pdf       Organizačné pokyny pre spíkrov.pdf          Tlačová správa.pdf      
ASTRA Newsletter        
PROGRAM 
 

Speakers

Anton Horshkov

Expert regulácie Slovak Telekom, a.s.
Predseda konferencie

Anton Horshkov absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Ivana Franka, Ľvov, Ukrajina a magisterské štúdium na Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universitate Bonn. Jeho profesijné zameranie je právo hospodárskej súťaže, regulácia telekomunikačného odvetvia, štátna pomoc, regulácia obmedzených zdrojov (frekvencie, číslovanie).
V rokoch 2003 – 2004 pracoval pre T-Mobile International AG&Co KG v oblasti verejných a regulatórnych záležitostí a od roku 2005 pre Slovak Telekom ako expert regulácie. Prijal funkciu predsedu konferencie.


Stan Baaijens

Vice President DigiTAG & Owner Funke Digital TV
Funke Digital TV, Holandsko

Stan Baaijens patrí do druhej generácie vlastníkov spoločnosti Funke Digital TV. Nasledovaním krokov svojho otca vstúpil do spoločnosti Funke pred viac ako 30 rokmi. Od roku 1992 je jeho záujem nasmerovaný na pochopenie požiadaviek spotrebiteľov, samotného priemyslu a na neustálom zlepšovaní firemnej pozície na trhu. To bolo i dôvodom prečo sa rozhodol pre zmenu v stratégie Funke Digital TV, aby spoločnosť bola čo najbližšie k všetkým budúcim potrebám a očakávaniam trhu. V súčasnosti je jeho hlavným cieľom budovať najmodernejšie riešenia digitálneho terestriálneho príjmu a rozširovať ich po celom svete.


Andrew Stirling

Spectrum and digital platform visionary 
Larkhill Consultancy s.r.o., Veľká Británia

Andrew Stirling je riaditeľ projektu pre Cambridge White Trial. Založil svoju firmu Larkhill Consultancy v roku 2005 a pomáhal viesť klientov pre Arthur D Little, BT, BBC, Dell a Microsoft. Zvýšil povedomie o dynamike prístupu k spektru a spojil dohromady konzorcium 17 popredných spoločností, v najväčšom pokuse o využitie bielych miest v TV spektre – vysvetľujúc zdieľania požiadaviek a nový aplikačný potenciál. Pracuje taktiež v External Advisory Board pre európsky projekt QoSMOS a tiež prispel k EÚ projektu QUASAR.


Prof. Simon Saunders PhD CEng FIET

Technology Director and co-founder of Real Wireless
Real Wireless, Veľká Británia 

Simon je nezávislý špecialista na technológie bezdrôtovej komunikácie s technickým a obchodným zázemím, odvodeným od pôsobenia v oblasti priemyslu ( vrátane Philips a Motorola ) aj akademickej sféry (University of Surrey). Ako spoluzakladateľ nezávislej bezdrôtovej stratégie poradenskej firmy Real Wireless, je zodpovedný za jej celkovú technickú spôsobilosť a smerovanie.
Je autorom viac ako 150 článkov, kníh a knižných kapitol. Pôsobil ako konzultant pre firmy, vrátane spoločností BAA, BBC, O2, Ofcom, BT, NTL, Mitsubishi a British Land.
Simon vyvinul viac ako 15 patentovaných bezdrôtových technológií. V súčasnej dobe je členom poradného výboru Ofcom Spectrum, poradcom spoločnosti Quortus a mimoriadnym profesorom na Trinity College v Dubline.


Dušan Statelov

CEO
MAINDATA, a.s., SK

Dušan Statelov je zakladateľ a CEO spoločnosti MAINDATA Ltd. Je autorom patentov v digitálnej televízii (udelené patenty v USA, Austrálii, Južnej Afrike, Rusku atď). Navrhol a riadil vývoj riešení pre pre optimalizáciu šírky pásma distribúcie signálu DVB-T cez satelit, dátových služieb prostredníctvom televízneho signálu, satelitný internet, spoľahlivý multicasting súborov a e-learning platformy.

Peter Čapkovič

Corporate Strategist
Orange, SK 

Peter Čapkovič v roku 1990 absolvoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT Bratislava odbor Technická kybernetika. Od roku 1991pracoval postupne v spoločnostiach EuroTel BGS s.r.o a GlobalOne (spoločný podnik Sprint, Deutsche Telekom a France Telecom). V roku 2002 nastúpil do spoločnosti Orange Slovensko. Do jeho pôsobnosti patrí najmä príprava strategických analýz a vstupov pre oblasť využitia frekvenčného spektra, služieb s pridanou hodnotou, pre oblasť zdravotníctva a cloud computingu. V rokoch 2005 až 2006 pracoval v londýnskej centrále Orange SA, kde bol zodpovedný za strategické plánovanie a analýzu trhu firemných zákazníkov v krajinách s pôsobnosťou skupiny Orange. Spoločnosť Orange Slovensko zastupuje v rôznych organizáciách a projektoch – napr. PPP, OPIS PO3. 


Petr Zeman

Riaditeľ pre stratégiu a medzinárodné vzťahy
Český telekomunikačný úrad, CZ

Petr Zeman je absolvent ČVUT, Fakulta elektrotechnického inžinierstva, odbor rádiokomunikácií. Má skúsenosti vo výskume a vývoji elektronických meracích prístrojov (TESLA Brno, UTES Brno, TESCAN), v TKR (Kábel Net Brno, Dattelkabel Praha, obchodný riaditeľ), v regulovaní rádiového spektra (NRA - Český telekomunikační úřad od roku 1998, riaditeľ medzinárodných vzťahov a stratégie). 


Katarzyna Kubicz-Ziarek

Obchodná manažérka
SES ASTRA

Katarzyna Kubicz Ziarek je odborníčkou v oblasti telekomunikácií s bohatými skúsenosťami. Pracovala v rôznych medzinárodných telekomunikačných spoločnostiach ako aj pre rôznych operátorov so zameraním na spracovanie dát, nové technológie, právne aspekty, vzťahy s obchodnými partnermi a predaj. Posledný rok pracuje na obchodnom oddelení popredného satelitného operátora SES ASTRA a je zodpovedná za obchodné aktivity v regióne strednej a východnej Európy. 


Milan Mizera

Riaditeľ odboru Správy frekvenčného spektra
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská republika

Milan Mizera, vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline (býv. Vysoká škola dopravy a spojov). V minulosti pracoval v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (Slovenské telekomunikácie, a.s., o.z. Rádiokomunkácie). Po nástupe na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky sa venoval oblasti monitoringu frekvenčného spektra. V súčasnej dobe pracuje na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, v pozícii riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra.

Program

Prelimininary program:

20. Marec 2014 - ráno

 08.00 - 09.00  Registrácia – Ranná káva
09.00 - 09.20  Otvorenie
 Predseda konferencie: Anton Horshkov
, expert regulácie
 Slovak Telekom, a.s., SK

 

Sekcia 1


 JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH / EFEKTÍVNE VYUŽITIE RÁDOIVÉHO SPEKTRA
 Predseda: Andrew Stirling,
vizionár digitálnej platformy a frekvenčného spektra, Larkhill Consultancy  Limited, Veľká Británia

 

 

 

 

09.20 - 10.20

 

 DigiTAG 2.0 – Vysielanie oslovuje a Budúcnosť rádiového spektra
 Stan Baaijens,
viceprezident DigiTAG & vlastník Funke Digital TV, Holandsko

 Televízna budúcnosť – UHD a satelit cez IP protokol
 Katarzyna Kubicz-Ziarek, Obchodná manažérka, SES ASTRA, Poľsko

 

 10.20 - 11.00  Panelová diskusia 1
 Prečo jednotný digitálny trh?
 Panelisti: prednášatelia
11.00 - 11.30  Networking / občerstvenie

11.30 - 12.10

 Využitie rádiového spektra – výhľadový prístup
 Petr Zeman
, riaditeľ pre stratégiu a medzinárodné vzťahy
 Český telekomunikačný úrad, Česká republika

 Spectrum Sharing / Dynamic Spectrum Access
 Andrew Stirling,
vizionár digitálnej platformy a frekvenčného spektra, Larkhill Consultancy Limited, Veľká Británia
 

   12.10 - 13.30
 
 Panelová diskusia 2
 Ako zvýšiť efektívnosť využitia rádiového spektra?
 Panelisti: prednášatelia
 13.00 - 14.00  Obed

 

Sekcia 2

 

 

 ROZVOJ 4G/LTE / MOBILNÉ ŠIROKOPÁSMOVÉ SIETE
 Predseda: Simon Saunders,
technický riaditeľ, Real Wireless, Veľká Británia

 

 

 

 


14.00 - 14.40

Vyhodnotenie elektronickej aukcie 4G/LTE na Slovensku

 Milan Mizera, riaditeľ odboru Správy frekvenčného spektra
 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská republika

 Čo sa zmení s LTE?
 Peter Čapkovič
, Corporate Strategist, Orange, Slovenská republika
14.40 - 15.30
 Panelová diskusia 3
 Poučenie z ocenenia európskeho 4G spektra a pokrok včasného nasadenia
 Panelisti: prednášatelia

   15.30 - 15.50  Networking / občerstvenie

 

 

15.50 - 16.30

 

  eMBMS - Objaví sa mobilný TV multicast a prenos súborov v sieti LTE?
  Dušan Statelov
, CEO, MAINDATA, a.s., Slovenská republika

 Koľko 4G spektra je dosť?
 Simon Saunders
, technický riaditeľ, Real Wireless, Veľká Británia

 

 16.30 - 17.20  Panelová diskusia 4
 Smerom k 5G budúcnosti: rovnováha spektra a vývoj siete
 Panelisti: prednášatelia

 17.20 - 17.30  Záver konferencie
 Predseda konferencie: Anton Horshkov,
expert regulácie
 Slovak Telekom, a.s., Slovenská republika

    17.40 - 19.30  Koktail, tombola

 

 

 

 

Fotogaléria