Title:
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD 2006) - 2. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD 2006) - 2. ročník

Ako urýchliť rozvoj digitalizácie v krajinách Vyšegrádskej štvorky?

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:1.-2. marec 2006
Miesto konania:Hotel Devín, Bratislava

Cieľ konferencie

 

 • predstaviť prostredníctvom výrobcov najnovšie technické prostriedky pre digitálne vysielanie a príjem,
 • diskutovať o súčasnom stave a jestvujúcich problémoch, ktoré brania rýchlejšiemu rozvoju digitálneho vysielanie z pohľadu prevádzkovateľov, vysielateľov (elektronické médiá) a licenčných a regulačných orgánov,
  prispieť k rýchlejšiemu rozvoju digitálneho vysielania v krajinách Vyšegrádskej štvorky.

Cieľová skupina

 

 • prevádzkovatelia a výrobcovia rádiokomunikačných zariadení a meracích prístrojov,
 • vysielatelia,
 • licenčné a regulačné orgány,
 • vybrané orgány verejnej správy,
 • telekomunikační operátori,
 • elektrotechnické a prírodovedecké fakulty univerzít
  a medzinárodné rádiokomunikačné organizácie.

Speakers

Organizačný garant

VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5

Záštita

Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

 

Odborný garant

Juraj Oravec, vedúci Sekcie rádiokomunikácií, Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica

 

Generálny partner

 

 

 

Partner

 

 

 

 

Exkluzívni mediálni partneri

  

 

Mediálni partneri

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Sekretariát akcie

VKC Intenzíva, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Ildikó Bresťák
manažér konferencie
Tel: +421-2-682 86 617, Tel/Fax: +421-2-682 86 574
E-mail: konferencie@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk

 

Program

1. deň konferencie

 

1. téma: EÚ a verejná správa krajín V4 k digitalizácii vysielania

09.00 - 10.00 Registrácia - ranná káva

10.00 - 10.30 Otvorenie konferencie

10.30 - 10.55 Proces prechodu z analógového na digitálne terestriálne TV vysielanie
Viliam Podhorský, stály zástupca SR pri EÚ, Belgicko

10.55 - 11.20 Rozvoj digitálnej televízie v Európe
Natalie Mouyal, DigiTAG, Ženeva, Švajčiarsko

11.20 - 11.50 Prestávka – občerstvenie

11.50 - 12.15 Aktuálny stav prechodu z analógového na digitálne vysielanie v SR Kristián Vajda, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava, Slovenská republika

12.15 - 12.40 Aktuálny stav prechodu z analógového na digitálne vysielanie v ČR
Pavel Kolář, Ministerstvo informatiky ČR, Praha, ČR

12.40 - 13.05 Vypnutie analógového vysielania v Katalánsku

Xavier Puig i Farré, predstaviteľ katalánskej vlády, Barcelona, Španielsko

13.05 - 14.15 Obed

2. téma: Technické prostriedky pre vysielanie a príjem DVB-T, DVB-S, T-DAB a DRM

14.15 - 14.40 Realizácia moderných DRM vysielačov - Prechod od AM k DRM
Jochen Huber, CEO, Transradio SenderSysteme Berlin AG, Berlín, Nemecko

14.40 - 15.05 Hybridný TV prijímač na príjem analógových a DVB-T signálov
Dušan Gembala, OVP Orava, s.r.o., Trstená, Slovenská republika

15.05 - 15.30 Technológia mnohonormových rozhlasových prijímačov DAB/DRM
Anton Hierhager, Texas Instruments Deutschland GmbH, Freising, Nemecko


15.30 - 16.00 Prestávka – občerstvenie

16.00 - 16.25 Dátové prenosy v DVB sieťach - hlavný odlišovací prvok DVB a analógovej TV
Dušan Statelov, MAINDATA, spol. s.r.o. Bratislava 

16.25 - 16.50 DRM - nová šanca vo vysielaní?
Wolfgang Schäfer, Robert Bosch GmbH, Hildesheim, Nemecko

18.30 - 22.00 Spoločenský večer

 

2. deň konferencie

 

3. téma: Licenčná a regulačná politika, spôsob využívania rádiového spektra

09.00 - 09.30 Registrácia

09.30 - 09.55 Digitalizácia v Českej republike
Petr Pospíchal, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR, Česká republika

09.55 - 10.20 Zavádzanie DVB-T v SR z pohľadu telekomunikačného regulátora
Milan Mizera, Telekomunikačný úrad SR, Bratislava, SR

10.20 - 10.45 Problematika rýchleho rozvoja digitalizácie v Českej republike
Pavel Dvořák, člen rady ČTÚ, Praha, ČR

10.45 - 11.15 Prestávka – občerstvenie

11.15 - 11.40 Zavádzanie DVB-T v Nórsku - prehľad procesu
Geir Jan Sundal, Norwegian Post and Telecommunications Authority, Oslo, Nórsko

11.40 - 12.05 Realizácia prechodu na digitálne vysielanie - ponaučenie z briských skúseností
Jim Egan, Ofcom, Londýn, Veľká Británia

12.05 - 12.30 Pozemské TV vysielanie a prechod na digitálne vysielanie vo Fínsku Harri Rasilainen, FICORA, Helsinki, Fínsko
 
12.30 - 12.55 Príprava pravidelného vysielania DVB-T v Rakúsku
Peter Reindl, Austrian Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications, Viedeň, Rakúsko

12.55 - 14.00 Obed

4. téma: Problémy digitalizácie vysielania z pohľadu vysielateľov a prevádzkovateľov

14.00 - 14.25 Proces prechodu na digitálne vysielanie a stav DVB-T v Maďarsku
Rudolf Kárpáti, Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt., Maďarsko
 
14.25 - 14.50 DVB-T – Trpená nutnosť
Marcel Para, nezávislý konzultant, Bratislava, SR

14.50 - 15.15 Skúsenosti s pilotným vysielaním DVB-T z pohľadu prevádzkovateľa
Ivan Vrzgula, Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z., Bratislava, SR

15.15 - 16.05 Spoločné vysielanie: skúsenosti so sieťou a pripravovaná technológia
Fredi Širovnik, ELTI, d.o.o., Gornja Radgona, Slovenija

15.15 - 16.15 Panelová diskusia

16.15 - 16.30 Ukončenie konferencie

Fotogaléria