Title:
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD 2008) - 4.ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD 2008) - 4.ročník

Ako pokračuje digitalizácia TV vysielania v SR a v susedných štátoch?

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:14. február 2008
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Cieľ konferencie

 

  • pokračovať v odbornej diskusii o technickom a časovom pláne DTT vysielania v SR a v susedných štátoch (DVB-T)
  • charakterizovať základné technické vlastnosti, ekonomickú náročnosť, očakávania verejnosti a z toho vyplývajúce prognózy rozvoja variantných spôsobov šírenia digitálnej televízie (DVB-C, DVB-S, DVB-H, IPTV, FTTH) a HDTV
  • vytvoriť priestor výrobcom a dodávateľom technologických zariadení na sprievodnej výstave.

Cieľová skupina

 

manažéri a špecialisti

- operátorov pevných a mobilných rádiokomunikačných služieb

- výrobcov a dodávateľov rádiokomunikačných zariadení

- vysielateľov televíznych a rozhlasových programov

 

predstavitelia a zástupcovia

- výrobcov a dodávateľov technologických zariadení

- licenčných, regulačných orgánov a verejnej správy

- vedy, výskumu a vzdelávania

- medzinárodných rádiokomunikačných organizácií.

Speakers

Usporiadateľ

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.

 

Záštita

Ing. Milan Mojš
Štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Odborní garanti

Ing. Juraj Oravec, Výskumný ústav spojov, n.o.

Ing. Miroslav Kollár, digimedia.sk - priestor pre digitálnu TV

 

Organizačný garant

Tibor Budvesel, VKC Intenzíva, s.r.o.

 

Kontakty
V prípade Vášho záujmu o akúkoľvek účasť na konferencii CERD 2008 sa môžete informovať na adrese:

konferencie@intenziva.sk
tel. 02/ 682 86 574; 682 86 616

 

Sekretariát

 VKC Intenzíva, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Tel: +421-2-682 86 616, Tel/Fax: +421-2-682 86 574
E-mail: konferencie@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk

 

Organizačné pokyny
Prihlášku prosím vyplniť online

 

 

             Generálny partner                                          Hlavný partner

         G    e                             

                              

                            

             

              Partneri

        

 

 

              Mediálni partneri

 

           

      

 

           

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE BUDÚ PRIEBEŽNE DOPĹŇANÉ

 

 

Program

                                                                            click na názov otvorí prednášku

Program

08.30 - 09.00   Registrácia – ranná káva
09.00 - 09.30   Otvorenie konferencie


1. téma        Rozvoj DTT vysielania v SR a v susedných štátoch

                         Moderátor: Tomáš Czwitkovics, hlavný redaktor Trend


09.30 - 9.55      Úloha štátu pri prechode na DVB-T
                         Michaela Petríková, vedúca legislatívnej komisie SKDV, MDPT SR


09.55 - 10.20    Realizácia technického a časového plánu DTT v SR
                         Branislav Máčaj, predseda Telekomunikačného úradu SR


10.20 - 10.45    Kľúčové faktory digitalizácie v ČR
                         Pavel Hanuš, manažér programu digitalizácie ČT Praha, ČR


10.45 - 11.10    Prestávka – občerstvenie


11.10 – 11.35   Pristátie v digitálnej budúcnosti. Prvé zhrnutie
                         Peter Reindl, Austrian Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications, Rakúsko


11.35 - 13.00    Panelová diskusia
                         Aké sú hlavné prekážky rýchlejšieho rozvoja DTT?
                         Moderátor: Juraj Oravec, ved.rádiokom.sekcie VÚS, n.o. 
                         Panelisti: prednášatelia 
                                      Miroslav Kollár, Digimedia, SR 
                                      Daniel Dodok, MDPT SR 
                                      Petr Pospíchal, RRTV Praha, ČR

                                      Milan Fitzek, STV


13.00 - 14.00   Obed 


2. téma       Rozvoj variantných spôsobov šírenia digitálnej televízie
                         Moderátor: Miroslav Kollár, Digimedia


14.00 - 14.25    Digitálny signál v sieťach káblovej televízie
                         Róbert Ťavoda, prevádzkový riaditeľ UPC Broadband Slovakia, s.r.o., SR 
 
14.25 - 14.50   Digitálna televízia - výzva pre verejnoprávnu televíziu - ako to urobiť v Poľsku?  
                         Marcin Bochenek, viceprezident TVP, Poľsko


15.35 - 16.00   Prestávka – občerstvenie


15.15 – 15.40   IPTV – nový rozmer digitálnej televízie
                         Pavol Kukura, výkonný viceprezident Slovak Telekom, SR


15.40 - 17.00    Panelová diskusia
                         Bude konkurenčné prostredie katalyzátorom rozvoja digitálneho TV vysielania?
                         Moderátor: Tomáš Czwitkovics, hlavný redaktor Trend
                         Panelisti: prednášatelia 
                                        Dušan Statelov, MAINDATA, a.s., SR
                                        Milan Mičko, S – Team, s.r.o., SR 

17.00 - 17.10    Ukončenie konferencie 
17.20 - 19.00    Koktail

Fotogaléria