Title:
Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie

Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie
Téma:Logistics Academy
Termín konania:20. - 21. marec 2023, Bratislava
Uzávierka prihlášok:17. marec 2023
Miesto konania:Bratislava

(v spolupráci s Top Consult Group, s.r.o.)

 Komu je seminár určený?  

 • referentom nákupu
 • a všetkým, ktorí potrebujú získať informácie z danej oblastia

 

Čo získate?

 • dozviete sa ako viesť efektívnu komunikáciu,
 • získate poznatky o tom, ako predchádzať nedorozumeniam v komunikácii,
 • dozviete sa ako získať nevyslovené informácie z neverbálnych prejavov,
 • osvojíte si zručnosti ako sa dostať k potrebným informáciám,
 • zistíte efektívne dospieť k obchodnej dohode
 • budete vedieť vyjednať najlepšie podmienky
 • zistíte ako uzavrieť jasnú dohodu bez konfliktov

Program

 

 • komunikácia – neverbálna a verbálna
 • transakčná analýza – dohoda win:win
 • aktívne počúvanie, otázky a reflexia
 • zvládanie námietok
 • vyjednávanie – ako vyjednať najlepšie podmienky
 • extrémne negociácie
 • riešenie konfliktov
 • nákup ako proces
 • nákupné mantry – 6 pravidiel nákupcu
 • segmentácia dodávateľov – Paretovo pravidlo nákupcu, White list + Black list
 • e-aukcie – typy a ich využitie
 • akčný plán rozvoja – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi

Lektori, garanti

 Lektor Mgr. Eva Martinovičová, PCIC s dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní dospelých v oblasti marketingu, manažmentu, projektového riadenia, obchodu a komunikácie. Jeho silnou stránkou sú práve vyjednávacie zručnosti.

Obchodné podmienky

 Storno podmienky

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel/fax: 02-682 86 574
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk


Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5 č.účtu : 2629253178/1100
Špecifický symbol pri platbe prevodom:

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas so zmluvnými a cenovými podmienkami akcie, vrátane storna.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok290 €58 €348 €

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.