Title:
Partnerstvo
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
VKC Intenzíva spolupracuje vo svojej činnosti s viacerými spoločnosťami: TCG, DAP Services atď.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2018-03-19
 
Partneri

Partnerstvo

Občianske združenie Age Management Balancing, o. z. (tiež Manažmnet veku, o. z.) vzniklo z podnetu spoločnosti Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s. r. o. (ďalej len Intenzíva). Rozvojom ľudských zdrojov sa Intenzíva zaoberá od založenia v r. 2000.
Tému Age Managementu sme už viackrát v minulosti komunikovali v súvislosti s našou konferenciou HRsalon v spolupráci s AIVD ČR a Združením Age Management ČR.
Stotožňujeme sa s názormi partnerov, že v tejto oblasti je nevyhnutné robiť osvetu a komunikovať s odborníkmi a kompetentnými manažérmi, pretože v dôsledku demografického vývoja o niekoľko rokov bude tento problém nútená riešiť každá firma.

Stanovy združenia.pdf


Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o., Česká republika. Firma PQL bola prvým českým subjektom, ktorý uviedol na trh logistických služieb logistický audit, dnes metodicky zastrešený Komorou logistických auditorov. S unikátnym logistickým Know - How Vás oboznámi senior konzultant a konateľ spoločnosti PQL, Ing. Jaroslav BAZALA, Ph.D., ktorý je zakladajúcim členom komory logistických auditorov ČR, SR a prezidentom Logistickej Akadémie ČR.


Firemní sociolog je poradenská spoločnosť špecializovaná na otázky efektívneho vedenia, personálneho managementu a komunikácie vo firmách. Pomáhame riešiť problémy s internou komunikáciou, s riadením a organizáciou personálu. Podporujeme a rozvíjame management tak, aby svoje úlohy zvládal čo najefektívnejšie a čo najviac humánne, vzdelávame vedúcich pracovníkov, pomáhame pri diagnostike a riešení problémov. Používame vlastné diagnostické a intervenčné nástroje, prevádzkujeme webový portál s množstvom bezplatne dostupných informácií, kde každý týždeň nájdete nový text, riešený problém alebo prípadovú štúdiu.
Viac informácií nájdete na www.firemni-sociolog.cz


Excellent Training je poradensko-vzdelávacia spoločnosť a expert v oblasti vzdelávania rozvoja lídrov, zamestnancov, tímov a organizácií.
Ich cieľom je porozumieť potrebám zákazníkov tak, aby im svojou pomocou pomohli rozviť ľudský potenciál a tým zvýšili efektivitu trhových aktivít.


Naša spoločnosť VKC INTENZÍVA, s. r. o. začala v roku 2009 spolupracovať s Českou spoločnosťou DAP Services, a. s. pri využívaní farebne slovnej asociačnej techniky (FSAT) v praxi pre jednotlivcov, manažérov, firmy, pre oblasť marketingu a obchodu. V SR sme pomohli na svet aj projektu pre školy, ktorý sa dnes úspešne realizuje.
Od roku 2013 spolupracujeme aktívne so spoločnosťou Engage Hill, s. r. o.

FSAT (Farebne slovná asociačná technika) dnes známa ako koncept Balance Management, prešla vývojom ktorý umožňuje online využitie a stáva sa efektívnym nástrojom na sebariadenie, riadenie tímov aj korporácií.