Title:
Pochvaly, kritiky a úkolovanie
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Interaktívne HR semináre ponúkajú široký okruh tém, ktoré úzko súvisia s personálnymi procesmi a ich správnym nastavením v organizáciách na všetkých stupňoch riadenia ľudí.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2021-05-15
 
Zdieľať na LinkedIn

Pochvaly, kritiky a úkolovanie

Pochvaly, kritiky a úkolovanie

Ako kvalitne, efektívne a správne chváliť, karhať a kritizovať podriadených. (kurz)

Téma:HR & Management Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Pre koho?Manažérom všetkých úrovní, vedúcim projektových tímov, vedúcim rôznych útvarov (napr.majstri,...)
Čo získate?dozviete sa ako v skutočnosti funguje pochvala a kritika, naučíte sa ako správne chváliť, kedy a za čo, zistíte ako využívať pochvalu na zvýšenie výkonnosti, dozviete sa ako, prečo, koho a s akým účelom kritizovať...
Cena:295 EUR bez DPH

Program

1. Pochvala a kritika ako manažérske nástroje: prečo sa NIE nedá ničím nahradiť, v čom sú tieto nástroje výnimočné, a čo potrebujeme vedieť aby sme ich vedeli správne používať. Ich miesto v systéme hodnotení a motivácie.
2. Ako správne chváliť jednotlivca: kedy, prečo, koho a ako. Akú pochvalu si pripraviť, ako ju uskutočniť, aby bola čo najúčinnejšia. Ako sa uistiť, že zamestnanec rozumel. Ako sa "nespáliť" pri chválení.
3. Ako správne chváliť tím: kedy chváliť a kedy radšej nie. Ako zaistiť, aby bola pochvala prijatá celým tímom, ako sa ubrániť tomu, aby tím z pochvaly niekoho vylučoval, alebo aby si ju neprivlastnil.
4. Kritika - nástroj nie trestu ale zlepšenia: k čomu slúži kritika, kedy ju používať a s akými cieľmi. Na čo a ako sa na kritiku pripraviť.
5. Ako kritizovať – fázy, formy kritiky. Jej ciele a ako ich dať najavo. Čo žiadať a nežiadať od kritizovaného.
6. Ako sa ubrániť odmietnutiu, neakceptovaniu alebo zneváženiu kritiky. Ako kritiku presadiť.
 7. Ako kritizovať celý tím. Kedy to je vhodné a kedy nie. Ako na to a na čo si dať pozor.
8. Ako zadať úlohu. Na čo si dať pozor, ako formulovať zadanie úlohy a ako nastaviť jeho kontrolu.

Prečo absolvovať tento seminár?

Ponúkame Vám odborný seminár na tému ako kvalitne, efektívne a správne chváliť, karhať a kritizovať podriadených. Pochvaly a kritiky nie sú len súčasťou komunikácie medzi manažmentom a podriadenými. Sú kľúčovým faktorom určujúcim výkonnosť a kvalitu práce. Naučte sa ich používať správne!

Lektori, garanti

PhDr. Vojtěch Bednář

Vojtěch Bednář sa zaoberá manažérskym a mediálnym poradenstvom. Je sociológ, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a odborný lektor vo vzdelávacích inštitúciách v súkromnom i verejnom sektore v Slovenskej republike. Venuje sa problematike manažérskej komunikácie, manažmentu vzťahov a komunikácie produktov a služieb v klasických médiách, ale najmä v prostredí nových komunikačných prostriedkov. Špecializuje sa tiež na problematiku marketingu v sociálnych sieťach a na integráciu on-line komunikácie do celkového komunikačného mixu. Je autorom mnohých kníh, ktoré sú určené manažmentu, študentom a širokej verejnosti. Spolupracuje s odbornými médiami, ktoré sa špecializujú na marketingovú, mediálnu a manažérsku komunikáciu. Je členom Syndikátu novinářů České republiky, České Andragogické společnosti a Masarykově Sociologické společnosti.

 

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel/fax: 02-682 86 574
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku


Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.