Title:
Marketingový špecialsita INOVOVANÝ
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2021-07-25
 
Zdieľať na LinkedIn

Marketingový špecialsita INOVOVANÝ

 Marketingový špecialsita INOVOVANÝ

Chcete lepšie porozumieť princípom marketingu a jeho prepojeniu na prax a sales? INOVOVANÝ

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:20. apríl 2021 - 17. jún 2021, 10 dní (5 x 2 dni)
Uzávierka prihlášok:13. apríl 2021
Pre koho?Pre všetkých, ktorí sa potrebujú profesionálne orientovať na trhu. Kurz je vhodný aj pre sales manažérov a špecialistov.
Čo získate?Komplexné vedomosti z marketingu, na prípadových štúdiách sa naučíte využívať hlavné metodické postupy a pracovné techniky v marketingu, zvýšite si kompetencie a odbornosť.
Cena:1 400 € bez DPH, (pôvodne 1 650 € bez DPH)

V prípade, že nebude možné školenie realizovať prezenčnou formou, máme pripravený aj online formát. Termíny sústredení nájdete v programe. Budeme vás informovať včas podľa vývoja situácie.

  Referencie TU 

Program

DÁTUM LEKCIA ONLINE TERMÍNY
I. sústredenie
20. - 21. apríl  2021
1. Úvod do marketingu, Marketingové plánovanie, Analýza makroprostredia
2. Analýza trhu, Analýza chovania zákazníka

14. - 15. apríl  2021

II. sústredenie
4. - 5. máj 2021
3. Segmentácia  a umiestňovanie, Analýza konkurencie
4. Interná analýza, Náklady a kalkulácie

28. - 29. apríl 2021

III. sústredenie
18. - 19. máj 2021
5. Marketingová stratégia, Cenová politika a riadenie cien
6. Produktová a sortimentná politika, Distribučná politika

11. - 12. máj 2021

IV. sústredenie
   8. - 9. jún 2021
7. Marketingová komunikácia, Reklama
8. Marketingová komunikácia v online prostredí

26. - 27. máj 2021

V. sústredenie
16. - 17. jún 2021
9. Marketingový výskum a jeho aplikácie 
10. Zhrnutie, Záverečná prípadová situácia

9. a 16. jún 2021

Prečo absolvovať tento kurz? 

Prečo absolvovať tento kurz? 

Systém marketingového vzdelávania, ktorý sme realizovali na Slovensku vyše 20. rokov, (pôvodný holandský program pod názvom CIMA A) bol v roku 2020 inovovaný. Kurz nadväzuje na medzinárodné štandardy vzdelávania pod novým názvom:

Marketingový špecialista (Marketing Specialst).

Absolvovaním kurzu získate  know-how, ktoré môže ihneď aplikovať do praxe, bezpečne ovládnete  marketingovú terminológiu a metódy používané v oblasti biznisu. Zvýšite si  kvalifikáciu a získate mnoho inšpirácie od kolegov, s ktorými ho budete absolvovať a samozrejme lektorov – expertov z praxe.

Kurz má kombinovanú metodickú štruktúru, v ktorej sa striedajú výkladové bloky s praktickou činnosťou. Každý tematický celok má vypracované podklady pre individuálnu a skupinovú prácu účastníkov, v závere prebieha simulácia reálnych trhových podmienok formou vyriešením prípadovej štúdie. Výučba a študijný materiál je v českom jazyku.

Ukončenie programu

  • Certifikát Marketingový špecialista získate po úspešnom vykonaní skúšky, ktorá je dokladom, že ste zvládli všeobecné marketingové vedomosti a zručnosti, kompatibilné s medzinárodnými štandardami. 
  • Skúška - Test (cca 1h) a obhajoba záverečnej práce. Tému si vyberiete počas kurzu a spracujete na podmienky vašich konkrétnych pracovných úloh vo firme.

Lektori, garanti

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojárskej fakulty VUT Brno - odbor dopravná a manipulačná technika so špecializáciou na motorové vozidlá. Vzdelanie si ďalej rozšíril v rámci marketingových programov NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšovania produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interných trénerov dánskej spoločnosti TMI zameraného na soft skills a komplexného britského programu pre rozvoj konzultantov MCDP, pre ktorý následne lokalizoval jeden z manažérskych modulov.
Profesijné skúsenosti začal zbierať na obchodných pozíciách v koncerne Sigma a konzultantské schopnosti získal začiatkom 90.-tych rokov pri zakladaní spoločných podnikov s partnermi so zemí EÚ a neskôr zastupovaním americkej inžinierskej firmy v strednej a východnej Európe.
Od druhej polovice 90.-tych rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančného riadenia a stratégií. Je spoluautorom a členom realizačného tímu mnohých interných programov pre pbchodné i výrobné spoločnosti od veľkých nadnárodných gigantov až po podporu transformácie menších spoločností.
Od polovice 90.-tych rokov je hlavným konzultantom projektu česko-francúzskeho programu CEPAC pre podporu začínajúcich firiem. V súčasnej dobe je akreditovaným lektorom programov CIMA A i B a podiela sa na upgradu týchto programov na základe dlhoročných skúseností z realizácie marketingových a vzdelávacích projektov pre široké spektrum firiem.

Ing. Marcel Adamčák
Absolvoval viacero odborných školení lektorov a konzultantov. Akreditovaným lektorom CIMA je od roku 2005. Od roku 1996 pracuje v Žleleziarňach Podbrezová a.s. na Odbore Predaja a Marketingu. Od roku 2002 je ako odborný pracovník marketingu zodpovedný za koordináciu marketingových aktivít spoločnosti.
praktické skúsenosti z nasledujúcich marketingových činností realizovaných v priemyselnom parku: príprava marketingového plánu, príprava a realizácia plánu marketingovej komunikácie, realizácia kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov trhu, prieskumu spokojnosti zákazníka, realizácie benchmarkingu, analýzy externého prostredia a analýzy konkurencie.
Ako konzultant v oblasti marketingového vzdelávania spolupracoval s Magnezit Jelšava. Bol konzultantom Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, pri príprave marketingového plánu kúpeľov. Tiež spolupracuje s agentúrou pre prieskum trhu TNS Slovakia.

  Bc.  Pavlína Langerová 
 Vystudovala na Vysoké škole mezinárodních vztahů v Praze,    obor marketing a PR. Je absolventkou kurzu CIMA A,           akreditovaným  lektorem programu CIMA i certifikovaný
 lektor  pro vzdělávání dospělých
Sama pracovala v několika  manažerských a obchodních funkcích (obchodní a personální ředitelka společnosti Manpower, FONS Motorola, Perspektiva apod.).
Své dlouholeté praktické zkušenosti uplatňuje v organizování kurzů pro rozvoj lidského potenciálu a v poradenství. Poznatky z marketingu, managementu a výstavnictví přednášela je jako externista na MU v Brně, VUT a VŠE v Praze, také v rámci programů MBA.
 
Je certifikovaný mezinárodní kouč s bohatou praxí. V současnosti spolupracuje jako externí lektor marketingu a managementu v několika uznávaných českých i mezinárodních firmách. 
Kromě marketingu se zaměřuje na komunikační a obchodní dovednosti, vyjednávání, argumentaci, výstavnictví, prezentační dovednosti, business etiketu (zkouška u p. Ladislava Špačka), týmovou spolupráci, koučování, asertivitu a řešení konfliktů a rétoriku.

Miroslav Albrecht
Vyštudoval
 VŠE v Prahe, odbor Podniková ekonomika a management a neskôr získal titul MBA na Prague International Business School. Je absolventom kurzov CIMA.
Má viac ako 15 rokov praxe v marketingu a manažmente v rôznych odboroch a oblastiach. V súčasnej dobe pôsobí ako riaditeľ pre vývoj nových služieb v spoločnosti UP Česká republika (Le Cheque Déjeuner), kde má na starosti rozvojové projekty.
Ďalej pôsobí ako externý lektor marketingu a manažmentu a konzultant najmä pre oblasť strategického marketingu. Vo svojej praxi sa okrem vývoja nových služieb a projektového manažmentu zaoberá najmä strategickým plánovaním a strategickým marketingom a manažmentom všeobecne.

Obchodné podmienky

Storno podmienky 

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. 

Ako sa registrovať 
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do desiatich dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie 
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie 
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5 
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317 
SWIFT: TATR SK BX 

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok1 400 EUR 280 EUR1 680 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/ZO SR)1 260 EUR252 EUR1 512 EUR
Online kurz 1 030 EUR 206 EUR1 236 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.