Title:
12. HR SALÓN
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Odborný partner
Hlavný partner
Špeciálny partner
Reklamný partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

12. HR SALÓN

12. HR SALÓN

SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 12. ročník

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:23. október 2013
Miesto konania:Bratislava, River´s club

„Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý.“
O. Cromwell

S novým logom, v nových priestoroch, s ešte lepším programom sme pre Vás pripravili 12. ročník odbornej konferencie Salón ďalšieho vzdelávania, ktorá patrí medzi najrešpektovanejšie HR stretnutia na Slovensku. Už od roku 2002 vám prinášame informácie z oblasti HR, ďalšieho vzdelávania a rozvoja ľudí. 

12. ročník HRsalonu sa bude konať 23. októbra 2013 na lodi v inšpiratívnych priestoroch River´s clubu na petržalskej strane Dunaja s výhľadom na panorámu Bratislavy. 

Témou tohto ročníka bude – Dokáže byť HR rovnocenným partnerom top manažmentu?


Komu je salón určený

  • manažérom a špecialistom HR, personalistom,
  • vzdelávacím a poradenským spoločnostiam,
  • lektorom, konzultantom, koučom.

Ciele salónu

Hlavnými princípmi, ktorými sa riadime:

  • spájať HR komunity s vrcholovým manažmentom - pretože strategické partnerstvo sa nedá vybudovať izolovane (HR si často neuvedomuje, čo všetko vrcholový manažment očakáva a vrcholový manažment často netuší, čo všetko HR dokáže poskytnúť),
  • zdieľať skúseností a know how - pretože spoločne sa dokážeme posunúť ďalej (chránenie a ukrývanie know how je krátkozrakou stratégiou, HRsalon oslovuje ľudí, ktorí sú ochotní otvorene hovoriť o svojich skúsenostiach a podeliť sa o svoje poznanie s ostatnými),
  • vytvárať priestor na získavanie aktuálnych informácií o nových projektoch, trendoch z oblasti HR, ďalšieho vzdelávania a rozvoja ľudí, vzájomnú inšpiráciu.

Správa z 12. HR SALÓNU

„Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý.“
O. Cromwell

V zmysle tohto citátu sme realizovali 23. októbra 2013 v Bratislave konferenciu HRsalon, ktorá nadviazala na 11. ročníkov Salónu ďalšieho vzdelávania.
Už od roku 2002 prinášame aktuálne informácie z oblasti HR, ďalšieho vzdelávania a rozvoja ľudí. Formou prezentácií good practices, workshopov, panelových diskusií, výstav sa účastníci dozvedali o trendoch a efektivite ďalšieho vzdelávania, zvyšovaní kvality a komunikácie v ďalšom vzdelávaní. Salónu sa zúčastnilo za tie roky vyše 1 200 pasívnych účastníkov, desiatky spíkrov a hostí zo SR a zahraničia.
Tohtoročné stretnutie HR manažérov a špecialistov, manažérov firiem, vzdelávacích a poradenských spoločností sme pripravili s novým logom, novou stratégiou a v spolupráci s novým odborným partnerom Maxman Consultans, s.r.o.

Tradične HRsalon začal „Kreslom pre hosťa“. Boli sme zvedaví na názory a pohľad generálneho riaditeľa Siemens, s.r.o pána Vladimíra Slezáka na HR manažérov z pohľadu top manažéra nadnárodnej firmy. Riadená diskusia vhodne naštartovala program konferencie.
Program sa niesol v podobnom tóne. Dozvedeli sme sa názory a riešenia napr. p. Vargicu z Tatrabanky, p. Koklesovej z Lenova, p. Bakoša z Maxmanu.
Tému Age Managemet prezentovala p. Štorová z ČR, kde existuje spracovaný projekt návrhov a riešení k tejto problematike. Zámerom bolo „len“ informovať odbornú verejnosť o tom, čo čaká Slovensko v oblasti zamestnávania a vzdelávania generácie 50+. Popoludní boli realizované workshopy v troch sekciách.
K problematike absolventov škôl a stážistov sa stretli na workshope zástupkyne SAAIC s personalistami a študentmi. Vymenili si skúsenosti, ako prebieha spolupráca vo firmách.
Účastníci hodnotili spätnú väzbu neformálne ale aj formálne formou dotazníkov. Z 90 prítomných, sa nám ich vrátilo vyše 51 %. Zaujímavé čísla: 36 účastníkov bolo zo služieb, 6 z výroby, 2 z verejnej správy / 13 z firiem nad 500, 10 nad 100 zamestnancov, ostatní z menších firiem. Ako sa splnili očakávania účastníkov – program 1,9, organizácia tak isto 1,9 ( hodnotenie podľa školskej stupnice - priemer)

Speakers

Mgr. Ilona Štorová

vedúca projektu „Strategie Age Managementu v České republice“
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Je absolventkou odboru Andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov. V rokoch 2010-2012 pôsobila ako vedúca projektu „Strategie Age Managementu v České republice.“ V súčasnej dobe je predsedníčkou občianskeho združenia Age Management. 


Filip Brodan

Managing Director 
Engage Hill s.r.o., ČR

Filip založil svoju prvú spoločnosť už behom štúdia na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. I napriek tomu, že sa rozhodol nepracovať v klasickom systéme ako lekár, záujem o človeka mu zostal. Posledných 6 rokov sa venuje práci s metódou využívajúc farebne objektové analýzy, s ktorou okrem výskumnej činnosti vyvíja i komerčne užitočné produkty. So svojím tímom vytvoril medzinárodne používané koncepty zamerané na meranie asociácií, prežitkov a motivácii zákazníkov (ColourMind) aj zamestnancov (Balance Management). 


Marek Csóka

Konzultant
ADDA, s.r.o., SR                      

Absolvoval štúdium manažmentu ľudských zdrojov na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Skúsenosti s rozvojom ľudského potenciálu zbieral už počas vysokoškolských štúdií ako dobrovoľník pri realizácii mnohých rozvojových a vzdelávacích aktivít v mládež. V súčasnosti sa zameriava na realizáciu soft skills tréningov a assessment centier. V spoločnosti ADDA Consultants je odborníkom v oblasti on-line assessment centier. 


Katarína Krištofičová

Konzultant
ADDA. s.r.o., SR

Absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju kariéru má previazanú so spoločnosťou ADDA Consultants, kde začala pracovať už ako študentka. Zameriava sa na poradenstvo v oblasti hodnotenia a rozvoja ľudských zdrojov, kde sa sústreďuje najmä na tvorbu kompetenčných modelov, realizáciu assessment centier a projektov 360° spätnej väzby. V spoločnosti ADDA Consultants je najskúsenejšou odborníčkou pre oblasť psychodiagnostiky. 


Monika Fiedlerová

General Manager
AchieveGlobal Czech Republic & Slovakia

  Málokdo by asi věřil tomu, že dnešní práci dělám díky tomu, že jsem  studovala dirigentství. Bývalý ředitel AchieveGlobal se domníval, že člověk, který dokáže řídit orchestr, by měl být také schopný manažer. 21 let sbírám někdy krásné, a někdy velmi bolestivé zkušenosti v oblasti obchodu, marketingu, HR marketingu a lidských zdrojů. V posledních dvou letech jsem obalila tyto cenné zkušenosti z managementu hlubokým a celosvětově fungujícím know-how AchieveGlobal a tak se snažíme ruku v ruce sdělit osvíceným společnostem, že investovat do lidského potenciálu se vyplatí, a to na všech úrovních …Těším se na vás na našem krátkém workshopu.


 

Vladimír Slezák                    Branislav Vargic               Erika Koklesová
Generálny riaditeľ               HR manager                      HR manažérka            

Siemens                                 Tatra Banka                       Lenovo 
   

   Tomáš Malík                                    Lukáš Bakoš                                Bref O´Donovan
krízový manažér                             Managing Director                      Executive Director
 ostrý kritik HR                                Maxman Consultants                  Lenovo

  

 

 

Oľga Berecká                                                     Andrea Profantová
Learning and Development Manager        predsedníčka SAKO, kouč, konzultant
Slovak Telekom                 

 

 

      

  

   

Peter Benkovič                                               Maxim Strashun
zakľadateľ spoločnosti                                 Head of Talent Development
Maxman Consultants                                   Lenovo

 

 

 

Program

Priebežný program:

08.00 - 09.00

 Registrácia - Ranná káva
09.00 - 09.20


 Otvorenie HRsalonu

 Celým dňom vás bude sprevádzať Snežana Ďuricová, konzultantka spoločnosti Maxman Consultants


 

09.20 - 09.45

 

 Kreslo pre hosťa 
 Vladimír Slezák, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens

 


09.45 - 10.15
 

 Ako byť partnerom Top manažmentu

 Branislav Vargic, HR manager Tatra banka

 


 10.15 - 10.45

 


  

 Dvaja v jednom ringu  

 Tomáš Malík, krízový manažér, bývalý špičkový tenisový tréner a ostrý kritik HR

 Lukáš Bakoš, Managing Director spoločnosti Maxman Consultants 


10.45 - 11.15  Prestávka


11.15 - 11.45

 HR strategický partner - Pohľad z inej strany

 Erika Koklesová, HR manažérka spoločnosti Lenovo

 Bref O´Donovan, Executive Director, Lenovo


11.45 - 12.15

  Stratégia Age managementu v ČR

 Ilona Štorová, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.


12.15 - 13.15   Obed

 

 Workshopy Sekcia A Sekcia B

Sekcia C

    13.15 - 14.15                   
Interné lobovanie
Monika Fiedlerová
General Manager, AchieveGlobal Czech & Slovakia
Ružové a modré slová - je ženská a mužská komunikácia v biznise iná?
Oľga Berecká       

Learning & Development Senior Manager, Telekom
Koučing AUTOMAT
Andrea Profantová
,   Predsedníčka SAKO
Peter Mác, kouč


 14.15 - 15.15
Virtuálne assessment centrum - mýtus alebo realita? REALITA!
Katarína Krištofičová, Marek Csóka

Konzultanti, ADDA
Strategický rozvoj a plánovanie manažmentu - praktický a interný prístup
Maxim Strashun

Head of Talent Development, Lenovo
Koučing AUTOMAT
Andrea Profantová,
Predsedníčka SAKO
Peter Mác, kouč


 15.15 - 16.15
Zmeny postojov zamestnancov za posledných 5 rokov
Filip Brodan

Managing Partner, Engage Hill
SYMBIÓZA – workshop o potenciáli a obojstrannom prínose stážistov vo firmách
Peter Benkovič

Partner, Maxman Consultants
Koučing AUTOMAT
Andrea Profantová,
Predsedníčka SAKO
Peter Mác, kouč
 16.30  Koktail    

Fotogaléria