Title:
SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 8. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 8. ročník

8. ročník

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:11. november 2009
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Poslanie Salónu

 Salón ďalšieho vzdelávania je jedinečná aktivita tohto druhu v SR a okolitých krajinách. V tomto roku organizujeme už 8. ročník. Poslaním Salónu je vytvárať priestor a spájať odborníkov z oblasti HR - poskytovateľov a odberateľov služieb.

Tento rok Vás okrem tradičných prezentácií čakajú aj prípadové štúdie s priamou účasťou personalistov, ktorí realizovali projekty vo svojich firmách.

Salón ďalšieho vzdelávania je orientovaný na stredný manažment - manažérov a špecialistov HR, ktorí priamo riešia situácie a problémy HR vo firmách a organizáciách.

 

Ciele Salónu

 prehliadka projektov a trendov z oblasti ďalšieho vzdelávania, konzultačnej a poradenskej činnosti zameraných na využitie v praxi,

  • priestor pre otváranie spolupráce v stredoeurópskom regióne,
  • kvalita, zlepšovanie procesov, hodnotenie vzdelávania,
  • inšpirácia, nové informácie a kontakty.

Cieľová skupina 

  • pre všetkých, ktorí aktívne pôsobia v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov - manažérov, podnikateľov, špecialistov HR, konzultantov, poradcov, lektorov, koučov...

SALÓN KLUB PLUS - 12. november 2009, Kongresové centrum Technopol

téma diskusného fóra: "Hľadajme efektívne spôsoby spolupráce medzi nami" (vyhodnotenie ankety z 11. novembra 2009)

 

Referencie

 Naša spoločnosť Education, s.r.o., ktorá prevádzkuje internetové stránky www.education.sk, www.kurzy.sk, www.konferencie.sk, sa zúčastňuje Salónu ďalšieho vzdelávania od prvého ročníka. Je to jediná akcia zameraná na spoločné stretnutie vzdelávacích spoločností a personálnych manažérov s cieľom prezentovať nové trendy vo vzdelávaní formou praktických ukážok. Spoločnosti VKC Intenzíva sa podarilo v každom ročníku priniesť nové témy a postupne zdvíhať latku Salónu na vyššiu úroveň. Už teraz sa teším na ďalší ročník a samozrejme som zvedavý, či sa podarí organizátorovi akcie udržať, prípadne ešte zvýšiť, vysokú úroveň podujatia.
Peter Trgala
konateľ, Education, s.r.o.

 Salon dalšího vzdělávání představuje ojedinělou konferenci. Charakterizuje ji precizní organizace, kvalitní skladba návštěvníku a příjemné, tvurčí prostředí. Vnímám tuto akci jako jednu z nejzajímavějších přehlídek poradenských a vzdělávacích firem a to jak z pohledu Slovenska, tak České republiky. Zároveň "Salon dalšího vzdělávání" představuje konferenčně diskusní platformu pro výměnu zkušeností, pro možnost seznámit se s akuálními trendy a vývojem v oblasti vzdělávaní jak "tvrdých, tak měkkých" dovedností. Jak já osobně, tak moji kolegové, kteří jsme měli možnost se společností VKC Intenzíva spolupracovat a vystupovat na této akci, mužeme návštěvu "Salonu dalšího vzdělávání" jen doporučit.
Martin Kalenda
konateľ, Image Lab s.r.o. a Image Lab SK, s.r.o.

7. ročník Salónu ďalšieho vzdelávania považujem za mimoriadne úspešný z dvoch hľadísk:
Naša spoločnosť sa pevnejšie etablovala medzi firmami zaoberajúcimi sa rozvojom ľudských zdrojov, získali sme nové kontakty a utužili staré vzťahy. Je to výborný pocit, ak sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú rovnaké starosti, aj radosti ako vy sami a ste si profesijne veľmi blízki.
Organizačne aj administratívne bol Salón zvládnutý vynikajúco. Atmosféra bola výborná, až sa nám ťažko po večernej recepcii odchádzalo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie počas jeho nového ročníka 2009.
Erika Falťanová
riaditeľka a partnerka, RS Management, s.r.o.

Salonu dalšího vzdělávání se naše společnost zúčastnila v roce 2008 poprvé. Celé setkání hodnotíme jako výjimečnou příležitost setkat se s dalšími odborníky v oboru, načerpat novou inspiraci a navázat zajímavá partnerství. Nezanedbatelným prvkem celé akce jsou vybrané příspěvky zaměřené na praktická řešení otázek řízení lidských zdroju, které jsou přínosem nejen pro zúčastněné zástupce vzdělávacích subjektu a recruitieru, ale především užitečným vodítkem pro HR manažéry tradičně zúčastněné v auditoriu konference.
Lukasz Ernst Kokotek
project manager, Contrast Consulting Praha / Controller-Institut

Salón ďalšieho vzdelávania predstavuje zaujímavú príležitosť zorientovať sa v rozmanitosti ponúk, smerujúcich k ďalšiemu vzdelávaniu. Odborné prezentácie a následné neformálne diskusie umožňujú špecialistom na vzdelávanie preskúmať potenciálny úžitok produktov a služieb. Neformálna, priateľská atmosféra sa spája s profesionalitou organizátorov a vytvára nevšedný zážitok - tak pre dodávateľské firmy, ako aj pre ich odberateľov.
Marián Kubeš
konateľ, ADDA Consultants, s.r.o.

 Európsky vzdelávací inštitút n.o. www.evi.sk sa opakovane a aktívne zúčastňuje Salónov ďalšieho vzdelávania. Na 7. ročníku sme zvlášť ocenili dynamický program s hutnými vstupmi úspešných lídrov na trhu vzdelávania a kariérneho rastu. Vysoko oceňujeme interaktívne prezentácie, ktoré odzneli v kvalitne pripravenom programe, v priateľskej atmosfére, spolu s ďalšími podpornými aktivitami zameranými na rozvoj ľudského potenciálu. Medzinárodný rozmer konferencie bol pridanou hodnotou. Účasťou na 7. ročníku nám spoločnosť VKC Intenzíva s.r.o. umožnila získať nové informácie a kontakty pre oblasť kvality, zlepšovania procesov a hodnotenia vzdelávania. Získali sme nové inšpirácie a nové výzvy do budúcnosti. Želáme veľa chuti do prípravy nasledujúceho ročníka.
Ingrid Gábrišová Hovorková
vedúca odboru vzdelávania, Európsky vzdelávací inštitút n. o.  

 Na Salónu ďalšieho vzdelávanie sme se mohli setkat se zástupci firem a státních organizací z celého Slovenska. Dostali sme příležitost seznámit odbornou veřejnost s naší prací v oblasti rozvoje dovedností a změny postoju. S organizací jsme byli spokojeni, všechna naše přání a požadavky byly splněné. Celkem mužeme řict, že Salón je pro nás dobrou možností prezentovat novinky v oblasti rozvoje lidských zdroju a setkat se se zajímavými lidmi z HR z celého Slovenska.
Martin Buriánek
konzultant, INTERQUALITY, spol. s r.o.

Speakers

Ak máte záujem o aktívnu účasť na konferencii (ako prednášateľ, vystavovateľ):

 

  • formy účasti na Salóne nájdete TU,
  • prihlášku pre aktívneho účastníka si môžete stiahnuť TU.

Bližšie informácie si rovnako môžete vyžiadať na adrese konferencie@intenziva.sk.

 

Špeciálni partneri

  

  

   

 Hlavný odborný mediálny partner

Mediálni partneri

   

   

   

   

Program

8.30 - 9.00 Registrácia. Ranná káva
9.00 - 9.15 Otvorenie
9.15 - 9.45

Kreslo pre hosťa

Zdeňka Brázdová, lektorka a konzultantka

Priority HRM v období krízy

9.45 - 10.15

Nové trendy vo vzdelávaní riadicich pracovníkov v stredoeurópskom regióne

CEU Business School✹ (Maďarsko)

10.15 - 10.45 Prestávka

 

 

  Sekcia A  Sekcia B
10.45 - 11.15

Predstavenie IPMS - integrovaných riešení v oblasti riadenia ľudských zdrojov

Human Dynamic Central and Eastern Europe, s.r.o.✹ (SR)

Procesný manažment - certifikáciou k efektivite

WIFI-Slovakia s.r.o. (SR)

11.20 - 11.50 

Ako tvrdo nenaraziť s mäkkými zručnosťami (Predpoklady a riziká úspešného rozvojového programu - case studies)

Image Lab SK, s.r.o. (ČR)

Aj v čase krízy najviac záleží na ľuďoch...

RS Management, s.r.o. (SR) 

11.55 - 12.25

The European Business Competence* Licence - lahôdka vo vzdelávaní

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Leadership in Advance

Rozvoj lídrov v Accenture na vedenie spoločnosti vysokého výkonu

ADDA Consultants, s.r.o. (SR)

12.25 - 13.10  Obed
13.10 - 13.40

Prvá pomoc pre záchranu života

Slovenský Červený kríž

 

 

  Sekcia A Sekcia B
13.40 - 14.10

Ako urobiť manažérsky tréning zaujímavejší? Využitie tréningových videoprogramov, manuálov a hracích kariet pri tréningu a koučingu

Minerva vzdělávací společnost s r.o. (ČR)

Dosiahnite konkurenčnú výhodu na trhu zvyšovaním kvalifikácie svojich zamestnancov

Český inštitút pre marketing (CIMA)

  Workshopy A Workshopy B
14.15 - 15.15

Koučing - moderný nástroj v rozvoji ľudských zdrojov

INSIGHT koučing✹ (SR) 

Konečne kompetentní nadriadení: výkon riadia cez siete (KPI) a využívajú vnútorné motivátory ľudí (DISC)

ibis partner Slovakia, s.r.o. (SR)

15.20 - 16.20 

...pre Váš úspešný e-learning

e-learnmedia, s.r.o.✹ (SR)

Zosnímajte s 3d svoj tím a dosaďte správnych ľudí na správne miesto

VKC Intenzíva, s.r.o. (SR)

16.25  Záver - ukončenie akcie, spoločenský program, tombola, koktail


✹spoločnosti prvýkrát na Salóne

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.

Fotogaléria