Title:
Súčasné trendy v HRM
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Cieľom stretnutí je poskytnúť Vám možnost „ochutnať
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-02-28
 
Zdieľať na LinkedIn

Súčasné trendy v HRM

Súčasné trendy v HRM
Téma:HR Academy | HR kluby
Termín konania:27. apríl 2009
Miesto konania:Bratislava, v sídle VKC Intenzíva

Prečo prísť práve na tento seminár?

 

Aké sú ciele HRM v súčasných ekonomických podmienkach? Aké opatrenia je potrebné prijať na zefektívnenie činnosti HR útvarov konkrétnych subjektov? Ktoré aktuálne problémy a trendy v zabezpečení nosných procesov HRM je nutné v súčasnosti riešiť? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky nájdete na tomto seminári.

 

Komu je seminár určený?

 

 • personalistom, špecialistom HR,
 • vedúcim manažérom na rôznych pozíciách,
 • manažérom malých a stredných firiem, ktorí rozhodujú o investovaní do rozvoja a vzdelávania zamestnancov.

Čo získate?

 

 • budete vedieť, aké otázky je nutné si klásť pri tvorbe stratégie HRM,
 • zistíte, čo je východiskom pre zvolenie a ďalšie rozvíjanie konkrétneho modelu HRM,
 • nájdete inšpirácie pre zefektívnenie fungovania HRM v rámci procesov firmy v nadväznosti na aktuálny stav ekonomiky a firmy,
 • uvedomíte si, aké kompetencie je potrebné rozvíjať u HR manažérov a špecialistov a aké možnosti rozvoja existujú,
 • prediskutujete a podelíte sa o skúsenosti z efektívneho zabezpečenia HRM.

Program

Štruktúra programu

 

 • Strategický prístup k HRM - tvorba stratégie HRM v nadväznosti na stratégiu firmy; ciele HRM v súčasných ekonomických podmienkach
 • Štruktúra a organizácia HR útvaru, modely HRM - prístup k HRM a jeho vplyv na organizáciu HR útvaru; tradičný model HRM versus "partnerský" model HRM; úskalia zavedenia "partnerského" modelu HRM; postavenie HR útvaru v štruktúre organizácie; právomoci a zodpovednosť HR útvaru; organizácia a štruktúra HR útvaru v nadväznosti na charakter daného subjektu; vzťah HR útvaru a ostatných útvarov organizácie; opatrenia na zefektívnenie činnosti HR útvaru
 • Personálne obsadenie HR útvarov - právomoci a zodpovednosť HR manažérov a špecialistov; kompetenčné profily (profily spôsobilosti) HR manažéra, špecialistu; vzdelávanie a rozvoj manažérov a špecialistov HR útvarov
 • Aktuálne problémy a trendy v zabezpečení nosných procesov HRM

Metodika výučby

 • seminár s diskusiou, príklady z praxe, výmena skúseností, individuálna a tímová práca, 1to1 konzultácie,
 • dostanete pracovný manuál s prezentáciou témy (výučba aj materiál sú v českom jazyku) a po skončení seminára potvrdenie o absolvovaní. 

Lektori, garanti

Lektori zaradení do našej databázy spĺňajú tieto kritériá: ukončené vysokoškolské vzdelanie, odborná viacročná prax, formálne preukázateľné pedagogické alebo lektorské zručnosti vo vzdelávaní dospelých, referencie. Lektorov do kurzov vyberamé na základe predchádzajúcich hodnotení. V databáze sú aj zahraniční lektori pre výučbu jazykov, marketingu, HR a manažérskych zručností.

 

Odborná garantka a lektorka seminára: PhDr. Zdeňka Brázdová

PhDr. Zdeňka Brázdová je certifikovaná konzultantka a lektorka pre HR a manažment, členka Rady Asociácie trénerov a konzultantov managementu ČR (ATKM). Lektorka má praktické skúsenosti z realizácie komplexnej manažérskej prípravy v rôznych firmách a inštitúciách v ČR a SR vrátane firiem so zahraničnou účasťou, konzultačne spolupracovala na projektoch tvorby a zdokonaľovania systému riadenia ľudských zdrojov v množstve firiem a organizácií v Českej i Slovenskej republike. Má skúsenosti z implementácie a zdokonaľovania systému HR vo firmách a organizáciách vrátane ich aplikácie v systémoch riadenia kvality podľa noriem ISO 9001/2000.

 

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do štrnástich dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do štrnástich dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru.
Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888Tel:02-682 86 574, tel/fax: 02-682 86 574
e-mail: kurzy@intenziva.sk,
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5č.účtu : 2629253178/1100
Špecifický symbol pri platbe prevodom: 209 02
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas so zmluvnými a cenovými podmienkami akcie, vrátane storna.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok240,00 EUR45,60 EUR285,60 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)220,00 EUR41,80 EUR261,80 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.