Title:
Projektové riadenie - 1 / princípy a postupy WEBINÁR
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2022-01-19
 
Zdieľať na LinkedIn

Projektové riadenie - 1 / princípy a postupy WEBINÁR

Projektové riadenie - 1 / princípy a postupy WEBINÁR

Piatkový webinár dve hodiny v čase 9:00 - 11:00 h alebo 13:00 - 15:00 h

Téma:Logistics Academy
Termín konania:26. marec 2021
Miesto konania:19. marec 2021
Pre koho?Manažérom logisitiky, vyšším podnikovým manažérom, vedúcim nákupu - výroby - predaja
Cena:75 EUR bez DPH

 Ako novinku spúšťame sériu intezívnych 2 hodinových webinárov, ktoré každý piatok rozoberú jednu oblasť logistiky. Webináre prebiahjú v malej skupine maximálne 7 učastníkov a zaručujú teda individuálny prístup zo  zameraním na prax.

Logistické webináre sú unikátne príležitosti pre sebavzdelávanie. Predstavujú kvalitnú a napriek tomu stále časovo dostupnú formu rozvoja.

  • Maximálne 7 účastníkov
  • 2 hodiny intenzívnej výučby
  • Výber z dvoch časových blokov
  • Odborné a praktické zameranie

Program

1. Príprava a plánovanie projektu

2. Priebežné riadenie projektu; zmeny, riziká, eskalácie, reporting

3. Dobré skúsenosti aj časté nedostatky

Lektori, garanti

Rudolf Malý, ALog. (1966)

 Je viceprezidentom pre vzdelávanie Logistickej akadémie, venuje sa nezávyslému poradenstvu a auditingu v oblati logistických procesov. Stal sa aj členom KOMORY logistických audítorov. V roku 2006 začal pôsobiť u popredného českého poskytovateľa komplexných logistických služieb spoločnosti PST CLC, a.s., kde od roku 2008 zastával pozíciu výkonného riaditeľa a podpredsedu predstavenstva. Od roku 2012 po zlúčení s japonskou skupinou MITSUI-SOKO pokračoval ďalej ako výkonný riaditeľ a zároveň predseda predstavenstva. Zastával rôzne pozície v spoločnosti Kofola a.s., pričom od roku 2000 pôsobil v Kofole ako manažér logistiky pre skupinu Kofola (Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko) a zodpovedal aj za plánovanie a riadenie výrobných operácií v skupine. Pracoval tiež aj ako obchodný riaditeľ so zodpovednosťou za riadenie skladových operácií a nákupu u obchodnej spoločnosti LOCO plus Praha

Moto:

"Ak je stanovený jasný cieľ, cestu k nemu možno vždy nájsť. To znamená, hľadaj spôsoby a nie dôvody. "

Čo garantujem v Logistickej akadémii: 

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania vrátane projektového riadenia, logistického auditu, problematiky outsourcingu logistických služieb a prezentačných zručností.

Ing. Jiří Tomáš Kavka, (1953) 

Pôsobí ako nezávislý poradca prevažne vo zmenových projektoch „s rozvojom tímov“,  tj. systematickým prepojením poznávacieho procesu tímu s praktickou aplikáciou obvyklých oblastí riadenie a fungovania firmy (procesné riadenie, projektové riadenie, strategické a „byznys“ plánovanie, plánovanie a riadenie výroby, výber a implementácia IS, rozvoj znalostí, apod.)
1977 – absolvoval odbor Kybernetika na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Pracoval v oblasti informačných systémov, od programovania po riadenie portfólia  implementačných projektov. Od roku 1998 pôsobí na „volnej nohe“. Spolupracoval na rozvojových projektoch v společnostiach Kdynium a.s.Ahold ČR s.r.o., Schenker ČR s.r.o., ZAT a.s., Škoda JS a.s., Elanor a.s. a dalších. Pre väčšinu spoločnosti pracoval opakovane, v rozmedzí piatich až dvanástich rokov.

Moto: 

„Rozdíl mezi amébou a Einsteinem je ten, že – ačkoliv oba používají metodu pokusu a eliminace chyb, améba nemá chyby ráda, zatímco Einstein je jimi fascinován…“

K. R. Popper 

Čo garantujem v Logistickej akadémii:
Spolupráca s tímom zákazníka na zmenových a rozvojových projektoch, s posílnením zručností procesného riadenia, projektového riadenie, implementácií IS apod.

Ing. Aleš Mandák, ALog. (1977)

Od roku 2010 Zatáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúcej sa na návrh, vývoj, konštrukčné práce, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Absolvoval Mendelovu univerzitu v Brne. Manažérske znalosti a zručnosti v Supply Chain získal vďaka pracovným skúsenostiam v spoločnostiach ako sú Unilever ČRHAMÉ, Ingersoll - Rand či Meopta - optika, s.r.o.

  • Venuje sa projektovému riadeniu a reportingu v rámci medzinárodných spoločností. 
  • Ďalej sa venuje vedeniu a riadeniu väčších organizačných celkov, pracovným stážam v zahraničí.
  • Je členom americkej asociácie APICS, absolventom školenia APICS.
  • Je interným audítorom podľa STN ISO 9001, 14001,19011.
  • Certifikovaný Lean Six Sigma - Green Belt.
  • Certifikovaný audítor Logistiky.

Moto:

"Problematika Supply Chain nie je zložitá, použite sedliacky rozum a mnohokrát máte vyhrané."

Čo zastrešuje v Logistickej akadémií:

"Nikdy nezabúdajte na Vaše interné a externé zákazníkmi - to sú Vaše hnacie motory - len vďaka nim môžete byť lepším."

Obchodné podmienky

 Storno podmienky

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov 

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok75 €15 €90 €

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.