Title:
SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 9. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Hlavný partner
Špeciálny partner
Reklamný partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 9. ročník

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:24. november 2010
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Poslanie Salónu

Salón ďalšieho vzdelávania je jedinečnou príležitosťou v stredoeurópskom regióne na stretunutie odbornej verejnosti z oblasti HR. Podporuje vzájomnú výmenu názorov, skúseností i kontaktov medzi vzdelávacími, konzultačnými a personálnymi spoločnosťami na jednej strane a manažérmi a špecialistami ľudských zdrojov na strane druhej.

 

Cieľová skupina

  • špecialisti HR pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
  • manažéri a špecialisti HR
  • vzdelávacie, konzultačné spoločnosti a organizácie, personálne agentúry
  • všetci, ktorí aktívne pôsobia v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov -podnikatelia, konzultanti, poradcovia, lektori, kouči... 

    Čo môžete očakávať od Salónu

1) kreslo pre hosťa

2) výstava – prehliadka vzdelávacích, poradenských, konzultačných   

    spoločností,
3) prezentácie, workshopy, individuálne konzultácie,
4) diskusné fórum.

 

Ciele Salónu 
1) informovať manažérov a špecialistov HR o nových 

    trendoch, metódach a formách v ďalšom vzdelávaní,

2) uľahčiť im orientáciu vo výbere kvalitných vzdelávacích programov

    pre svojich zamestnancov,

3) zlepšovať kvalitu dodávateľských služieb pre HR (benchmarking),

4) zvyšovať efektivitu vzdelávania a zabezpečovať správnych ľudí na

    správne miesta,

5) vytvoriť priestor pre neformálne stretnutia a individuálne    

    konzultácie,
6) získať nové informácie a kontakty, vzájomne sa inšpirovať,
7) poskytovať priestor pre otváranie spolupráce v stredoeurópskom    

    regióne.

REFERENCIE

Salón ďalšieho vzdelávania predstavuje zaujímavú príležitosť zorientovať sa v rozmanitosti ponúk, smerujúcich k ďalšiemu vzdelávaniu. Odborné prezentácie a následné neformálne diskusie umožňujú špecialistom na vzdelávanie preskúmať potenciálny úžitok produktov a služieb. Neformálna, priateľská atmosféra sa spája s profesionalitou organizátorov a vytvára nevšedný zážitok - tak pre dodávateľské firmy, ako aj pre ich odberateľov.
Marián Kubeš
konateľ, ADDA Consultants, s.r.o.

Naša spoločnosť Education, s.r.o., ktorá prevádzkuje internetové stránky www.education.sk, www.kurzy.sk, www.konferencie.sk, sa zúčastňuje Salónu ďalšieho vzdelávania od prvého ročníka. Je to jediná akcia zameraná na spoločné stretnutie vzdelávacích spoločností a personálnych manažérov s cieľom prezentovať nové trendy vo vzdelávaní formou praktických ukážok. Spoločnosti VKC Intenzíva sa podarilo v každom ročníku priniesť nové témy a postupne zdvíhať latku Salónu na vyššiu úroveň. Už teraz sa teším na ďalší ročník a samozrejme som zvedavý, či sa podarí organizátorovi akcie udržať, prípadne ešte zvýšiť, vysokú úroveň podujatia.
Peter Trgala
konateľ, Education, s.r.o.
 

7. ročník Salónu ďalšieho vzdelávania považujem za mimoriadne úspešný z dvoch hľadísk:
Naša spoločnosť sa pevnejšie etablovala medzi firmami zaoberajúcimi sa rozvojom ľudských zdrojov, získali sme nové kontakty a utužili staré vzťahy. Je to výborný pocit, ak sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú rovnaké starosti, aj radosti ako vy sami a ste si profesijne veľmi blízki.
Organizačne aj administratívne bol Salón zvládnutý vynikajúco. Atmosféra bola výborná, až sa nám ťažko po večernej recepcii odchádzalo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie počas jeho nového ročníka 2009.
Erika Falťanová
riaditeľka a partnerka, RS Management, s.r.o.

Salonu dalšího vzdělávání se naše společnost zúčastnila v roce 2008 poprvé. Celé setkání hodnotíme jako výjimečnou příležitost setkat se s dalšími odborníky v oboru, načerpat novou inspiraci a navázat zajímavá partnerství. Nezanedbatelným prvkem celé akce jsou vybrané příspěvky zaměřené na praktická řešení otázek řízení lidských zdroju, které jsou přínosem nejen pro zúčastněné zástupce vzdělávacích subjektu a recruitieru, ale především užitečným vodítkem pro HR manažéry tradičně zúčastněné v auditoriu konference.
Lukasz Ernest Kokotek
project manager, Contrast Consulting Praha / Controller-Institut

Na Salónu ďalšieho vzdelávania sme se mohli setkat se zástupci firem a státních organizací z celého Slovenska. Dostali jsme příležitost seznámit odbornou veřejnost s naší prací v oblasti rozvoje dovedností a změny postojů. S organizací jsme byli spokojeni, všechna naše přání a požadavky byly splněné. Celkem můžeme řict, že Salón je pro nás dobrou možností prezentovat novinky v oblasti rozvoje lidských zdrojů a setkat se se zajímavými lidmi z HR z celého Slovenska.
Martin Buriánek
konzultant, INTERQUALITY, spol. s r.o.

 Salon dalšího vzdělávání představuje ojedinělou konferenci. Charakterizuje ji precizní organizace, kvalitní skladba návštěvníku a příjemné, tvurčí prostředí. Vnímám tuto akci jako jednu z nejzajímavějších přehlídek poradenských a vzdělávacích firem a to jak z pohledu Slovenska, tak České republiky. Zároveň "Salon dalšího vzdělávání" představuje konferenčně diskusní platformu pro výměnu zkušeností, pro možnost seznámit se s akuálními trendy a vývojem v oblasti vzdělávaní jak "tvrdých, tak měkkých" dovedností.
Jak já osobně, tak moji kolegové, kteří jsme měli možnost se společností VKC Intenzíva spolupracovat a vystupovat na této akci, mužeme návštěvu "Salonu dalšího vzdělávání" jen doporučit.
Martin Kalenda
konateľ, Image Lab s.r.o. a Image Lab SK, s.r.o.

 

Speakers

Martin MRAVEC, Managing Director, GfK Slovakia

Narodil sa v roku 1972 v Bratislave. Po ukončení vyskoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v roku 1997 pracoval na marketingových pozíciách v spoločnosti Mora Slovakia, AWT a EuroTel. Od roku 2001 pôsobí v spoločnosti GfK Slovakia, kde šiesty rok zastáva pozíciu výkonného riaditeľa. Od roku 2008 v rámci skupiny GfK regiónu CEEMEA tiež koordinuje aktivity v segmente Business & Technology. Hlavnou pracovnou oblasťou záujmu je customer experience. V novembri 2010 mu Zväz obchodu a cestovného ruchu SR udelil ocenenie za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu na Slovensku. GfK Slovakia je dlhodobo najúspešnejšia spoločnosť v segmente na domácom trhu.

 

Ing. Petr Pavlík, Human´S Development, s.r.o., ČR

 Od roku 1990 sa venuje podnikaniu a konzultantsko-poradenskej, lektorskej práci pre rôzne spoločnosti. V roku 1993 založil spoločnosť Human´S, z ktorej sa v roku 2008 stala spoločnosť Human´S Development , s.r.o. Päť rokov študoval Systemické koučovanie a krátku terapiu (ISZ, 1998 - 2003) ukončenú certifikáciou a skúškou v oblasti manažérskej a klinickej práce. Je absolventom Českého manažérskeho centra v oblasti „Programu rozvoja konzultačných znalostí a vedomostí, Phare pod záštitou West Midlands Enterprise, Velká Británia. V súčasnej dobe sa plne venuje zavádzaniu nového psychodiagnostického systému 3d pre Českú a Slovenskú republiku.

 

Karolína Černá, novinárka, ČR 

Novinářkou jsem dvanáct let, z toho jsem se šest roků věnovala v Mladé Frontě DNES a v Hospodářských novinách tématům zaměstnávání, kariéra a personalistika. Jsem ráda, že jsem mezi lidmi z tohoto oboru našla kamarády, protože jsou to lidé kreativní, naladění na lidskou strunu a nezkazí žádnou legraci. Spolupracovala jsem na knize Davida Grubera „Chytří pracují, kde chtějí“.  

 
Dr. Pavel Vitek, marketingový konzultant, šéfredaktor časopisu ProgressLetter

 Po ukončení štúdia žurnalistiky pracoval ako redaktor, vedúci redaktor a šéfredaktor v tlači, rozhlase a v TV. Ďalej ako marketingový manažér v súkromnej a štátnej sfére v oblasti poisťovníctva, zdravotníctva, obchodu a informačných technológií. Podnikal v oblasti obchodu a marketingu. V súčasnosti sa venuje marketingovému poradenstvu a je šéfredaktorom časopisu ProgressLetter.

 

  
Ing. Matej Kováč, PhD., Managing Partner

Od roku 2001 pracuje na pozícii partnera v personálnej a poradenskej spoločnosti EuroView, s.r.o.Spoločnosť EuroView, s.r.o poskytuje pre svojich klientov riešenia šité na mieru. 


      

Program

PROGRAM


9.00 - 9.30   Registrácia

9.30 - 9.50   Otvorenie Salónu


9.50 - 10.20 Kreslo pre hosťa

Martin Mravec, Managing Director, GfK Slovakia

Ako riadime vzdelávanie v nadnárodnej spoločnosti

 

10.20 - 10.50 Výberom sa to nekončí. Overené poznatky z trhu práce

EuroView, s.r.o., Ing. Matej Kováč, PhD. Managing Director

 

10.50 - 11.10 Prestávka

 

11.10 - 11.40 Right Decision - Správnou voľbou k zvyšovaniu efektivity

Human´S Development, s.r.o., ČR, Ing. Petr Pavlík, konateľ

 

11.40 - 12.10 Správni ľudia na správnych miestach - podeľte sa so svojimi skúsenosťami

miniworkshop

 

12.10 - 13.10 Obedňajšia prestávka, individuálne konzultácie

 

13.10 - 13.40 O čom personalisti nehovoria nahlas? Skúsenosti z novinárskej praxe

Karolína Černá, novinárka, ČR

 

13.40 - 14.00 Personálny Progress 2011 - pre efektívnejšiu komunikáciu s HR

ProgressLetter, Dr. Pavel Vitek, šéfredaktor

 

14.00 - 15.30 Diskusné fórum

Analýza potrieb HR a benchmarking dodávateľov služieb

Riadenej diskusie sa zúčastnia: zástupcovia HR, vzdelávacích a poradenských spoločností, lektori, konzultanti

Hostia:

Ing. Peter Trgala, Education, s.r.o.

Mgr. Ján Uriga, PhD., Deloitte Advisory s.r.o.

PhDr. Zdeňka Brázdová, konzultantka a lektorka

 

15.30 Ukončenie programu

Fotogaléria