Title:
Age Management
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2019-01-23
 

Age Management

Občianske združenie Age Management Balancing, o. z. (tiež Manažmnet veku, o. z.) vzniklo z podnetu spoločnosti Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s. r. o. (ďalej len Intenzíva). Rozvojom ľudských zdrojov sa Intenzíva zaoberá od založenia v r. 2000.
Tému Age Managementu sme už viackrát v minulosti komunikovali v súvislosti s našou konferenciou Salón ďalšieho vzdelávania, po novom HRsalon (v spolupráci s AIVD ČR). Konferencia má za sebou už 13 úspešných ročníkov.
Stotožňujeme sa s názormi partnerov, že v tejto oblasti je nevyhnutné robiť osvetu a komunikovať s odborníkmi a kompetentnými manažérmi, pretože v dôsledku demografického vývoja o niekoľko rokov bude tento problém nútená riešiť každá firma.
Zámerom združenia je podporovať najmä tú skupinu zamestnancov z biznisu, ktorí sa stali vplyvom objektívnych podmienok a vzhľadom na svoj vek znevýhodnenými osobami pri zamestnávaní. Budeme participovať na projektoch, ktoré budú podporovať ich konkurencieschopnosť zvyšovaním kvalifikácie, kompetencií a rekvalifikáciu.
Súčasťou bude poskytovanie odborného poradenstva, konzultačných služieb, osobného koučingu a možnosť merať svoje osobnostné predpoklady na zmenu práce. V projektoch sa zameriame aj na podporu vekovej diverzity na pracoviskách a angažovanosť mladých ľudí.

Stanovy združenia.pdf     Potvrdenie o pridelení IČO

KONTAKT
Infolinka: 0907 133 500
E-mail: hegerova@agemanagement.sk

Bratislava - 13. október 2017
Týždeň celoživotného vzdelávania AIVD; Konferencia Senior friendly 

              


              

Mladá Boleslav - Konferencia
Vzdělávání 3. věku - Příležitost pro společnost - február 2017

              


              

Brno - Workshop
Platforma pre Age Management v rámci V4 - 29. november 2016

              


              

Opole - konferencia
Age Management: hrozby alebo príležitosti 19.1.2016

             


             

Praha - konferencia 2015