Title:
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD) - 9. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Generálny partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD) - 9. ročník

STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD) -  9. ročník
Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:21.február 2013
Miesto konania:Bratislava

Hotel Devín**** a.s.

Riečna 4, 811 02 Bratislava I, Slovensko

http://www.hoteldevin.sk/sk/id/7
Pre účastníkov CERD konferencie zľava 10% z aktuálnej ceny

 

Záštita:

Konferencia je organizovaná pod záštitou p.Andreja Holáka, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

 

Organizačné pokyny.pdf        Program      Prihláška.doc

Speakers

Fabio Leite

Zástupca riaditeľa, rádiokomunikačný úrad
Medzinárodná telekomunikačná únia

 Fabio Leite má titul Master of Applied Science v elektrotechnike so zameraním na telekomunikácie

 (1980).
 Vo svojom profesijnom živote zastával rôzne pozície v rádiokomunikačnej oblasti v Brazílii vo verejnom aj

 súkromnom sektore, rovnako ako v Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU).
 Svoju kariéru v ITU začínal v roku 1987 ako rádiokomunikačný inžinier v oddelení vesmírnych služieb

 Rádiokomunikačného úradu (RÚ), potom ako poradca v oddelení študijnej skupiny RÚ a projektový manažér projektu ITU tretej generácie mobilných komunikácií, konkrétne International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000 ) v Kancelárii generálneho tajomníka.
Pán Leite sa zúčastnil niekoľkých ITU rádiokomunikačných konferencií, buď ako člen brazílskej delegácie, ako člen ITU a technický tajomník alebo ako výkonný tajomník (WRC 12, WRC-07, RRC-06, WRC-03).

 

Andrew Stirling

Managing Director

Larkhill Consultancy s.r.o., Veľká Británia

Andrew Stirling je riaditeľ projektu pre Cambridge White Trial. Založil svoju firmu Larkhill Consultancy v roku 2005 a pomáhal viesť klientov pre Arthur D Little, BT, BBC, Dell a Microsoft. Zvýšil povedomie o dynamike prístupu k spektru a spojil dohromady konzorcium 17 popredných spoločností, v najväčšom pokuse o využitie bielych miest v TV spektre – vysvetľujúc zdieľania požiadaviek a nový aplikačný potenciál. Pracuje taktiež v External Advisory Board pre európsky projekt QoSMOS a tiež prispel k EÚ projektu QUASAR.

 

 

Radek Přikryl

Obchodný riaditeľ

Topfun Media, a.s., Česká republika

Radek Přikryl je jedným zo spoluzakladateľov služby Topfun – online videopožičovne. Od roku 2005 vytváral podobu tohto projektu. Jeho hlavným cieľom je dostupnosť služieb VOD do všetkých možných technologických platforiem. Zároveň má na starosti strategických parterov ako sú operátori a B2B spoločnosti, ktoré chcú využiť službu Topfun. Je členom predstavenstva spoločnosti Topfun Media a.s.. V roku 2012 služba Topfun získala významné ocenenie pri príležitosti IBC Connected World.tv Award v kategórii najlepšia služba v online videu poskytovaná od firmy, ktorá neposkytuje priamo TV vysielanie.

 

 

Régis Saint Girons

výkonný riaditeľ

httv, Francúzsko

 
 Régis Saint Girons je kľúčovou postavou digitálneho TV priemyslu s viac než 20 ročnými skúsenosťami.

 Predtým slúžil ako Senior Vice President OpenTV pre Nagra a Kudelski skupinu spoločností.
 Pred Nagra, Régis Saint Girons bol jedným zo spoluzakladateľov OpenTV, joint-venture medzi Thomson

 Consumer Electronics a Sun Microsystems.
 Ako európsky generálny riaditeľ bol Régis nápomocný v umiestnení OpenTV ako vedúcej spoločnosti

 digitálneho televízneho sveta. Predtým, 8 rokov Régis Saint Girons viedol laboratórium Thomson Research & Development v Los Angeles. Pozicionoval MPEG ako digitálne TVriešenie pre DirectTV a ACTV a ako HDTV štandard v USA. V auguste 2012 sa pripojil k httv.

 

Ladislav Mikuš
predseda

Telekomunikačný úrad SR

 Ladislav Mikuš absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej (dnešná

 Ekonomická univerzita) v Bratislave a štúdium MBA na California State University. V rokoch

 2003 - 2004 pôsobil v konzultačnej spoločnosti Level One, potom ako výkonný riaditeľ v IPR

 Slovakia. Pôsobil v Slovenskej podnikateľskej rade pre rozširovanie (SEBC). Podieľal sa tiež na

 aktivitách Americko-Slovenskej akčnej komisie. Zvolili ho aj za viceprezidenta Podnikateľskej

 aliancie Slovenska (PAS), profesijnej organizácie združujúcej podnikateľov a zamestnávateľov. V roku 2011 bol podpredsedom Rady orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

 

 

Tanja Kersevan Smokvina

Hlavný poradca pre elektronické médiá

Agentúra pre poštu a elektronické komunikácie, Slovinská republika

 Tanja Kerševan Smokvina je expertom na reguláciu obsahu s backgroundom v žurnalistike a

 komunikačnom výskume. V súčasnej dobe má pozíciu poradcu generálneho riaditeľa v APEK,

 Slovinského národného regulačného orgánu pre elektronické komunikácie a vysielanie. Za posledné

 dva roky je zároveň aj projektová manažérka SEE Digi.TV projektu, zameraného na harmonizáciu

 činností spojených s prechodom na digitálne vysielanie v juhovýchodnej Európe. Jej rozsah skúsenosti

 zahŕňa audiovizuálne mediálne služby a rozhlasové regulačné služby, licenčné vysielanie, reguláciu

 miestnych verejných služieb a prechodu na digitálnu pozemnú televíziu.

 

Milan Herman

Oddelenie pre stratégiu a rozvoj obchodu

Towercom, a.s. Slovenská republika

Milan Herman absolvoval inžinierske štúdium na Katedre telekomunikácií Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, so špecializáciou na optické prenosové systémy. Od roku 1997 do roku 2005 pracoval na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Počas tohto obdobia, nakoniec ako riaditeľ odboru telekomunikácií, bol zodpovedný za oblasti stratégie a legislatívy (zákon o elektronických komunikáciách, zákon o digitálnom vysielaní). Spolupracoval pri predvstupových rokovaniach s orgánmi EÚ a zastupoval ministerstvo v orgánoch EÚ a pracovných skupinách. Tiež zastupoval Slovensko v rámci Komisie OSN pre rozvoj vedy a technológií (CSTD). V súčasnej dobe pracuje pre Towercom, a.s. v sekcii stratégie a rozvoja podnikania a je zodpovedný za spoluprácu s regulačnými orgánmi a ministerstvom v otázkach týkajúcich sa telekomunikačných a vysielacích služieb, zastupuje spoločnosť v poradnom orgáne ministerstva - Skupina pre Digitálne vysielanie a zastupuje spoločnosť vo Fóre pre komunikačné technológie – záujmového združenia najväčších súkromných telekomunikačných firiem.

 

 

Marco Pellegrinato

Deputy Director Research & Engineering dept.

Videotime - Mediaset Group, Taliansko

  Nastúpil do Videotime v roku 1980, potom v roku 1983 prestúpil do odd. Inžinieringu. V roku 1991 viedol 

 inštaláciu na Telecinco v Madride, Španielsko. Od roku 1993 do roku 1998 pracoval na výskumných

 projektoch, financovaných EK v rámci R.A.C.E, A.C.T.S, & I.S.T. programov. V roku 1994 bol menovaný za

 vedúceho výskumu a vývoja, kde viedol mnoho rozvojových projektov zo sveta digitálnych médií a inovačných

 technológií. V roku 1999 navrhol RAV & FAV, IP sieťovú infraštruktúru špeciálne navrhnutú pre prevádzku IKT

 v televíznej produkcii. V roku 2007 zostavil M-Tube, celoštátnu vysokorýchlostnú sieťovú infraštruktúru spájajúcu 10 Mediaset regionálnych pobočiek s vedením v Miláne a Ríme. V roku 2003 založil DGTVi, Asociáciu talianskych vysielateľov digitálnej TV, kde koordinoval vydávanie D-kníh: základné požiadavky pre výrobcov spotrebnej elektroniky v Taliansku. V roku 2004 bol ocenený cenou Cable and Satellite Europe Euro 50, s týmto vyhlásením: Marco Pellegrinato spolupracoval na vývoji špecifikácií pre digitálne pozemné televízne vysielanie v Taliansku.
Koncom roku 2006 spoluzakladal HD Forum Italia. Ako viceprezident koordinoval vydávanie HD-Book Collection: obsahové bohatstvo DGTVi publikácií viedlo k HD technológiám a službám. V roku 2010 spolupracoval na návrhu a nasadení Premium Play, Mediaset Premium Over-the-Top Pay Service bolo uvedené do prevádzky vo februári 2011.

 


Klaus Merkel

Senior inžinier platforiem pre vysielacie služby

Institut für Rundfunktechnik, Nemecko

Klaus Merkel absolvoval v roku 1992 ako elektroinžinier na Technickej univerzite v Mníchove. Potom pracoval pre Institut für Rundfunktechnik (IRT) v Mníchove, ktorý je výskumným a vývojovým inštitútom verejnoprávnych televíznych kanálov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Od roku 1995, pán Merkel sa zaoberá zriadením DVB - digitálnych platforiem pre distribúciu TV vysielania a interaktívnych služieb, vrátane IPTV sietí. Od roku 2007 je jeho hlavnou úlohou integrácia vysielania a širokopásmových služieb do skutočného hybridného systému - v tejto oblasti IRT prispieva k rozvoju technických aspektov HbbTV, rovnako ako k jej uvedeniu na trh.

 

 

Edgar Wilson

Výkonný riaditeľ

DigiTAG - Digital Terrestrial Television Action Group

 Edgar Wilson začal pracovať na technickom oddelení EBU v roku 1988 ako špecialista na dátové 

 vysielacie technológie, pracoval na mnohých digitálnych výskumných TV projektoch, vrátane teletextu a 

 interaktívnej TV s britským IBA (Independent Broadcasting Authority). V rámci EBU pracoval na riešení

 technických aspektov teletextu, titulkov a ďalších štandardov prístupových služieb na podporu príslušných

 výborov TV produkcie EBU, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie vysielacích služieb. Od začatia DVB

 projektu v roku 1993 bol zapojený do mnohých pracovných skupín, vrátane tých, ktoré špecifikovali normy

 pre DVB-teletext a DVB titulky. Pokračuje v prácach na DVB obchodnom module, ktorý nedávno pokryl servisné požiadavky na DVB-T2 štandarde, a začal pracovať na 3D TV, vrátane špeciálnych požiadaviek na titulkovanie v 3D programovaní.

 


 

Program

Priebežný program:

Štvrtok, 21. februára 2013

 

08.00 - 09.00  Registrácia - Ranná káva
09.00 - 09.20  Otvorenie

 

Téma 1

 

 RIADENIE FREKVENČNÉHO SPEKTRA

 Predseda: Anton Horshkov, poradca pre reguláciu Slovak Telekom, a.s.

 

 

 

 

 

 09.20 - 10.30

 

 Úloha ITU v rozvoji využívania frekvenčného spektra

 Fabio Leite, Zástupca riaditeľa Rádiokomunikačného úradu, Medzinárodná Telekomunikačná Únia

 

 Strategický prístup k mobilnému širokopásmovému pripojeniu

 Andrew Stirling, Výkonný riaditeľ, Larkhill Consultancy Ltd., Veľká Británia

 

 Kognitívne rádio pre biele miesta v TV spektre

 Paulo Marques, Instituto de telecomunicaçőes, Portugalsko

 Milan Herman, Oddelenie pre stratégiu a rozvoj obchodu, Towercom, a.s., Slovenská republika

 

10.30 - 11.00  Prestávka

 

 

 

 

 

11.00 - 12.30 

 

 Výzvy compatibility pre širokopásmové siete

 Edgar Wilson, Výkonný riaditeľ, DigiTAG - Digital Terrestrial Television Action Group  


 

 Trendy v regulácii elektronických komunikácií

 Ladislav Mikuš, Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

 

 Panelová diskusia 1

 Ako optimalizovať využívanie frekvenčného spektra?

 Panelisti: Spíkri 1.témy

 

12.30 - 13.30   Obed

 

 Téma 2

 

 

 DODÁVKA TV OBSAHU

 Predseda: Andrew Stirling, Výkonný riaditeľ, Larkhill Consultancy Ltd., Veľká Británia

 

 

 

 

 

 13.30 - 14.30

 

 Vysokovýkonné siete – aktuálne inovácie v preprave mediálneho obsahu

 Marco Pellegrinato, Zástupca riaditeľa pre výskum a vývoj, Videotime - Mediaset Group, Taliansko

 

 Televízne platformy v juhovýchodnej Európe

 Tanja Kerševan Smokvina, Hlavný radca pre elektronické médiá, APEK, Slovinsko

 

 Princípy, súčasný stav a budúcnosť HbbTV

 Klaus Merkel, Senior inžinier platforiem pre vysielacie služby, Institut für Rundfunktechnik, Nemecko

 

 14.30 - 14.45  Prestávka

 

 

 

 

 14.45 - 16.45

 

 Komerčné nasadenie HbbTV

 Régis Saint-Girons, CEO, httv, Francúzsko

 

 Video evolúcia

 Radek Přikryl, Obchodný riaditeľ, Topfun Media, a.s., Česká republika

 

 Panelová diskusia 2

 Je HbbTV perspektívne riešenie pre dodávku TV obsahu ? 

 Panelisti: Spíkri 2.témy

 

 16.45 - 17.00

 Ukončenie konferencie

17.00 - 19.00

 Koktail

 

 

Fotogaléria