Title:
Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Interaktívne HR semináre ponúkajú široký okruh tém, ktoré úzko súvisia s personálnymi procesmi a ich správnym nastavením v organizáciách na všetkých stupňoch riadenia ľudí.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2022-11-29
 
Zdieľať na LinkedIn

Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy

Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy

Chcete vedieť ako zefektívniť systém vzdelávania? Riešite jeho optimalizáciu? (Kurz)

Téma:HR & Management Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Pre koho?Personalistom, špecialistom HR, vedúcim manažérom na rôznych pozíciách, ktorí rozhodujú o investovaní do vzdelávania zamestnancov.
Čo získate?Dozviete sa ako systém vzdelávania ovplyvňuje výkon firmy, ako tvoriť a udržiavať efektívny systém vzdelávania, správne nastaviť procesy, participovať s manažérmi na rôznych úrovniach, budete mať možnosť konzultovať problémy priamo s expertkou z praxe.
Cena:295 EUR bez DPH

Program

  1. 1. Strategický prístup k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
  2. 2. Ciele vzdelávania, vplyv vzdelávania na výkon firmy, participácia manažérov a HR útvaru na jednotlivých fázach vzdelávacieho cyklu
  3. 3. Väzba systému vzdelávania na ostatné procesy HRM, ako ovplyvňuje systém vzdelávania výkon firmy
  4. 4. Kroky tvorby efektívneho systému vzdelávania
  • tvorba rozpočtov vzdelávania a rozvoja, vytvorenie organizačných predpokladov,
  • účinná analýza vzdelávacích potrieb - zdroje a nástroje,
  • realizácia vzdelávacích programov na podporu výkonu,
  • hodnotenie efektivity vzdelávania,

5. Trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov v závislosti na aktuálnom ekonomickom prostredí

Lektori, garanti

PhDr. Zdeňka Brázdová
Je certifikovaná konzultantka a lektorka pre HR a manažment, členka Rady Asociácie trénerov a konzultantov managementu ČR (ATKM).
Lektorka má praktické skúsenosti z realizácie komplexnej manažérskej prípravy v mnohých firmách a inštitúciách v ČR a SR vrátane firiem so zahraničnou účasťou, konzultačne spolupracovala na projektoch tvorby a zdokonaľovania systému riadenia ľudských zdrojov v množstve firiem a organizácií v Českej i Slovenskej republike.
Má skúsenosti z implementácie a zdokonaľovania systému RĽZ vo firmách a organizáciách vrátane ich aplikácie v systémoch riadenia kvality podľa noriem ISO 9001.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5č.účtu : 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok295 EUR59 EUR354 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)260 EUR52 EUR312 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.