Title:
XXVIII. Medzinárodná konferencia k Svetovému dňu telekomunikácií
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

XXVIII. Medzinárodná konferencia k Svetovému dňu telekomunikácií

”Vytváranie rovnoprávnej informačnej spoločnosti: čas konať

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:25. máj 2005
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Cieľ a poslanie konferencie

 

Cieľom konferencie je oboznámiť odbornú verejnosť so strategickými zámermi Slovenskej republiky v rozvoji informačnej spoločnosti, informovať o najnovších trendoch a možnostiach elektronických komunikačných sietí podporujúcich elektronické služby verejnej správy, elektronické vzdelávanie a ďalšie služby informačnej spoločnosti, verejne predstaviť stratégiu informatizácie samospráv a diskutovať o možnostiach jej realizácie vytváraním partnerstiev verejného a súkromného sektora a s podporou európskych fondov.

Program konferencie je určený pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy zodpovedajúcich za rozvoj a poskytovanie elektronických služieb verejnej správy, manažérov ICT spoločností, výskumných a vývojových pracovníkov, odborníkov z vysokých škôl a univerzít.

Súčasťou programu je odovzdanie Ceny Jozefa Murgaša, udeľovanej každoročne SES a MDPT SR na podporu rozvoja telekomunikácií a tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov na Slovensku.

Speakers

Organizátori

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR)
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava - Katedra Telekomunikácií

 

Záštita

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

 

Predseda programového výboru

Vladimír Murín, Slovenská republika

 

Organizačný garant

Ing. Tibor Budvesel, Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

 

Partneri

  

  

Mediálni partneri

 

  

 

  

 

Sekretariát konferencie

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.,
tel./fax: +421 2 682 86 574
Jaroslava Fábriová, manažérka projektu, tel.: +421 2 682 86 617
e-mail: intenziva@intenziva.sk, www.intenziva.sk

 

Program

Hlavné témy konferencie

Stratégia rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku v kontexte revízie Lisabonskej stratégie Európskej únie.
Zabezpečenie informačnej a komunikačnej infraštruktúry na rozvoj elektronických služieb verejnej správy.
Elektronické služby verejnej správy a vzdelávanie podporujúce rozvoj znalostnej ekonomiky na Slovensku.

 

Programový výbor

Vladimír Murín, SR Waell Abu Shehab, S. Arábia
Milan Herman, SR Jaroslav Sklenář, Malta
Ivan Baroňák, SR Philippe Godlewski, Francúzsko
Milan Ištván, SR Jiří Sýkora, ČR
Robert Martinko, SR Boris Šimák, ČR
Aurel Ščehovič, SR Jaroslav Křížovský, ČR
Rudolf Hronec, SR Kamil Vrba, ČR
Daniel Dodok, SR Miloš Filka, ČR
Miloš Oravec, SR Vladimír Kapoun, ČR
Cyril Francisci, SR Zděnek Diviš, ČR
Jaroslav Blahna, NSR|Miroslav Vozňák, ČR
Ivan Sloboda, Veľká Británia Zdeněk Smékal, ČR

 

25. 5. 2005 (streda)

8.30-9.00 Registrácia
9.00-9.05 Otvorenie konferencie
9.05-09.55 Príhovory
Miroslav Kukučka, splnomocnenec vlády pre informatizáciu spoločnosti, MDPT SR
Milan Dado, Žilinská univerzita, Spomienka na Prof. Kroutl
Yoshio Utsumi, generálny tajomník ITU, videokazeta
9.55-10.15 Cena Jozefa Murgaša
Odovzdanie „Ceny Jozefa Murgaša“ za rok 2004 (zástupca MDPT SR a predseda SES)
10.15-10.30 prestávka - občerstvenie

1.téma

10.30-12.30 Stratégia rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku v kontexte revízie Lisabonskej stratégie Európskej únie
Odborný program + diskusia na záver bloku.
Moderuje Ivan Baroňák 
10.30-11.30 Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do r. 2010. Informačná spoločnosť
Beáta Brestenská, poslankyňa Národnej rady SR
11.00-10.30 Európsky program i2010
Viliam Podhorský, stály reprezentant SR pri EÚ
11.30-12.00 Stratégia informatizácie miestnych samospráv
Milan Muška,Združenie miest a obcí Slovenska
12.00-12.30 Národná stratégia pre širokopásmové komunikácie
Milan Herman, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
12.30-13.30 prestávka - obed

2.téma

13.30-16.00 Zabezpečenie informačnej a komunikačnej infraštruktúry na rozvoj elektronických služieb verejnej správy
Odborný program + diskusia na záver bloku.
Moderuje Milan Ištván
13.30-13.55 Aktuálne trendy širokopásmových technológií pre verejný sektor
František Baranec, CISCO Systems Slovakia, s.r.o.
13.55-14.20 Telekomunikačná sieť a jej využitie pre potreby lokálnej infraštruktúry
Václav Černý , Slovak Telecom, a.s.
14.20-14.40 Metropolitné optické siete
Tibor Weis, SANET
14.40-15.00 DVB - digital video broadcasting
Tomáš Černý, Siemens Program and System Engineering, s.r.o.
15.00-15.45 Panelová diskusia: Ako informatizovať regióny?
(moderuje Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu) Panel primátorov a VÚC
15.45-16.00 prestávka - občerstvenie

3.téma

16.00-17.20 Elektronické služby verejnej správy a vzdelávanie podporujúce rozvoj znalostnej ekonomiky na Slovensku
Odborný program + diskusia na záver bloku.
Moderuje Vladimír Murín 
16.00-16.20 Rámec interoperability e-governmentu
Arpád Takács, Výskumný ústav spojov, n.o. Banská Bystrica
16.20-16.40 Uplatnenie a možnosti e-learningu
Matilda Drozdová, Žilinská univerzita
16.40-17.00 Význam „call centier“ pre rozvoj regiónov
Ivan Baroňák, Erik Chromý, FEI STU Bratislava
17.00-17.20 Služby digitálnej televízie
Juraj Oravec, VÚS, n.o. Banská Bystrica
17.20-17.45 Diskusia a ukončenie odborného programu konferencie
18.00-19.00 čaša vína (vrátane vyžrebovania tomboly)

Fotogaléria