Title:
Riadenie obchodnej skupiny
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúkame ako jediní na Slovensku, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2022-11-29
 
Zdieľať na LinkedIn

Riadenie obchodnej skupiny

Riadenie obchodnej skupiny

Ako pripravovať a realizovať jednotlivé firemné systémy. (Kurz)

Téma:Marketing & Sales Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Pre koho?Pre vedúcich a manažérov obchodných skupín, pre všetkých, ktorí potrebujú zefektívniť riadenie obchodu.
Čo získate?Ako nájsť „koreňové“ príčiny nižšieho výkonu, „Analýza výkonu obchodnej skupiny“ – metodika k analýze výkonov, „V-A-K“ – nástroj pre voľbu motivačných cieľov, príklady cieľov z rôznych oblastí, ukážky meraní motivácie, tvorby systémov.
Cena:395 EUR bez DPH

Program

  1. 1. Nábor a výber obchodníkov
  • Výberové konanie – tak, aby sme dokázali eliminovať „zlé rozhodnutia“
2. Adaptácia nových obchodníkov
  • Adaptácia – tak, aby noví obchodníci získali správne pracovné návyky
3. Koučovanie obchodníkov
  • Systém koučovania – podpora rozvoja konkrétnych predajných zručností
4. Motivačný program
  • Firemná motivácia – predchádzanie demotivácii, zvlášť u služobne starších obchodníkov
5. Efektívne vzdelávanie obchodníkov
  • Systémy rozvoja – zaistiť meranie návratnosti investícií do vzdelávania
6. Riadenie podľa cieľov
  • Systém riadenia podľa cieľov – podklad pre správnu analýzu výkonu a zadávanie cieľov 
7...ďalej
  • Hodnotenie obchodníkov, možnosti kariérových nástrojov, nástrojena určenie individuálnych rezerv obchodníkov

Prečo absolvovať tento seminár?

Seminár je zameraný na firemné systémy podporujúce efektívne riadenie predaja. Na podmienkach riadenia obchodníkov uvidíte a získate praktické návody ako jednotlivé firemné systémy pripraviť a realizovať.

Lektori, garanti

Ing. Pavel Zmeškal
Absolvoval viacero odborných školení a získal Certificate in training and development, British Know How Fund, Management Consultancy Development Programme, NVF, Phare a „C3–Growth“ (program zameraný na rozvoj poradcov malých a stredných podnikov). Dlhodobo pôsobí najmä v súkromnom sektore ako lektor a konzultant: ING a.s. Praha, Kooperativa a.s. Praha, Generali a.s. Praha,Techdata Distribution s.r.o Praha, SIEMENS Automotive VDO, Moravia IT, AG Foods a.s, Brno XEROX a.s. Praha, TIMKEN a.s Olomouc, Moraviapropag a.s. Brno.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č. účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok395 EUR79 EUR474 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZO SR)360 EUR72 EUR432 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.