Title:
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD 2007) - 3. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD 2007) - 3. ročník

Pevné a mobilné rádiokomunikačné služby (DVB-H, WiMax)

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:26. - 27. marec 2007
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Cieľ konferencie

  • predstaviť základné vlastnosti technológie pevných a mobilných bezdrôtových prenosov
  • informovať o súčasnom stave a plánovanom rozvoji pevných a mobilných rádiokomunikačných technológií a služieb v SR a v Európe (WiMax a DVB-H)
  • informovať o výsledkoch ženevskej rádiokomunikačnej konferencie 2006 a o príprave novej legislatívy v oblasti rádiokomunikácií v SR
Cieľová skupina
  • MANAŽÉRI A ŠPECIALISTI operátorov pevných a mobilných rádiokomunikačných služieb, výrobcov a predajcov rádiokomunikačných zariadení, vysielateľov televíznych a rozhlasových programov
  • PREDSTAVITELIA A ZÁSTUPCOVIA licenčných, regulačných orgánov a verejnej správy, vedy, výskumu a vzdelávania, medzinárodných rádiokomunikačných organizácií

Speakers

Usporiadateľ

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.
v spolupráci s
Telekomunikačným úradom SR

Partneri


Partner

Mediálni partneriZáštita

Ivan Mojš, štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Odborný garant

  • Juraj Oravec, vedúci Sekcie rádiokomunikácií, Výskumný ústav spojov, n.o.
  • Karol Cabala, Telecom Consult, s.r.o.

 

Organizačný garant

Tibor Budvesel, VKC Intenzíva, s.r.o.

 

Sekretariát

VKC Intenzíva, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Ildikó Roller Bresťák, manažérka konferencie
Tel: +421-2-682 86 617, Tel/Fax: +421-2-682 86 574
E-mail: konferencie@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk

Organizačné pokyny

Prihlášky

Riadne vyplnenú prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 20. marca 2007 na adresu sekretariátu konferencie alebo vyplňte on line prihlášku.

Program

Tlačová správa konferencie

Programový výbor

Peter Alakša, Slovak Telekom
Tibor Budvesel, VKC Intezíva, s.r.o.
Karol Cabala, Telecom Consult
Juraj Oravec, VÚS
Jozef Petrek, FEI STU
Ildikó Roller Bresťák, VKC Intenzíva, .s.r.o.
Kristián Vajda, MDPT SR
Pavel Zahlbruckner

Hlavné témy

  • DVB-H
  • Legislatíva a regulácia
  • WiMax, WiFi – technológia pevných bezdrôtových prístupov

Program konferencie


Prednášky konferencie


1. Radoslav KUTAŠ_MK SR
2. Dušan STATELOV_MAINDATA
3. David WOOD_EBU
4. Gerard POUSSET_DiBcom
5. Michael STATTMAN_CoreMedia
6. Kyösti KOIVISTO_NOKIA
7. Peter LIZUCH1_ALCATEL-LUCENT
8. Juraj KOČIŠKO_WiMAX Telecom
9. Evžen PAVLOVSKÝ_Intel Czech Trading
10.Peter LIZUCH2_ALCATEL-LUCENT

Fotogaléria