Title:
Základy marketingu
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2022-11-29
 
Zdieľať na LinkedIn

Základy marketingu

Základy marketingu

Čo by mal o marketingu vedieť každý

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Miesto konania:Bratislava
Pre koho?Všetkým, ktorí si chcú osvojiť marketingový prístup k podnikaniu aj práci vo firme.
Čo získate?Porozumiete prečo je dôležite marketingové riadenie pre úspešné pôsobenie firmy na trhu. Pochopíte základné marketingové funkcie a ich dopady na biznis.
Cena:395 EUR bez DPH

Program

 

1. deň Obsah Metóda vyúčby
8:00 - 9:30

Čo je marketing

 • Základná podstata a princípy marketingu
 •   Marketingový proces a jeho náväznosti a dosah na firmu
 •   Ciele, vízie
 • Prezentácia
 • Príklady, best practises
 • Diskusia
9:45 - 12:15

Marketingová analýza

 • Analýza makroprostredia
 • Konkurencia - sme lepší alebo horší?
 • Prezentácia
 • Príklady, best practises
 • Diskusia
12:45 - 14:00

Zákazník

 • Segmentácia zákazníka, positioning
 • Zákaznícke preferencie a potreby
 • Kto je / bude náš zákazník?
 • Prezentácia
 • Príklady, best practises
 • Diskusia
14:10- 15:10

Trh 

 • Základný prehľad o trhu
 • Získanie potrebných dát
 • Prezentácia
 • Príklady, best practises
 • Diskusia
15:20 - 16:30
Vnútorné prostredie firmy
 • dôležité vnútorné aspekty firmy pre podnikanie
 • Prezentácia
 • Príklady, best practises
 • Diskusia
2. deň Obsah Metóda vyučby 
8:00 - 9:30
Ciele firmy a stratégie
 • Stanovenie marketingových cieľov a stratégie
 • Dlhodobé a krátkodobé ciele
 • Prezentácia
 • Príklady, best practises
 • Diskusia
9:45 - 12:15
Syntéza
 • Vyhodnotenie analýz a ich využitie pre potreby daného produktu
 • Prezentácia
 • Príklady, best practises
 • Diskusia
12:45 - 14:15
Marketingový mix
 • Produkt, cena, distribúcia, komunikácia, ľudia
 • 4P-4C-4E
 • Prezentácia
 • Príklady, best practises
 • Diskusia
14:25 - 16:00
Nové trendy v marketingu
 • sociálne siete
 • virálny marketing
 • Guerilla marketing
 • vernostný marketing
 • Prezentácia
 • Príklady, best practises
 • Diskusia
16:00 - 16:30 Vyhodnotenie kurzu

Diskusia, ústna spätná väzba

Lektori, garanti

Miroslav Albrecht

Vyštudoval VŠE v Prahe, odbor Podniková ekonomika a management a neskôr získal titul MBA na Prague International Business School.
Je 
absolventom kurzov CIMAMá viac ako 15 rokov praxe v marketingu a manažmente v rôznych odboroch a oblastiach. V súčasnej dobe pôsobí ako riaditeľ pre vývoj nových služieb v spoločnosti UP Česká republika
(Le Cheque Déjeuner), kde má na starosti rozvojové projekty.

Ďalej pôsobí ako externý lektor marketingu a manažmentu a konzultant najmä pre oblasť strategického marketingu. Vo svojej praxi sa okrem vývoja nových služieb a projektového manažmentu zaoberá najmä strategickým plánovaním a strategickým marketingom a manažmentom všeobecne.

Obchodné podmienky

Storno podmienky 

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. 

Ako sa registrovať 
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie 
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie 
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5 
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317 
SWIFT: TATR SK BX 

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok395 EUR79 EUR474 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZO SR)360 EUR72 EUR432 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.