Title:
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD 2005) - 1. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-06-24
 
Zdieľať na LinkedIn

STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD 2005) - 1. ročník

Hlavné zameranie: Digitalizácia televízneho a rozhlasového vysielania

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:2. - 3. marec 2005
Miesto konania:Kongresové centrum hotela Devín, Bratislava

Cieľ konferencie

 

  • oboznámiť odbornú verejnosť so súčasným stavom rozvoja digitalizácie televízneho a rozhlasového vysielania vo vybraných európskych štátoch,
  • poskytnúť kľúčovým európskym poskytovateľom rádiokomunikačných služieb platformu na prezentáciu svojho portfólia,
  • predstaviť najnovšie výsledky výskumu a trendy ďalšieho rozvoja vo vybraných rádiokomunikačných oblastiach,
  • prispieť k rýchlejšiemu rozvoju pozemského digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania v SR.

Cieľová skupina

 

  • prevádzkovatelia a výrobcovia rádiokomunikačných zariadení a meracích prístrojov
  • elektronické médiá TV a R
  • telekomunikační operátori
  • elektrotechnické a prírodovedecké fakulty univerzít
  • vybrané ústredné orgány štátnej správy
  • medzinárodné rádiokomunikačné organizácie

Speakers

Záštita

Ing. Pavol Prokopovič, Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

 

Odborný garant

Juraj Oravec, vedúci Sekcie rádiokomunikácií, Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica

 

Organizačný garant

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.,
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
e-mail: konferencie@intenziva.sk, www.intenziva.sk
Lenka Kapitáňová, manažér konferencie

 

Generálny partner

 

 

 

 

Hlavný partner

 

 

 

Exkluzívni mediálni partneri

 

  

 

Mediálni partneri

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Program

Prvý deň konferencie – 2. marca 2005

08.30 – 09.15 Registrácia – ranná káva
09.15 – 09.20 Otvorenie konferencie
Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
09.20 – 9.45 Príhovory hostí
Martin Kubacki, marketingový riaditeľ SES-ASTRA, príhovor GP
SES ASTRA v strednej Európe, výzva a nové príležitosti

1. Legislatívne aspekty digitálneho vysielania

9.45 – 10.10 Milan Herman, riaditeľ Odboru telekomunikácií, Ministerstvo dopravy,pôšt a telekomunikácií SR
Digitalizácia rozhlasového a televízneho vysielania v kontexte Národnej politiky pre elektronické komunikácie
10.10 – 10.35 Igor Chovan, Rada pre vysielanie a retransmisiu SR
Digitálne vysielanie v Slovenskej republike – právne aspekty
10.35 – 10.55 Prestávka – občerstvenie

2. Otázky využívania frekvenčného spektra

10.55 – 11.20 Richard Ryvola, TESTCOM Praha, ČR
Využívanie rádiového spektra v regióne strednej Európy so zameraním na TV a R vysielanie
11.20 – 11.45 Milan Mizera, Telekomunikačný úrad SR, Bratislava, SR
Iné rádiokomunikačné služby, prevádzkované v pásmach, prednostne určených pre TV a R vysielanie
11.45 – 12.10 Alexandre Kholod, Federal Office of Communications (OFCOM), Switzerland
Frekvenčné plánovanie pre digitálne vysielanie vo Švajčiarsku
12.10 – 12.30 Diskusia
12.30 – 14.00 Obed – prestávka

3. Distribúcia signálov systémom DVB-S

14.00 – 14.30 Tomáš Český, SES-Astra, Luxembursko
Družicové vysielanie ako prostriedok distribúcie signálov na vysielače DVB-T
14.30 – 15.00 Juraj Vodný, Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z., Bratislava, SR
Pilotné vysielanie DVB-T v podmienkach Rádiokomunikácií, o.z.
15.00 – 15.15 Diskusia
15.15 – 15.35 Prestávka – občerstvenie

4. Digitalizácia z pohľadu vysielateľov

15.35 – 16.00 Marcel Para, Slovenská televízia, Bratislava, SR
Digitálne vysielanie z pohľadu užívateľa – môže byť mimo procesu digitalizácie?
16.00 – 16.25 Miroslav Jabcon, Slovenský rozhlas, Bratislava, SR
Digitálne vysielanie Slovenského rozhlasu
16.25 – 16.40 Diskusia
16.40 – 16.45 Ukončenie 1. dňa
18.30 – 22.00 Spoločenský program

 

Druhý deň konferencie – 3. marca 2005

5. Pozemské digitálne TV vysielanie (DVB-T)

09.00 – 09.25 Juraj Oravec, VÚS, n.o., B. Bystrica, SR
Európsky systém pozemského digitálneho TV vysielania a jeho súčasný stav z hľadiska Slovenska a celej Európy
09.25 – 9.55 Klaus Michels, RegTP Mainz, Nemecko
Vybrané technické aspekty, stratégia rozvoja a skúsenosti zo zavádzania a prevádzky vysielania DVB-T v Nemecku
9.55 – 10.20 Čeněk Pavelka, TESTCOM Praha, ČR
Vysielanie DVB-T v ČR
10.20 – 10.35 Diskusia
10.35 – 10.55 Prestávka – občerstvenie
10.55 – 11.25 Franz Prull, Komm-Austria Viedeň, Rakúsko
Úvod do DVB-T s ohľadom na špeciálne požiadavky interaktívnej TV
11.25 – 11.50 Krystyna Rosłan-Kuhn, Regulačný úrad pre pošty a telekomunikácie, Varšava, Poľsko
Súčasný stav a perspektívy digitálneho R a TV vysielania v Poľsku
11.50 – 12.15 Mihael Krišelj, Agentúra pre pošty a elektronickú komunikáciu Slovinskej republiky, Ľubľana, Slovinsko
Digitálne vysielanie v Slovinsku
12.15 – 12.30 Diskusia
12.30 – 13.45 Obed – prestávka

6. Pozemské digitálne rozhlasové vysielanie v pásmach VHF/ L (T-DAB) a DV / SV / KV (DRM)

13.45 – 14.15 Gert Siegle, Teracom AB Štokholm, Švédsko (WorldDAB Forum)
Technické princípy T-DAB a stav zavádzania v Európe
14.15 – 14.45 Michael Hüther, DeutschlandRadio, Kolín/Berlín, Nemecko
Úvod do T-DAB a skúsenosti z implementácie v Nemecku
14.45 – 15.00 Diskusia
15.00 – 15.20 Prestávka – občerstvenie
15.20 – 15.50 Peter Senger, Deutsche Welle, Bonn, Germany
Technické princípy vysielania DRM a rozvoj tejto služby v Nemecku
15.50 – 16.15 Martin Roztočil, České radiokomunikace, a.s., Praha, ČR
Skúsenosti z experimentálneho digitálneho vysielania Českých rádiokomunikácií, a.s.
16.15 – 16.30 Diskusia
16.30 – 16.35 Záver konferencie

Fotogaléria

 

Súbory na stiahnutie

meno:
heslo: