Title:
Salón klub 1 Vzdelávanie vo firmách a jeho aplikácia do praxe
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Cieľom stretnutí je poskytnúť Vám možnost „ochutnať
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-02-28
 
Zdieľať na LinkedIn

Salón klub 1 Vzdelávanie vo firmách a jeho aplikácia do praxe

Salón klub 1 Vzdelávanie vo firmách a jeho aplikácia do praxe

Salón klub so spoločnosťami STIMUL, s.r.o. a ENEA Consulting, s.r.o.

Téma:HR Academy | HR kluby
Termín konania:6. máj 2008
Miesto konania:Bratislava, v sídle VKC Intenzíva

Program

"Nie je to tak dávno, čo naše oddelenie absolvovalo blok vzdelávacích kurzov a v súčasnosti nevidíme, že by sa niečo zmenilo. Aplikácia získaných poznatkov do praxe je pre nás namáhavá a unavujúca..."

 

...a to sa nemusí stať, pretože:

3-úrovňová forma vzdelávania v praxi prináša ľahšie pochopenie teórie zo strany zamestnancov a ich prirodzenú aplikáciu do praxe.

 

Ako?

 

  • sebapoznávaním metódou Enneagram,
  • teoretické poznatky prispôsobujeme konkrétnym pracovným podmienkam,
  • zamestnanci uchopia cez seba získané poznatky, aplikujú do praxe vedomosti, ktoré sú prirodzené ich potenciálu.

Forma a spôsob vzdelávania je postavená na rozvoji a prepojení troch základných úrovní človeka. Ako?

To si zažijete na vlastnej "koži"...

 

Radi sa s Vami podelíme o priame spätné väzby od účastníkov našich tréningov.

Lektori, garanti

Prezentujú spoločnosi STIMUL, s.r.o. a ENEA Consulting, s.r.o.

PhDr. Jarmila Bakerová

Ing. Dana Kožányiová 

 

 

 

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do štrnástich dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do štrnástich dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru.
Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888Tel:02-682 86 574, tel/fax: 02-682 86 574
e-mail: kurzy@intenziva.sk,
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5č.účtu : 2629253178/1100 
Špecifický symbol pri platbe prevodom: 208 04
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Podpisom a zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas so zmluvnými a cenovými podmienkami akcie, vrátane storna.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Cena za 1 účastníka800 Sk152 Sk952 Sk
Zľava pre klientov VKC Intenzíva, SOPK400 Sk76 Sk476 Sk

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.