Title:
Ste si istí, že sú Vaši zamestnanci u Vás spokojní?
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Cieľom stretnutí je poskytnúť Vám možnost „ochutnať
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-02-28
 
Zdieľať na LinkedIn

Ste si istí, že sú Vaši zamestnanci u Vás spokojní?

Ste si istí, že sú Vaši zamestnanci u Vás spokojní?
Téma:HR Academy | HR kluby
Termín konania:2006
Miesto konania:Bratislava, v sídle VKC Intenzíva

Program

  • Prečo je dobré robiť prieskum spokojnosti zamestnancov
  • Potrebujete prieskum spokojnosti?
  • Ako a kedy robiť prieskum spokojnosti
  • Implementácia prieskumu spokojnosti do firmy
  • Employee Navigator: viac ako prieskum spokojnosti (on-line zber dát, sledované okruhy, výstupy)
  • Employee Navigator na živo: ukážka z on-line prieskumu spokojnosti
  • Ako využiť informácie z prieskumu spokojnosti
  • Skúsenosti z firiem – prípadové štúdie


Za obsah programu zodpovedá prezentátor.

Lektori, garanti

Stretnutie pripravujeme so spoločnosťou Assessment Systems, s.r.o.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do desiatich dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk. Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru. Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888Tel:02-682 86 574, tel/fax: 02-682 86 574e-mail: kurzy@intenziva.sk,www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5č.účtu : 2629253178/1100
Variabilný symbol pri platbe prevodom:

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Podpisom a zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas so zmluvnými a cenovými podmienkami akcie, vrátane storna.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku


Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.