Title:
Sales CIMA A (certifikovaný kurz)
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2019-02-22
 

Sales CIMA A (certifikovaný kurz)

Sales CIMA A (certifikovaný kurz)
Sales CIMA A (certifikovaný kurz)

Bratislava, v sídle VKC INTENZÍVA, s.r.o.

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:na objednávku
Miesto konania:VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (Technopol) mapa
Pre koho?predajcom, obchodníkom, obchodným zástupcom, obchodným reprezentantom, pre pozície označované ako junior, tým, ktorí majú záujem o novú profesionálnu pracovnú dráhu v oblasti obchodu
Čo získate?komplexné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre efektívny predaj, na prípadových štúdiách pochopíte strategickú úlohu riadenia obchodu, zmeníte obchodné myslenie, zvýšite si kompetencie a odbornosť
Cena:1 270 € bez DPH (cena pre klientov VKC Intenzíva: 1 150 €)

Prečo absolvovať tento kurz spojený s praktickým tréningom?

Kurz Sales CIMA A vychádza z osvedčenej štruktúry kurzov CIMA (pôvodné holandské know-how/NIMA). Zoznámite sa so všetkým, čo je podstatné pre dosiahnutie väčšej efektivity osobného predaja. Naučíte sa optimalizovať svoje predajné správanie, efektívne pôsobiť v predajnom tíme a prispieť k celkovému zlepšeniu predajnej a marketingovej stratégie firmy.

Zvýšite si kvalifikáciu a získané vedomosti budete mať potvrdené skúškou nezávislej certifikačnej komisie (certifikát - obchodník, predajca). Získate nové kontakty a budete mať možnosť konzultovať konkrétne problémy s lektormi - expertmi z parxe.

Predošlé vedomosti účastníkov nie sú požadované, vítaná je krátka prax v obchode.

Referencie TU

Mohlo by vás ďalej zaujímať

Program

1. sústredenie (2 dni)

● Úloha predaja v organizáciách ● Predaj v marketingových súvislostiach ● Predajné plány, prognózovanie predaja ● Trendy a špecifiká podľa prostredia predaja ● Nákupné procesy a správanie zákazníka ● Key Account Management a CRM ● Stratégie obchodného konania – vyjednávacie stratégie a taktiky ● Psychológia predaja, osobnosť predajcu a zákazníka ● Motivácia, školenia a osobnostný rozvoj predajcov ● Organizácia a tímová spolupráca ● Príprava na predajné konanie – prospecting, profilácia zákazníka

2. sústredenie (2 dni)

● Reč tela, verbálna a neverbálna komunikácia ● Predaj cez telefón

● Time management a práca so stresom – riadenie času, stanovenie osobných cieľov a priorít, chránenie a získavanie času

3. sústredenie (3 dni)
● Dynamika a fázy nákupného procesu – príprava a zahájenie konania, prezentácia obchodnej ponuky, vyjednávanie

● Profesionálna prezentácia – príprava, štruktúra a priebeh prezentácie
● Predajné techniky, argumentácie, námietky – predajné techniky a metódy, zvládanie námietok, sťažností a reklamácií. Záver obchodného konania

Metodika výučby

Program bol spracovaný na základe zahraničného know-how s podporou ESF. Projektový tím bol zložený z popredných marketingových odborníkov a certifikovaných lektorov CIMA. Kurz má kombinovanú metodickú štruktúru, v ktorej sa striedajú bloky teoretického učiva s praktickou činnosťou a tréningom. Každý tematický celok má vypracované podklady pre individuálnu a skupinovú prácu účastníkov. Súčasne prebieha simulácia reálnych predajných podmienok. Výučba a študijný materiál je v českom jazyku.

 

Ukončenie programu

  • po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu (nenahrádza certifikát),
  • Certifikát Sales CIMA A získate po úspešnom vykonaní skúšky v Českom inštitúte pre marketing (CIMA) v Prahe (3x ročne). CIMA je jediným zástupcom ČR v Európskej marketingovej konfederácii (EMC). Certifikát Sales CIMA A je dokladom, že ste zvládli všeobecné predajné vedomosti, zručnosti a techniky zasadené do širšieho kontextu marketingového a obchodného riadenia firmy, kompatibilné s medzinárodnými štandardmi. Jeho platnosť je obmedzená na 5 rokov s možnosťou recertifikácie.  

Mohlo by vás ďalej zaujímať

Lektori, garanti

Lektori zaradení do našej databázy spĺňajú tieto kritériá:

  1. 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie,
  2. 2. odborná viacročná prax,
  3. 3. formálne preukázateľné pedagogické alebo lektorské zručnosti vo vzdelávaní dospelých,
  4. 4. referencie.

Lektorov do kurzov vyberáme na základe predchádzajúcich hodnotení, ktoré realizujeme po ukončení každého kurzu a našom ročnom hodnotení podľa vopred stanovených kritérií.
V kurzoch CIMA vyučujú českí experti s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, vyškolení a akreditovaní NIMA/CIMA a lektori zo SR, akreditovaní CIMA. V priebehu kurzu sa lektori striedajú podľa tém a špecializácie. Vieme vopred zaslať konkrétne referencie na lektorov, ktorí v danom kurze budú učiť.

Odborný garant:  

 

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojárskej fakulty VUT Brno - odbor dopravná a manipulačná technika so špecializáciou na motorové vozidlá. Vzdelanie si ďalej rozšíril v rámci marketingových programov NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšovania produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interných trénerov dánskej spoločnosti TMI zameraného na soft skills a komplexného britského programu pre rozvoj konzultantov MCDP, pre ktorý následne lokalizoval jeden z manažérskych modulov.
Profesijné skúsenosti začal zbierať na obchodných pozíciách v koncerne Sigma a konzultantské schopnosti získal začiatkom 90.-tych rokov pri zakladaní spoločných podnikov s partnermi so zemí EÚ a neskôr zastupovaním americkej inžinierskej firmy v strednej a východnej Európe.
Od druhej polovice 90.-tych rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančného riadenia a stratégií. Je spoluautorom a členom realizačného tímu mnohých interných programov pre pbchodné i výrobné spoločnosti od veľkých nadnárodných gigantov až po podporu transformácie menších spoločností.
Od polovice 90.-tych rokov je hlavným konzultantom projektu česko-francúzskeho programu CEPAC pre podporu začínajúcich firiem. V súčasnej dobe je akreditovaným lektorom programov CIMA A i B a podiela sa na upgradu týchto programov na základe dlhoročných skúseností z realizácie marketingových a vzdelávacích projektov pre široké spektrum firiem.


Soňa Borková, Dis
Absolventka Univerzity J. A. Komenského odbor Riadenie ľudských zdrojov a Riadenie predajných aktivít. Akreditovaná Projektová manažérka pre EU fondy so špecializáciou na vzdelávacie projekty Certifikácie PRINCE2. Certifikovaná koučka ICF so zameraním na business koučing. Certifikovaná konzultantka metodik LEAN Managementu.
V rokoch 1999 - 2009 pracovala pre nadnárodné obchodné korporácie ako napr. Ahold Czech republic, a. s. na pozíciách Oblastná vedúca predaja a Marketingová manažérka pre ČR.
Súbežne pôsobila ako Projektová manažérka internej marketingovej komunikácie, Projektov manažérka projektu Zvyšovanie produktivity práce a ako Kouč rozvoja manažérov pre pobočkovú sieť na Slovensku.
Od roku 2009 pôsobí ako lektor a kouč v oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažérskych a obchodných zručností, konzultantka v oblasti podnikovej logistiky, zvyšovaní produktivity a implementácia metód štíhlych procesov v odvetví výroby a obchodu. Projektový manažér pre nastavenie logistických a personálnych systémov riadenia vo výrobných spoločnostiach.
Najčastejšie realizuje zmenové projekty vo výrobných a obchodných spoločnostiach v Českej republike a na Slovensku.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta desať a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel/fax: 02-682 86 574
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu : 2629253178/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok1 270 EUR254 EUR1 524 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)1 150 EUR230 EUR1 380 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.