Title:
SOFTVÉROVÉ PRÁVO - 0.ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

SOFTVÉROVÉ PRÁVO - 0.ročník

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:6. október 2005
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava - Petržalka

Cieľ konferencie

 

  • vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu a prezentáciu postojov právnikov a špecialistov z oblasti informačných technológií a duševného vlastníctva,
  • prispieť k zvyšovaniu právneho vedomia v oblasti softvérového práva v slovenskej spoločnosti,
  • napomáhať potlačovaniu softvérovej kriminality a ochrane práv duševného vlastníctva.

Cieľová skupina

 

  • manažéri a právnici obchodných spoločností, firiem a inštitúcií
  • manažéri a právnici IT firiem
  • advokáti a komerční právnici
  • akademická obec

Speakers

Odborní garanti

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc., Právnická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Adriana Tomanová, Business Software Alliance, Bratislava
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., Právnická fakulta UK, Bratislava
JUDr. Martin Maisner, Advokátska kancelária Fiala, Profous, Maisner a spol., Praha

 

Spolupráca

 

 

 

Hlavný partner

 

 

 

Partner

 

 

Mediálni partneri

Slovenská advokátska komora (www.sak.sk
Notárka komora SR (www.notar.sk
Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu (www.sssi.sk)

Združenie konkurzných správcov SR (www.zkssr.sk)

 

Manažér konferencie

Zuzana Lysá
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava - Petržalka (budova Technopolu)
Tel: +421 2 682 86 617, Tel/fax: +421 2 682 86 574
e-mail: konferencie@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Program

8,30 - 9,00 Registrácia účastníkov

9,00 - 9,10 Otvorenie konferencie, príhovor odborného garanta

9,10 - 9,30 Pramene počítačového práva v SR
Daniela Gregušová, Právnická fakulta UK Bratislava

9,30 - 10,30 ePodpis
Vladimír Smejkal, Vysoká škola finanční a správní, Praha

10,30 - 11,00 Občerstvenie

11,00 - 11,30 Počítačová kriminalita z pohľadu BSA
Adriana Tomanová, Business Software Alliance Slovakia, Bratislava

11,30 - 12,00 Audity legálnosti SW
Martina Hyndráková, TruconneXion, a.s., Praha

12,00 - 12,30 Sofvérové patenty a právo EÚ
Jozef Zámožík, Právnická fakulta TU, Trnava 

12,30 - 13,30 Obed

13,30 - 14,00 Právna úprava ePodpisu v legislatíve SR a EÚ
Zuzana Mikulášková, Národný bezpečnostný úrad SR, Bratislava

14,00 - 14,30 Občiansky súdny poriadok a rozhodcovské konanie z pohľadu ochrany SW
Miroslav Chlipala, Právnická fakulta UK, Bratislava 

 
14,30 - 15,00 Neoprávnené používanie softvéru a jeho právne následky
Boris Susko, Právnická fakulta UK, Bratislava 

15,00 - 15,30 Občerstvenie

15,30 - 16,00 ePodpis v bankovej praxi
Andrea Moravčíková, Právnická fakulta UK, Bratislava
Andrea Borguľová, Slovenská sporiteľňa, Bratislava 

16,00 - 16,30 Riešenie sporov o domény
Peter Bianchi, Marcel Baker, Advokátska kancelária BMT 

16,30 - 17,30 IT Outsourcing (všeobecné podmienky)
Martin Maisner, Advokátska kancelária FPM 

17,30 - 18,00 ONE to ONE konzultácie
všetci prítomní

18,00 - 20,00 Spoločenská večera
(pre pozvaných hostí)

Fotogaléria