Title:
Všetko o 360-stupňovej väzbe
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Cieľom stretnutí je poskytnúť Vám možnost „ochutnať
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Zdieľať na LinkedIn

Všetko o 360-stupňovej väzbe

Všetko o 360-stupňovej väzbe
Téma:HR Academy | HR kluby
Termín konania:2006
Miesto konania:Bratislava, v sídle VKC IntenzívaProgram

  • Kedy použiť 360-stupňovú väzbu a kedy nie
  • Alternatívy k 360-stupňovej spätnej väzbe
  • Kompetencie a 360-stupňová spätná väzba
  • Osvedčený postup zavádzania 360-stupňovej spätnej väzby do firmy
  • Individuálne správy a ako s nimi pracovať
  • 360-stupňová spätná väzba a individuálny rozvoj manažérov
  • 360-stupňová spätná väzba vo vzťahu k ostatným nástrojom rozvoja ľudí (hodnotiace a rozvojové centrá, tréningy)
  • Koučovanie na základe 360-stupňovej spätnej väzby
  • Skúsenosti s 360-stupňovou spätnou väzbou v rôznych firmách
  • Predvedenie systému ADDA 360 Online

Za obsah programu zodpovedá prezentátor.

Lektori, garanti

Na stretnutí sa prezentuje spoločnosť ADDA Consultants, s.r.o.
(špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, tímov a organizačných systémov)

Stretnutie vedie: : Mgr. Ľubica ŠEBESTOVÁ - konzultantka

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do desiatich dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk.

Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru.

Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.


Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888Tel:02-682 86 574, tel/fax: 02-682 86 574e-mail: kurzy@intenziva.sk,www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5č.účtu : 2629253178/1100
Variabilný symbol pri platbe prevodom: 
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Podpisom a zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas so zmluvnými a cenovými podmienkami akcie, vrátane storna.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku


Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.