Title:
Ako riadiť pracovnú kariéru
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Interaktívne HR semináre ponúkajú široký okruh tém, ktoré úzko súvisia s personálnymi procesmi a ich správnym nastavením v organizáciách na všetkých stupňoch riadenia ľudí.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2019-03-19
 
Zdieľať na LinkedIn

Ako riadiť pracovnú kariéru

Ako riadiť pracovnú kariéru

Ako pracovať s talentami v období krízy (kurz)

Téma:HR & Management Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Pre koho?Pre manažérov a špecialistov HR, pre personalistov, manažérov na rôznych pozíciách, ktorí potrebujú pre svoje efektívne riadenie ľudí informácie z danej oblasti
Čo získate?Dozviete sa, aký je praktický význam riadenia pracovnej kariéry v nadväznosti na aktuálnu ekonomickú situáciu i aktuálnu situáciu na trhu práce, uvedomíte si, čo je dôležité v projektoch riadenia pracovnej kariéry v dobe ekonomickej krízy...
Cena:295 EUR bez DPH

Prečo prísť na tento seminár?

Kariéra je profesionálna cesta jednotlivca v organizácii - zamestnanci sú síce tvorcami vlastnej kariéry, to však nezaručuje vždy uspokojovanie potrieb firmy a neumožňuje "víťazstvo najlepších". V súčasnej dobe hospodárskej krízy má riadenie pracovnej kariéry dôležité miesto v manažmente ľudských zdrojov, a to hlavne vo vzťahu k určovaniu kľúčových pozícií  a kľúčových zamestnancov firmy. Má však tiež svoje riziká, s ktorými je nutné počítať.

Program

1. Východiská riadenia pracovnej kariéry – stratégia manažmentu ľudských zdrojov, hodnotenie zamestnancov, hodnotenie osobnej kariérovej kotvy
2. Na čo sa sústrediť v riadení pracovnej kariéry v období nestability a ekonomickej krízy, akú väzbu má táto oblasť na určovanie kľúčových pracovných  pozícií a na starostlivosť o kľúčových zamestnancov
3. Politika riadenia pracovnej kariéry, algoritmus činností riadenia pracovnej kariéry, typy mobility
4. Otázky spojené s prípravou a realizáciou projektu "Talent Management"
5. Praktický význam riadenia pracovnej kariéry pre organizácie - možné prístupy k vytváraniu systémov personálnych rezerv, plány následníctva
6. Plánovanie kariéry jednotlivcov – osobné ciele pracovníkov, jednania a dohody o stanovení cieľa kariéry a krokoch k jej dosiahnutiu
7. Individuálne plány vzdelávania ako súčasť plánu pracovnej kariéry i systému vzdelávania a rozvoja pracovníkov

Prečo prísť na tento seminár?

Kariéra je profesionálna cesta jednotlivca v organizácii - zamestnanci sú síce tvorcami vlastnej kariéry, to však nezaručuje vždy uspokojovanie potrieb firmy a neumožňuje "víťazstvo najlepších". V súčasnej dobe hospodárskej krízy má riadenie pracovnej kariéry dôležité miesto v manažmente ľudských zdrojov, a to hlavne vo vzťahu k určovaniu kľúčových pozícií  a kľúčových zamestnancov firmy. Má však tiež svoje riziká, s ktorými je nutné počítať.

Lektori, garanti

PhDr. Zdeňka Brázdová

Certifikovaná konzultantka a lektorka pre RĽZ a manažment
Členka Rady Asociácie trenérov a konzultantů managementu ČR (ATKM).
Lektorka má praktické skúsenosti z realizácie komplexnej manažérskej prípravy v mnohých firmách a inštitúciách v ČR a SR vrátame firiem so zahraničnou účasťou, konzultačne spolupracovala na projektoch tvorby a zdokonaľovania systému riadenia ľudských zdrojov v množstve firiem a organizácií v Českej i Slovenskej republike. 
Má skúsenosti z implementácie a zdokonaľovania systému RĽZ vo firmách a organizáciách vrátane ich aplikácie v systémoch riadenia kvality podľa noriem ISO 9001.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk.

Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru.

Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.
Ochrana osobných údajov
Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5

IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888

Tel:02-682 86 574, tel/fax: 02-682 86 574

e-mail: kurzy@intenziva.skwww.intenziva.sk
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5

č.účtu : 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok295 EUR59 EUR354 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)260 EUR52 EUR312 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.