Title:
Sales CIMA A
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2019-12-06
 
Zdieľať na LinkedIn

Sales CIMA A

Sales CIMA A

Zlepšite predajnú a marketingovú stratégiu firmy (certifikovaný kurz)

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:Na objednávku
Pre koho?Predajcom, obchodníkom, obchodným zástupcom, obchodným reprezentantom, pre pozície označované ako junior, tým, ktorí majú záujem o novú profesionálnu pracovnú dráhu v oblasti obchodu.
Čo získate?Komplexné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre efektívny predaj, na prípadových štúdiách pochopíte strategickú úlohu riadenia obchodu, zmeníte obchodné myslenie, zvýšite si kompetencie a odbornosť.
Cena:1 270 EUR bez DPH

Program

1. sústredenie (2 dni)
 • Úloha predaja v organizáciách
 • Predaj v marketingových súvislostiach
 • Predajné plány, prognózovanie predaja
 • Trendy a špecifiká podľa prostredia predaja
 • Nákupné procesy a správanie zákazníka
 • Key Account Management a CRM
 • Stratégie obchodného konania – vyjednávacie stratégie a taktiky
 • Psychológia predaja, osobnosť predajcu a zákazníka
 • Motivácia, školenia a osobnostný rozvoj predajcov
 • Organizácia a tímová spolupráca
 • Príprava na predajné konanie – prospecting, profilácia zákazníka
2. sústredenie (2 dni)
 • Reč tela, verbálna a neverbálna komunikácia
 • Predaj cez telefón
 • Time management a práca so stresom – riadenie času, stanovenie osobných cieľov a priorít, chránenie a získavanie času
3. sústredenie (3 dni)
 • Dynamika a fázy nákupného procesu – príprava a zahájenie konania, prezentácia obchodnej ponuky, vyjednávanie
 • Profesionálna prezentácia – príprava, štruktúra a priebeh prezentácie
 • Predajné techniky, argumentácie, námietky – predajné techniky a metódy, zvládanie námietok, sťažností a reklamácií. Záver obchodného konaniaUkončenie programu

 • po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu (nenahrádza certifikát),
 • Certifikát Sales CIMA A získate po úspešnom vykonaní skúšky v Českom inštitúte pre marketing (CIMA) v Prahe (3x ročne). CIMA je jediným zástupcom ČR v Európskej marketingovej konfederácii (EMC). Certifikát Sales CIMA A je dokladom, že ste zvládli všeobecné predajné vedomosti, zručnosti a techniky zasadené do širšieho kontextu marketingového a obchodného riadenia firmy, kompatibilné s medzinárodnými štandardmi. Jeho platnosť je obmedzená na 5 rokov s možnosťou recertifikácie.  

Prečo absolvovať tento kurz spojený s praktickým tréningom?

Kurz Sales CIMA A vychádza z osvedčenej štruktúry kurzov CIMA (pôvodné holandské know-how/NIMA). Zoznámite sa so všetkým, čo je podstatné pre dosiahnutie väčšej efektivity osobného predaja. Naučíte sa optimalizovať svoje predajné správanie, efektívne pôsobiť v predajnom tíme a prispieť k celkovému zlepšeniu predajnej a marketingovej stratégie firmy.

Zvýšite si kvalifikáciu a získané vedomosti budete mať potvrdené skúškou nezávislej certifikačnej komisie (certifikát - obchodník, predajca). Získate nové kontakty a budete mať možnosť konzultovať konkrétne problémy s lektormi - expertmi z parxe.

Lektori, garanti

 

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojárskej fakulty VUT Brno - odbor dopravná a manipulačná technika so špecializáciou na motorové vozidlá. Vzdelanie si ďalej rozšíril v rámci marketingových programov NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšovania produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interných trénerov dánskej spoločnosti TMI zameraného na soft skills a komplexného britského programu pre rozvoj konzultantov MCDP, pre ktorý následne lokalizoval jeden z manažérskych modulov.
Profesijné skúsenosti začal zbierať na obchodných pozíciách v koncerne Sigma a konzultantské schopnosti získal začiatkom 90.-tych rokov pri zakladaní spoločných podnikov s partnermi so zemí EÚ a neskôr zastupovaním americkej inžinierskej firmy v strednej a východnej Európe.
Od druhej polovice 90.-tych rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančného riadenia a stratégií. Je spoluautorom a členom realizačného tímu mnohých interných programov pre pbchodné i výrobné spoločnosti od veľkých nadnárodných gigantov až po podporu transformácie menších spoločností.
Od polovice 90.-tych rokov je hlavným konzultantom projektu česko-francúzskeho programu CEPAC pre podporu začínajúcich firiem. V súčasnej dobe je akreditovaným lektorom programov CIMA A i B a podiela sa na upgradu týchto programov na základe dlhoročných skúseností z realizácie marketingových a vzdelávacích projektov pre široké spektrum firiem.


Soňa Borková, Dis
Absolventka Univerzity J. A. Komenského odbor Riadenie ľudských zdrojov a Riadenie predajných aktivít. Akreditovaná Projektová manažérka pre EU fondy so špecializáciou na vzdelávacie projekty Certifikácie PRINCE2. Certifikovaná koučka ICF so zameraním na business koučing. Certifikovaná konzultantka metodik LEAN Managementu.
V rokoch 1999 - 2009 pracovala pre nadnárodné obchodné korporácie ako napr. Ahold Czech republic, a. s. na pozíciách Oblastná vedúca predaja a Marketingová manažérka pre ČR.
Súbežne pôsobila ako Projektová manažérka internej marketingovej komunikácie, Projektov manažérka projektu Zvyšovanie produktivity práce a ako Kouč rozvoja manažérov pre pobočkovú sieť na Slovensku.
Od roku 2009 pôsobí ako lektor a kouč v oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažérskych a obchodných zručností, konzultantka v oblasti podnikovej logistiky, zvyšovaní produktivity a implementácia metód štíhlych procesov v odvetví výroby a obchodu. Projektový manažér pre nastavenie logistických a personálnych systémov riadenia vo výrobných spoločnostiach.
Najčastejšie realizuje zmenové projekty vo výrobných a obchodných spoločnostiach v Českej republike a na Slovensku.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta desať a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel/fax: 02-682 86 574
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu : 2629253178/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok1 270 EUR254 EUR1 524 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)1 150 EUR230 EUR1 380 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.