Title:
Firemná kultúra
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Cieľom stretnutí je poskytnúť Vám možnost „ochutnať
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-02-28
 
Zdieľať na LinkedIn

Firemná kultúra

Firemná kultúra
Téma:HR Academy | HR kluby
Termín konania:24. marec 2009
Miesto konania:Bratislava, v sídle VKC Intenzíva

Prečo prísť práve na tento seminár?

 

Firemná kultúra je frekventovaný pojem v oblasti manažmentu. Vieme, čo je skutočným obsahom tohto pojmu? Dokážeme prakticky pristúpiť k identifikácii silných a slabých stránok kultúry vlastnej firmy? Vieme, aké existujú možnosti pri budovaní a rozvoji firemnej kultúry? Tento pracovný seminár vám pomôže odpovedať na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa firemnej kultúry ako jedného z kľúčových faktorov výkonu organizácie.

 

Komu je seminár určený?

 

 • personalisti, špecialisti RĽZ,
 • vedúci manažéri na rôznych pozíciách,
 • majitelia firiem.

 

Čo získate?

 

 • spoznáte obsah pojmu firemná kultúra,
 • uvedomíte si, ako úroveň firemnej kultúry ovplyvňuje výkon organizácie,
 • budete schopní identifikovať základné prvky firemnej kultúry, silné a slabé stránky firemnej kultúry vlastnej organizácie,
 • zistíte, aké kroky je treba vykonať pri budovaní, rozvoji firemnej kultúry.

Program

 • Firemná kultúra ako kľúčový faktor výkonu organizácie
 • Východiská rozvoja firemnej kultúry
 • Základné prvky firemnej kultúry
 • Bariéry rozvoja firemnej kultúry na individuálnej i organizačnej úrovni
 • Fázy rozvoja firemnej kultúry - ako analyzovať silné a slabé stránky súčasnej firemnej kultúry, ako hľadať tých, ktorí rozvoj podporia, ako navrhnúť a realizovať akčný plán zmeny, ako sa "vyrovnať" s neúspechom, ako naopak "medializovať" úspechy rozvoja firemnej kultúry

Metodika výučby

 

 • seminár s diskusiou, príklady z praxe, výmena skúseností, individuálna a tímová práca, 1to1 konzultácie,
 • dostanete - pracovný materiál s prezentáciou témy (výučba aj materiál sú v českom jazyku) a po skončení seminára potvrdenie o absolvovaní. 

Lektori, garanti

Lektori zaradení do našej databázy spĺňajú tieto kritériá: ukončené vysokoškolské vzdelanie, odborná viacročná prax, pedagogické alebo lektorské zručnosti vo vzdelávaní dospelých, referencie. Lektorov do kurzov vyberáme na základe predchádzajúcich hodnotení. V databáze sú aj zahraniční lektori pre výučbu jazykov, marketingu, RĽZ a manažérskych zručností.

 

Odborná garantka a lektorka seminára : PhDr. Zdeňka Brázdová

Je certifikovaná konzultantka a lektorka pre HR a manažment, členka Rady Asociácie trénerov a konzultantov manmagementu ČR (ATKM).
Lektorka má praktické skúsenosti z realizácie komplexnej manažérskej prípravy v mnohých firmách a inštitúciách v ČR a SR vrátane firiem so zahraničnou účasťou, konzultačne spolupracovala na projektoch tvorby a zdokonaľovania systému riadenia ľudských zdrojov v množstve firiem a organizácií v Českej i Slovenskej republike.
Má skúsenosti z implementácie a zdokonaľovania systému RĽZ vo firmách a organizáciách vrátane ich aplikácie v systémoch riadenia kvality podľa noriem ISO 9001.

 


Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do štrnástich dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do štrnástich dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru.
Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5

IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888Tel:02-682 86 574, tel/fax: 02-682 86 574e-mail: projekty@intenziva.sk,www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5č.účtu : 2629253178/1100
Špecifický symbol pri platbe prevodom: 209 02 

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas so zmluvnými a cenovými podmienkami akcie, vrátane storna.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok240 EUR45,60 EUR285,60 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)220 EUR41,80 EUR261,80 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.