Title:
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD) - 8. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Generálny partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD) - 8. ročník

STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD) - 8. ročník

CERD 2012

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:15. - 16. marec 2012
Miesto konania:BIZNISUITE CONGRESS CENTRE TECHNOPOL

Usporiadateľ
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.

Organizačný garant
Tibor Budvesel, VKC INTENZÍVA, s.r.o.

 

Záštita

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.


Sekretariát
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Tel.: +421 2 682 86 616
Tel./Fax: +421 2 682 86 574
e-mail: konferencie@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk

Stretnete sa s vybranými špecialistami zo 7 európskych krajín!

Key note speakers

Pham Nhu Hai, Head, Broadcasting Services Division, ITU-R

Chris Doyle, Consultant Economist, Apex Economics, United Kingdom

Klaus Michels, Section Broadcasting, Bundesnetzagentur, Germany

Andy Quested, Head of Technology HD & 3D, BBC London, United Kingdom

 

2. INFORMÁCIA                    TLAČOVÁ SPRÁVA                       PROGRAM         

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Speakers

Jochen Huber
CEO TRANSRADIO SenderSysteme Berlin AG, Nemecko
Podpredseda konzorcia DRM 
Predseda Výkonnej rady DRM

Od roku 2000 Jochen ako generálny riaditeľ viedol TRANSRADIO ako popredného výrobcu moderných DRM vysielačov. Pod jeho vedením sa TRANSRADIO stalo jednotkou na trhu DRM technológií a má nainštalované denne prevádzkované LF, MF a HF DRM vysielacie systémy po celom svete. V konzorciu DRM je zodpovedný za stratégiu a zároveň je predsedom výkonnej rady DRM. Ako člen Riadiaceho výboru konzorcia DRM Jochen aktívne ovplyvňuje celosvetovú stratégiu a rozvoj DRM. Jochen má inžiniersky titul, obchodné a strategické zameranie a pracuje v priemysle od roku 1984.

 

Andy Quested
Šéf technológie, BBC HD a 3D
British Broadcasting Corporation, Veľká Británia

 
 Andy pracuje na projekte BBC, kde jeho kľúčovou úlohou je zodpovednosť za technické štandardy vysokého rozlíšenia BBC a kontrola kvality programu a v spolupráci s BBC Worldwide za štandardy údržby pre medzinárodnú programovú výmenu. V priebehu roku 2010 BBC začala sériu skúšobných prenosov a výroby 3D. V rámci nich sa Andy stal vedúcim technológie pre 3D výstup a stratégiu BBC. Podieľa sa na vypracovaní noriem pre 3DTV výrobu a medzinárodnú výmenu programu. V rámci procesu rozvoja 3DTV štandardov je osobitným spravodajcom ITU, ktorého úlohou je prieskum súčasného stavu výroby 3D vo svete a správa s odporúčaniami na rokovaní ITU, ktoré sa uskutoční 09. 2011 v Ženeve.

 

Yvonne Thomas
Projektový inžinier - Budúcnosť televízie a 3D technológií
Oddelenie technológie a vývoja
EBU TECHNICAL, Švajčiarsko


 Pani Yvonne Thomas, je odborníčkou v 3D Stereo výrobe a technológiách. V záverečnej práci na Univerzite vedeckých aplikácií vo Wiesbadene v Nemecku písala o subjektivite užívateľského vnímania stereoskopického obsahu a užívateľskej prijateľnosti 3D. Vo februári roku 2011 vydala prostredníctvom Shaker knihu s názvom "Skúmanie stereoskopického vnímania v závislosti od rôznych veľkostí displeja a posúdenie prijateľnosti 3D". Za túto prácu pani Thomas získala v Berlíne od ARD / ZDF Media Academy na IFA (2. septembra) 2011 významné technologické ocenenie. Dnes Yvonne Thomas pracuje ako projektový inžinier na oddelení technológií a vývoja v Európskej vysielacej únii (EBU) v Ženeve vo Švajčiarsku, kde pracuje na budúcnosti televízie a 3D technológiách, vrátane niektorých európskych projektov, zaoberajúcich sa budúcnosťou 3D.

 

Gunnar Garfors
Generálny riaditeľ nórskej spoločnosti mobilnej televízie (NMTV), Nórsko
Prezident Medzinárodnej DMB Advancement Group (IDAG)
 

 

Pán Gunnar Garfors je generálnym riaditeľom nórskej spoločnosti mobilnej televíznej spoločnosti (NMTV) a zároveň prezidentom Medzinárodnej DMB Advancement Group (IDAG). NMTV zastrešuje 6 TV kanálov ako "mini TV" cez DMB od roku 2009, zatiaľ čo IDAG má 20 členov na 4 kontinentoch. Spolupracuje tiež s distribúciou mobilných služieb pre Norwegian Broadcasting Corporation (NRK). Často sa prezentuje na konferenciách alebo sa zúčastňuje panelových diskusií po celom svete.

 

 

 

Barbara Uzunowa-Drymer
Vedúca marketingu pre strednú a východnú Európu
ASTRA CEE Sp. Z o.o., Poľsko

Barbara má značné skúsenosti s prácou v oblasti telekomunikácií, s výrazným zameraním na IT priemysel. V spoločnosti Symantec Poľsko, bola zodpovedná za kanálový marketing v celej východnej Európe pre značky Norton a PC Tools. Neskôr sa stala marketingovou riaditeľkou v ASBIS, ktorá je sieťou s 33 skladmi nachádzajúcimi sa v 26 krajinách, ktorá distribuuje produkty v celom regióne EMEA. Barbara získala titul MBA na Vysokej škole obchodnej a medzinárodných financií vo Varšave a magisterský titul na Univerzite Łódźi. V súčasnosti je Barbara na pozícii senior marketing manažér v spoločnosti ASTRA pre strednú a východnú Európu.

Pham Nhu Haim
Riaditeľ Divízie vysielacích služieb, ITU-R, Švajčiarsko

Pán Pham Nhu Hai je riaditeľ Broadcasting Services Division, v Rádiokomunikačnom úrade ITU. Je zodpovedný za riadenie a plánovanie vysielacieho spektra po celom svete. Pán Hai sa aktívne podieľal na vypracovaní pokynov ITU pre prechod z analógového na digitálne vysielanie a v súčasnej dobe sa podieľa na podpore regionálnej harmonizácie vykonávania činností v rámci digitálnej televíznej migrácie a využívania frekvenčného spektra (digitálnej dividendy).


 

Klaus Michels
Asistent vedúceho sekcie BNetzA, Nemecko

 

Klaus Michels je zástupcom riaditeľa sekcie vysielania vo Federálnej agentúre pre elektrické, plynové, telekomunikačné, poštové a železničné siete (BNetzA), Nemecko. V roku 2002 získal diplom v odbore elektrotechniky a pravidelne je angažovaný vo viacerých skupinách pre riadenie vysielania a frekvencií v rámci ITU a CEPT. Podieľal sa na plánovaní činnosti RRC-06, čo viedlo k novej Dohode, a k vytvoreniu nového Plánu (GE06), pre využitie pásma III a pásma IV/V pre digitálne pozemné vysielanie v 118 krajinách.Jiri Vykydal

Manažér stratégie, výskumu a vývoja, České Radiokomunikace a.s., Česká republika 

 

Jiří Vykydal vyštudoval odbor rádiotechnika na elektrotechnickej fakulte VUT Brno a celú svoju kariéru venoval aktivitám spojeným s prevádzkou a rozvojom televízneho a rozhlasového vysielania v Českej republike v spoločnosti České Radiokomunikace. V minulosti sa podieľal na technologickom rozvoji analógových televíznych a rozhlasových vysielacích sietí a skúsenosti, ktoré tu získal uplatnil pri návrhu a výstavbe digitálnych vysielacích sietí DVB-T v Českej republike. Rozvojovým a obchodným tímom pod jeho vedením sa podarilo navrhnúť a rýchlo realizovať všetky 3 celoplošné DVB-T siete, ktoré sú v Českej republike momentálne v prevádzke. Teraz, po dokončení digitalizácie TV vysielania v ČR sa venuje nielen rozvoju nových televíznych a rozhlasových služieb na báze DVB-T2 a DAB+, ale aj technologickému rozvoju ďalších komunikačných technológií spoločnosti České Radiokomunikace akými sú siete TETRA, distribučné a kontribučné siete na báze IP protokolu, telekomunikačné siete pre prenos dát a pod.

 

 

Dr. Chris Doyle

Ekonomický konzultant

Apex Economics, Veľká Británia

 

Je svetová autorita na riadenie frekvenčného spektra, spoluautor významnej publikácie na túto tému spolu s Martinom Caveom a Williamom Webbom. Pod značkou Apex Economics vykonáva poradenskú činnosť, publikuje, prednáša na tému oceňovanie a hodnotenie spektra po celom svete. V súčasnosti s Martinom Caveom a Williamom Webbom píše nový článok o riadení spektra. Je pridruženým členom svetovo známej ekonomickej fakulty Warwick University a nedávno publikoval článok o Apple’s iPhone 4. Ďalšie informácie sú dostupné na: www.apexeconomics.com.Ivan Marták
Strategy&Regulatory Affairs Director, Orange Slovakia, a.s.
ORANGE Slovakia, a.s.


Narodil sa v roku 1964. Absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Technické vzdelanie v oblasti telekomunikácií získal na Fakulte elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1992 pôsobil v Medzinárodnej telekomunikačnej únii a v roku 1995 v Kanadskom inštitúte manažmentu telekomunikácií v Montreale. Od roku 1993 zastával viaceré riadiace funkcie v spoločnosti Slovenské telekomunikácie, š.p. V spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pôsobí od roku 2001 ako riaditeľ Úseku stratégie a regulačných vzťahov.


 

Marián Felix
Výskumný a vývojový pracovník
Sekcia rádiokomunikačného výskumu
Divízia rádiokomunikácií
Výskumný ústav spojov, n.o.


Marián Felix pracuje v oblasti vývoja a výskumu od roku 1995. V minulosti sa podieľal na vývoji a konštrukcii rôznych rádiokomunikačných, rádionavigačných a rádiomonitorovacích zariadení určených prevažne pre vojenskú oblasť. Od roku 2007 pracuje vo Výskumnom ústave spojov, n.o., kde sa zaoberá riešením viacerých výskumných úloh, či už ako člen riešiteľského kolektívu alebo ako zodpovedný riešiteľ. Špecializuje sa najmä na oblasť digitálneho vysielania rozhlasu a televízie, v rámci ktorej pracoval na viacerých projektoch, ako napr. vysielanie hierarchickej modulácie DVB T, realizácia digitálneho TV vysielania v systéme DVB H, meranie pokrytia vysielania DVB T2, či výskum možností rozhlasového digitálneho vysielania v systéme DRM+.Leszek Bujak

Riaditeľ pre predaj a rozvoj obchodu

ASTRA CEE, Poľsko


Odbornú prax v oblasti telekomunikácií a IT získal od roku 1996. Za posledných niekoľko rokov ako vedúci predaja a obchodný rozvoj v strednej a východnej Európe globálneho satelitného operátora SES. Rozsah jeho činnosti sa zameriava predovšetkým na mediálny a telekomunikačný sektor. Leszek Bujak je absolventom Varšavskej školy ekonómie (SGH) a University of Minnesota - Carlson School of Management (MBA). 

 

Program

  PROGRAM DEF.              

Fotogaléria

 

Súbory na stiahnutie

meno:
heslo: