Title:
14. HR SALÓN
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-05-29
 
Generálny partner
Partner
Špeciálny partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

14. HR SALÓN

14. HR SALÓN

Age Management Balancing

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:5. november 2015
Uzávierka prihlášok:2. november 2015
Miesto konania:VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (Technopol) mapa
Pre koho?profesionálom, ktorí sa zaoberajú problematikou riadenia a rozvoja ľudí
Čo získate?budete môcť zdieľať skúsenosti - The Best of Practices, získate aktuálne informácie o vývoji a trendoch v oblasti Age Managementu

Čaká Vás deň plný dobrej praxe, stretnutí s osobnosťami, panelové diskusie workshopy...

Môžete sa tešiť na:

  • Kreslo pre hosťa, kde sa stretnete s  Dušanom Jamrichom, hercom a bývalým dlhoročným generálnym riaditeľom SND,
  • zaujímavé informácie z oblasti starostlivosti o zamestnancov, motivácie a odmeňovania z demografického pohľadu,
  • partnerov z ČR, ktorí sa podelia s výsledkami medzinárodného projektu Age Management,
  • panelové diskusie s TOP manažérmi,

...a určite si popoludní vyberiete z viacerých workshopov.


Age Managemant Balancing
vám priblíži aktuálne otázky, problémy a trendy v HR:

  • Veková diverzita pracovných tímov
  • Problematika zamestnancov 50+
  • Nástupníctvo
  • Life balancing
  • Aktívne starnutie

Príďte na konferenciu, ktorej 14. ročník organizuje INTENZÍVA spolu s občianskym združením Age Management balancing, n. o. a BAGAR.
Načerpajte energiu a inšpiráciu od úspešných.
Buďte v správny čas na správnom mieste!
Informácie o predošlých salónoch nájdete v ARCHÍVE

Speakers

Jakub Žákavec, CEO, Delpsys, s. r. o.

Pôsobí ako lektor a externý konzultant v komerčnej aj nekomerčnej oblasti, zaoberá sa komunikáciou, vedením ľudí a taktiež návrhmi systémových riešení.
V oblasti vedenia zamestnancov pôsobí od roku 2000 v mnohých spoločnostiach.
Má skúsenosti so zavádzaním systémov kvality ISO, EFQM.
Vyštudoval okrem iného odbory etika, psychológia a sociológia na KTF Karlovej univerzity. Je úspešným absolventom manažérskeho programu na ESMA Barcelóna.


Vojtěch Kořen, Konzultant podnikového poradenství, Trexima spol. s r. o. Zlín

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci v odboroch andragogika, personálny management a filozofia.
S pracovnými skúsenosťami (vrátane zahraničných) z HR, obchodu, firemného vzdelávania, vrcholového vedenia nadnárodnej organizácie, sociálnych služieb, záujmového aj inštitucionalizovaného vzdelávania a andragogického poradenstva.
Absolvent viac ako päťdesiat vzdelávacích a rozvojových programov v oblasti soft a hard skills v ČR aj zahraničí, manažér, lektor, tréner, školiteľ, coach, HR konzultant, profesijný  poradca.


Ľubomír Kadlečík, manažér úseku štatistík a prognózovania, TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2001.
Od roku 2004 pracuje vo výskumno-štatistickej a poradensko-konzultačnej spoločnosti TREXIMA Bratislava, ktorá už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR nové, efektívne medódy v oblasti zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity.
Zameriava sa na štatistické zisťovanie miezd a zamestnanosti a na oblasť prognózovania potrieb trhu práce.


Ilona Štorová, vedúca projektu ,,Strategie Age Managementu v ČR, AIVD ČR, o. s.

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov.
V rokoch 2010-2012 pôsobila ako vedúca projektu „Strategie Age Managementu v České republice.“
V súčasnej dobe je predsedníčkou občianskeho združenia Age Management.


Bohumil Pokorný, expert projektu, AIVD Age Management

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Dlhodobo pôsobí v oblasti ochrany zdravia a vplyvu životného pracovného prostredia na ľudské zdravie. V rokoch 2003 - 2013 riadil Zdravotný ústav so sídlom v Brne.
Od roku 2012 pôsobí ako expert - konzultant v občianskom združení Age Management, o. z. v Brne, kde sa podieľa na projekte „Stratégie implementácie age managementu v ČR“. V rámci tohto projektu je zodpovedný za realizáciu vyhodnotenia projektom získaných dát indexu pracovnej schopnosti WAI v ČR.


Jaroslav Páviš, HR manažér, WITTE NEJDEK s.r.o.

Pôsobí ako konzultant a lektor. prax ako HR manažér, riaditeľ náboru a výberu zamestnancov.
Poskytuje poradenstvo individuálnym klientom so zameraním na úspech vo výberovom konaní na manažérsku pozíciu. Má skúsenosti s vedením projektov zameraných na optimalizáciu HR procesov, s projektmi zameranými na nastavenie optimálnej firemnej kultúry, s nastavovaním procesov týkajúcich sa rozvoja zamestnancov.
Zaoberá sa manažérskymi auditmi zamestnancov a diagnostikou rozvojového potenciálu.


Zuzana Gajdošová, HR manager, Kongsberg Automotive, s. r. o.

Vyštudovala personálny manažment na Trenčianskej univerzite. Od roku 2006 sa venuje práci v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Aktívne sa venuje nastavovaniu systémov personálnej práce, rozvoju zamestnancov prostredníctvom vzdelývacích projektov, efektívnej tímovej práci a motivácii v prostredí medzinárodných spoločností.
Je koučom, lektorom a trénerom tréningov zameraných na rozvoj komunikačných zručností a tímovej práce. Zaoberá sa problematikou LEAN v oblasti administratívy.


Dalibor Slávik, CEO, SLAVIK & STELL

Spoločnosť SLAVIK & STELL sa venuje identifikácii talentov, vyhľadávaniu manažérov ako aj expertov. Od roku 2013 tiež budovaniu značky zamestnávateľov - employerbrandingu.

Dalibor Slávik promoval v roku 2002 na Technickej Univerzite v Košiciach a svoje prvé pôsobenie spojil so Železiarňami Podbrezová.
Od roku 2004 buduje sieť kontaktov ako Executive Search konzultant.
Od roku 2009 vedie personálno poradenskú spoločnosť SLAVIK & STELL s.r.o./Executive Search & Advisory.


Andrej Bukovčan, HR manager, Generali


Zora Bútorová, sociologička, analytička, Inštitút pre verejné otázky

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred novembrom 1989 pôsobila vo viacerých výskumných tímoch, ktoré nastavovali netradičné kritické zrkadlo problémom spoločnosti.  V roku 1997 stála pri zrode Inštitútu pre verejné otázky, kde sa zaoberá výskumom verejnej mienky, rodovou problematikou a sociologickými aspektmi starnutia. Je autorkou početných časopiseckých i knižných štúdií doma i v zahraničí, editorkou a spoluautorkou viacerých publikácií na uvedené témy.
V rokoch 2012 a 2013 sa podieľala na tvorbe Národného projektu Stratégia aktívneho starnutia.
V roku 2008 vydala s autorským kolektívom knihu "Ona a on na Slovensku." "Zaostrené na rod a vek" a v roku 2013 publikácie "Štvrtý rozmer tretieho veku." "Desať kapitol o aktívnom starnutí."


Marián Tkáč, riaditeľ, Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa

Od roku 2009 je v pozícii člena regionálneho management teamu pre Eastern Europe. Predtým bol členom vedenia skupiny Holcim a riaditeľ závodu Rohožník. Má za sebou 25 rokov práce a praxe vo výrobnej oblasti stavebných materiálov. Skúsenosti nadobudol počas rokov v rôznych pozíciách, od vedenia malých teamov až po vedenie závodov. Má bohaté skúsenosti s vedením pracovných pohovorov a interview.


Miloš Nemeček

Desaťročia pracoval v špičkových funkciách v médiách - viac než desať rokov ako riaditeľ Ecopressu – Hospodárskych novín, dvadsať rokov bol na čele Asociácie vydavateľov tlače.
Naďalej pracuje ako vydavateľ a novinár, rovnako ako v minulosti i dnes presadzuje medzigeneračnú spoluprácu. Týmto otázkam sa venuje aj ako občiansky aktivista, okrem iného člen Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Bol na čele pracovnej skupiny pre tvorbu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.


WORKSHOPY

Soňa Tatić, Project Manager, Platform of Volunteer Centres and Organizations

Soňa Tatić vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2010 začala vypomáhať ako dobrovoľníčka v dobrovoľníckom centre C.A.R.D.O., kde sa neskôr zamestnala.
V roku 2011, v Európskom roku dobrovoľníctva, pracovala na viacerých slovenských aj medzinárodných projektoch (napr. Dni dobrovoľníctva, SAGE).
Po materskej dovolenke sa vrátila k téme rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku, a to ako projektová manažérka v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií a v Bratislavskom dobrovoľníckom centre.
V roku 2013 - 2015 okrem iného koordinovala projekt dobrovoľníckych výmien seniorov medzi Slovenskom a Českou republikou. Momentálne je opäť na materskej dovolenke.

Vojtěch Bednář, odborný konzultant, Firemní sociolog, s. r. o., ČR

Zaoberá sa manažérskym a mediálnym poradenstvom. Je sociológ, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a odborný lektor vo vzdelávacích inštitúciách v súkromnom i verejnom sektore v Slovenskej republike.
Venuje sa problematike manažérskej komunikácie, manažmentu vzťahov a komunikácie produktov a služieb v klasických médiách, ale najmä v prostredí nových komunikačných prostriedkov.
Špecializuje sa tiež na problematiku marketingu v sociálnych sieťach a na integráciu on-line komunikácie do celkového komunikačného mixu. Je autorom mnohých kníh, ktoré sú určené manažmentu, študentom a širokej verejnosti.
Spolupracuje s odbornými médiami, ktoré sa špecializujú na marketingovú, mediálnu a manažérsku komunikáciu. Je členom Syndikátu novinářů České republiky, České Andragogické společnosti a Masarykově Sociologické společnosti.


Soňa Šedajová, Trexima, s.r.o.

Pôsobila sedem rokov v medzinárodnej spoločnosti, kde sa venovala riadeniu útvarov, hodnoteniu pracovníkov a ich koučingu.
Od ukončenia štúdia zameranom na sociálny rozvoj a sociálnu politiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracuje v spoločnosti Trexima Bratislava ako konzultantka produktivity a zamestnanosti. Je súčasťou medzinárodných projektov zameraných na trh práce a ľudské zdroje, projektu Národná sústava povolaní a realizátorkou projektu „Silné pracovisko“ na Slovensku.


Dušan Káčer

Senior tréner a konzultant Excellent Training, odborník v oblasti manažmentu, riadenia výkonnosti, riadenia obchodných oddelení, tímov predajcov, coachingu, vzdelávania obchodných manažérov a krízového manažmentu.
viac ako 14 ročné medzinárodné skúsenosti v oblasti riadenia obchodných zástupcov v rozličných segmentoch predaja.
Začínal ako obchodný zástupca a postupne sa prepracoval až na vrcholové manažérske pozície. Pôsobil ako obchodný riaditeľ a krízový manažér v krajinách Strednej Európy.


Zuzana Líšková

Vášnivá propagátorka zdravého životného štýlu. Majiteľka úspešných spoločností OK agency a Work in Balance. V eventovej oblasti pôsobí vyše 15 rokov.
Najnovšie spoločnostiam radí ako aplikovať do podnikových procesov IMPRESSION & PREVENTION management. Snaží sa ľudí motivovať k tomu, aby si cez úpravu stravovacích návykov, pomocou bežne dostupných lokálnych surovín, bez drastických hladoviek a umelých výživových doplnkov naštartovali stratenú životnú energiu a zvýšili výkonnosť organizmu. Ako podnikateľka sama zažila, čo to znamená stratiť motiváciu a energiu po rokoch nasadenia vo vysokom pracovnom tempe, do ktorého pribudlo manželstvo a dieťa.

Program

8:30 - 9:00

Registrácia, ranná káva

9:00 - 13:00 Otvorenie salónu/Kreslo pre hosťa (riadený rozhovor)
Špecifiká vekového manažmentu kultúrnych inštitúcií
Dušan Jamrich, herec, bývalý GR SND
Age Management v ČR
Ilona Štorová, manažérka projektu, AIVD ČR
Výsledky merania pracovnej schopnosti v ČR
Bohumil Pokorný, expert projektu
Skúsenosti s meraním pracovnej schopnosti vo firme Witte
Jaroslav Páviš, HR manažér WITTE Nejdek, s. r. o.
Závisí odmeňovanie od veku?
Lubomír Kadlečík, Trexima Bratislava, spol. s r.o.
Tak trocha iná motivácia - od závislosti k autonómii a majstrovstvu
Vojtěch Kořen, Trexima spol. s r.o. Zlín

Prestávka na občarstvenie a networking

Panelová diskusia 1
Ako vidia HR manažéri budúcnosť zamestnancov o 10 - 15 rokov?
Zuzana Gajdošová, Kongsberg Automotive
Andrej Bukovčan, HR manažér, Generali
Dalibor Slávik, CEO, Slavik&Stell
Mýty v oblasti Age Managementu
Jakub Žákavec, CEO, DelpSys, s. r. o., ČR 
Panelová diskusia 2
50 + neznamená mínus!
Zora Bútorová, sociologička, analytička, Inštitút pre verejné otázky
Marián Tkáč, riaditeľ, Knauf Insultation,
Miloš Nemeček...
13:00 - 14:00 

Pracovný obed, networking

14:00 - 16:30 Workshop sekcia 1        Workshop sekcia 2
Dobrovoľníctvo - spôsob aktivity v seniorskom veku
Soňa Tatić, manažérka projektu, SAAIC
Predávanie funkcií mladším - prehľadne, cieľavedomo, bezbolestne?
Vojtěch Bednář, odborný konzultant,Fremní sociolog, s. r. o., ČR
Overenie v praxi - Work Ability Index (WAI)
Bohumil Pokorný, expert projektu AM, AIVD ČR
Silné pracovisko - nástroj, ktorý je založený na ľuďoch, ktorí chcú, môžu a vedia podávať najlepšie výkony
Soňa Šedajová, Trexima, s. r. o.
Riadenie výkonnosti zamestnancov 50 +
Dušan Káčer, Excellent Training
Inšpirácie zdravého životného štýlu
Zuzana Líšková, Work in balance
16:30

Záver konferencie

Fotogaléria