Title:
SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 6. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 6. ročník

SALÓN PLUS

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:25.-26.októbra 2007
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Poslanie Salónu

Salón ďalšieho vzdelávania je jedinečná aktivita tohto druhu v SR a okolitých krajinách. V tomto roku organizujeme už 6. ročník. Poslaním salónu je vytvárať priestor a spájať odborníkov z oblasti HR – poskytovateľov aj odberateľov služieb.
Salón ďalšieho vzdelávania je orientovaný na stredný manažment – manažérov a špecialistov HR, ktorí priamo riešia situácie a problémy HR vo firmách a organizáciách.

Akciu tradične dopĺňa výstava zúčastnených firiem, panelová diskusia, 1to1 konzultácie, odborné workshopy a spoločenský program.

Cieľ Salónu:

  • vytvoriť priestor na prezentáciu aktuálnych informácií a výmenu skúsenotí o zámeroch a smerovaní v znalostnej ekonomike v stredoeurópskom regióne,
  • zabezpečiť sprostredkovanie informácií o projektoch, metódach, nových trendoch z oblasti ďalšieho vzdelávania,
  • umožniť prezentáciu vzdelávacím a personálno-poradenským organizáciám s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň ľudí a kvalitu vzdelávacích a poradenských služieb,
  • získať nové pracovné kontakty a vytvoriť priestor pre neformálne stretnutia účastníkov.

Cieľová skupina:

Každoročne sa tohto podujatia zúčastňujú vzdelávacie a personálno- poradenské organizácie zo Slovenskej republiky a zahraničia ( napr. ČR, Rakúsko, UK), ktoré sa významne podieľajú na príprave, skvalitňovaní a uplatňovaní pracovnej sily na strane jednej a manažéri - personalisti a špecialisti ľudských zdrojov (zamestnávatelia) na strane druhej.

  • manažéri, personalisti a špecialisti ľudských zdrojov zo súkromnej i verejnej sféry,
  • malí a strední podnikatelia,
  • všetci, ktorých zaujíma problematika ďalšieho vzdelávania dospelých.

Speakers

Organizácia Salónu 

Salón bude rozdelený do dvoch samostatných blokov. Prvý deň budú prebiehať prezentácie v pléne a sekciách a výstava. Druhý deň budú realizované workshopy a panelová diskusia na tému európskej spolupráce a čerpania prostriedkov na vzdelávanie v novom  programovacom období EU.

Konferencia bude opäť výrazne mediálne komunikovaná v elektronických aj printových médiách a odborných časopisoch.

 

Hlavný partner

 

  Špeciálni partneri

  

 

                

  Mediálni partneri

     

   

   

   

  

Prípravný výbor

Dagmar Hartmannová, DAHA

Ilona Hegerová, VKC Intenzíva, s.r.o.

Marián Kubeš, ADDA Consultants, s.r.o.

Július Matulčík, UK v Bratislave
Iva Reichlová, Thomas International CZ

Jitka Žatkuliaková, ZRRĽZ

Moderátori

 J. Bakerová, I. Reichlová, M. Kubeš

 

Kontakty

 V prípade Vášho záujmu o akúkoľvek účasť na Salóne sa môžete informovať na adrese:

 konferencie@intenziva.sk

tel. 02/ 682 86 574;  682 86 616

infolinka 0907 133 500 (Ilona Hegerová)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE BUDÚ PRIEBEŽNE DOPĹŇANÉ!

 VKC Intenzíva, s.r.o. mediálne podporuje Camphill Drahuška – prvé zariadenie komunitného bývania v SR pre osoby s autizmom a príbuznými postihnutiami. 

Program

25. októbra 2007  -  Salón ďalšieho vzdelávania

 8.30 – 9.00 Registrácia – ranná káva
9,00 – 10,15 Otvorenie Salónu
Prezentácie hostí
Piotr Dudek, president Management Consultants and Trainers Association Matrik, Poland
Juliana Szabó, Managing partner Marketing Academy of Budapest, Hungary
10,15 – 10,45 Transfer Slovensko spol. s.r.o., SR
Východiská pre riadenie rizík vo vzdelávaní
10,45 – 11,15  AHRA – Human Resource Agency, s.r.o., ČR ✹
Jak maximalovat efektivitu vložených investic do vzdělávaní

 11,15 – 11,35 Prestávka

 SEKCIA A

11,35 - 12,00 a_set, spol. s.r.o., SR ✹
Výkonnosť, rozvoj a energia – piliere úspešnej
firmy
12,00 – 12,25 KVT – Kurzy, Vzdelávanie, Tréningy, s.r.o., SR
Nové formy E-learningu a on-line podpory vzdelávania, elektronického testovania a aplikácie pre vzdelávanie – „virtuálny lektor“
12,25 – 12,50 Quanticon, s.r.o., SR ✹
Špecifiká rozvoja a vzdelávania vo výrobných firmách

SEKCIA B

11,35 - 12,00 Český inštitút pre marketing, o.s., ČR
Certifikácia osôb podľa kompetencií v marketingu a predaji
12,00 - 12,25 Minerva vzdĕlávací spol ečnost , s.r.o., ČR
Umenie predaja
12,25 - 12,50 ableConsultants, SR ✹
(able)- systém modulového profesionálneho vzdelávania

12,50 – 13,50 Obed

 13,50 – 14,20 NM MANAGEMENT, s.r.o., SR ✹
Obohaťte firemné vzdelávacie programy o online školenia a e-learning
14,20 – 14,50 ITO – Individuum, Team, Organisation, Personalmanagement, GmbH, Austria
Vojna talentov: Výzva už začala
14,50 – 15,20 Thomas International CZ, s.r.o., ČR
Kľúč k motivácii – efektívny rozvoj zamestnancov

15,20– 15,40 Prestávka

 15,40 – 16,10 Stimul , s.r.o., SR ✹
Pohľad do seba je nástrojom úspešného rozvoja spoločnosti
16,10 – 16,40 Gopas SR, a.s., SR
Ako získať finančné prostriedky na IT vzdelávanie z Európy
16,40 – 17,10 ADDA Consultants, s.r.o.
Kompetenčný prístup k rozvoju organizácií

17,10 koktail , tombola

✹ prvýkrát na Salóne!

26. októbra 2007  -  Salón PLUS  

 9,00 – 10.00 VKC Intenzíva, s.r.o.
Benchmarking a vzdelávacie a poradenské organizácie – klubové fórum

10.00 – 11.00 Workshop
Aktuálne informácie o smerovaní ďalšieho vzdelávania a jeho financovania z ESF v novom rozpočtovom období
Workshopu sa aktívne zúčastnia zástupcovia MŠ SR, projektoví manažéri, realizátori projektov, oprávnení žiadatelia/príjemcovia

Fotogaléria