Title:
Colné riadenie v logistike
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Zdieľať na LinkedIn

Colné riadenie v logistike

Colné riadenie v logistike
Téma:Logistics Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Miesto konania:Brno, Praha
Pre koho?Manažérom exportných a importných firiem
Čo získate?Schopnosť spoznať výhody jednotlivých zjednodušených postupov, ale aj úskalia, čo umožní firme kvalifikovane prednastaviť firemné procesy a generovať logistické, časové, organizačné, personálne a v neposlednom rade tiež významné finančné úspory.
Cena:395 EUR bez DPH

Rok 2016 priniesol najväčšie zmeny colnej legislatívy od vstupu SR do EÚ. Od 1. 5. 2016 tak máme nový colný kódex Únie, nové vykonávacie predpisy a nový colný zákon. Tieto zmeny logicky vyvolali aj zmeny v DPH pri vývoze a dovozu. Čo sa týka colného konania samotného, ​​došlo k výrazným zmenám najmä pri zjednodušených postupoch.
Nová legislatíva ponúka oveľa viac zjednodušenie, ktorých vrcholom je samoschvalovanie, kedy dovozca alebo vývozca realizuje colné konanie sám, bez prítomnosti colného úradu, vrátane výpočtu colného dlhu a kontrol zákazov a obmedzenií. Sprísnili sa však kritériá pre záujemcov o tieto zjednodušené postupy.

Program

Prvý deň kurzu
1. Colníctvo ako neoddeliteľná súčasť logistiky
2. Kompetencie colnej správy
3. Štandardné colné riadenie x zjednodušené colné riadenie
4. Základný dovozný colný režim - voľný obeh
5. Typy kontrol, splatnosť colného dlhu, opravy či zrušenie colného prehlásenia
6. Typy zjednodušených postupov
7. Doklady potrebné na colné riadenie
8. Vplyv colných procesov do oblasti DPH - medzinárodné obchodné operácie
9. DPH pri dovoze
10. Trojstranné obchody

11. Certifikácia AEO (oprávnený hospodársky subjekt) a jej význam a výhody pre exportérov a importérov po zmeách v roku 2016

Druhý deň kurzu
1. Štandardné colné riadenie x zjednodušené colné riadenie
2. Základné colné režimy pri vývoze - vývoz, spätný vývoz, pasívny zušľachťovací styk
3. Typy zákazov, obmedzení a kontrol pri vývoze, opravy či zrušenie colného vyhlásenia
4. Typy zjednodušených postupov
5. Doklady potrebné na colné konanie
6. Vplyv colných procesov do oblasti DPH - medzinárodné obchodné operácie
7. DPH pri vývoze, daňové doklady pri vývoze, podmienky pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri vývoze
8. Trojstranné obchody
9. Certifikácia AEO (schválený hospodársky subjekt) a jej význam a výhody pre exportérov a importérov po zmenách v roku 2016

Lektori, garanti

 Ing. Martina Jiříková
Ekonomické vzdelanie získala šúdiom Sliezkej univerzity Opava, obchodno- podnikateľskej fakulty v Karvinej, obdor financie. Pedagogické vzdelanie si doplnila na Ostravskej univerzite.
18 rokov pracovala v Colnej správe SR, kde postupne spoznávala prácu na hraničnom priechode, pracovala tiež na Colnom úrade v Ostrave až nakoniec skončila ako zástupkyňa riaditeľa a súčasne riaditeľka odboru daní Colného úradu v Mošnove. Dlhodobo pôsobila v lektorskom zbore Colnej správy SR, kde postavila na nohy colné interné vzdelávanie pracovníkov všetkých letísk v republike, keď vdýchla život dnes už legendárnemu colnému kurzu CESTYL. V popredí jej odborného záujmu je colné riadenie a jeho nadväznosť na problematiku DPH, pôvod tovaru, dodacie podmienky a ich vplyv na colnú hodnotu, problematika cestovného styku na letiskách a srdcovou záležitosťou je pre ňu oblasť CITES (pašovanie ohrozených druhov fauny a flóry) . V novembri 2016 si v rámci Dňa podnikateľov 2016 prevzala od Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR ocenenie v kategórií Podnikavá žena roka 2016.

Moto: Aj pád na hubu je pohyb dopredu.

Čo garantujem v Logistickej akadémii:

Trening, lektorovanie, konzultácie a poradenstvo v celm priereze colného vzdelávania, DPH pri odvoze a vývoze, zákazy a obmedzenia, zabezpečovanie colného dlhu, certifikácia AEO, pôvod tovaru, dodacie podmienky INCOTERMS a ich vplyv na colnú hodnotu a pod.

Obchodné podmienky

Storno podmienky

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov 

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok395 EUR79 EUR474 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)360 EUR72 EUR432 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.