Title:
SOFTVÉROVÉ PRÁVO - 2. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-06-24
 
Zdieľať na LinkedIn

SOFTVÉROVÉ PRÁVO - 2. ročník

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:7. júna 2007
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Cieľ konferencie

 • vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu a prezentáciu postojov právnikov a špecialistov z oblasti informačných technológií a duševného vlastníctva
 • prispieť k zvyšovaniu právneho vedomia v oblasti softvérového práva v slovenskej spoločnosti
 • napomáhať potlačovaniu softvérovej kriminality a ochrane práv duševného vlastníctva

 

Cieľová skupina
 • ICT spoločnosti, najmä členovia ITAS
 • národno-bezpečnostné orgány SR
 • právnici a ICT manažéri verejnej správy a firiem
 • univerzitní odborníci a študenti

Speakers

Usporiadateľ akcie

 • VKC Intenzíva, s.r.o.
 • Business Software Alliance 

Partneri konferencie

 

 

   
Mediálni partneri


Odborný garant

Business Software Alliance


Organizačný garant

Tibor Budvesel, VKC Intenzíva, s.r.o.

 

Sekretariát

VKC Intenzíva, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Ildikó Roller Bresťák, manažér konferencie
Tel: +421-2-682 86 617, Tel/Fax: +421-2-682 86 574
E-mail: konferencie@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk

Organizačné pokyny

Prihlášky

Riadne vyplnenú prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 31. mája 2007 na adresu sekretariátu konferencie alebo vyplňte on line prihlášku.

Pozvánka


Tu si môžete stiahnuť POZVÁNKU kofnerencie.

Program

Programový výbor

 • Adriana TOMANOVÁ, BSA
 • Tibor BUDVESEL, VKC Intenzíva
 • Miroslav CHLIPALA, PrF UK
 • Robert KORMAŇÁK Cap GEMINI
 • Jaroslav OSTER, Info Consult
 • Ildikó ROLLER BRESŤÁK, VKC Intenzíva

Hlavné témy

 • softvérový audit
 • e-podpis
 • ochrana duševného vlastníctva v IT
 • doménové právo

 


DOMÉNOVÉ PRÁVO

08.30 – 09.30 Registrácia – ranná káva
09.30 – 09.50 Privítanie účastníkov, úvodné príhovory
09.50 – 10.20 Doménové mená
                      
Peter Vojčík, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.20 – 10.50 Doménové právo – praktická skúsenosť
  Peter Bianchi, Advokátska kancelária BianchiMalach Tomanová
10.50 – 11.20 Prestávka - občerstvenie

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

11.20 – 11.50 Význam práv duševného vlastníctva pre inováciu
  Chris Oldknow, právny zástupca Microsoft London
11.50 – 12.20 Právny rámec a realizácia e-governmentu a e-justice v Slovenskej republike
                      
Miroslav Chlípala, odborný asistent, Právnická fakulta UK v Bratislave
12.20 – 13.30 Obed

SOFTVÉROVÝ AUDIT A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA

13.30 – 14.00 Príčiny a následky počítačovej kriminality
  Adriana Tomanová, advokátka, Business Software Alliance
14.00 – 14.30 Riziká softvérového pirátstva vo firmách Software Asset Management ľahko a rýchlo
  Martina Hyndráková, riaditeľka obchodného centra, Audit Pro, ČR
14.30 – 15.00 Znalecká prax a počítačová kriminalita
  Jaroslav Oster, CEO, Info Consult, s.r.o., Lučenec
15.00 – 15.30 Panelová diskusia
15.30 – 15.45 Záver, ukončenie konferencie
15.45 – 17.00 Koktail

Fotogaléria