Title:
SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 5. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-05-29
 
Zdieľať na LinkedIn

SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 5. ročník

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:25.-26.10.2006
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Pod záštitou Jána Figeľa, člena Európskej komisie za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.

 Ciele Salónu

  • vytvoriť oficiálny priestor na prezentáciu aktuálnych informácií o zámeroch a smerovaní SR v znalostnej ekonomike,
  • prezentovať prístupy vzdelávacích firiem a inštitúcií s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň ľudí a kvalitu vzdelávacích a poradenských služieb, podporovať budovanie informačnej spoločnosti,
  • informovať manažérov HR o nových projektoch a trendoch v ďalšom vzdelávaní, uľahčiť im orientáciu vo výbere kvalitných vzdelávacách programov pre zamestnancov,
  • panelová diskusia na tému "Vzdelanostná ekonomika" (bude upresnená),
  • získať nové kontakty a informácie, vytvoriť priestor pre neformálne stretnutia, 1 to 1 konzultácie a rokovania s potenciálnymi klientmi.

 

Cieľová skupina 

  • manažéri a špecialisti z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
  • podnikatelia - manažéri malých a stredných firiem, ktorí nemajú vybudované štruktúry RĽZ.

 

Speakers

Odborný garant 

 

Generálny partner 

 

  Hlavný partner

  

 Partneri

      

 
                                                               

Mediálni partneri

 

   

 

  

Sekretariát akcie

 VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Ing. Ivana Šufliarska, manažérka projektu
Tel./fax: +421 2 682 86 574, e-mail: kurzy@intenziva.sk, www.intenziva.sk

Program

Program Salónu 

1. DEŇ

8,30 – 9,00 Registrácia účastníkov

9,00 – 10,30 Otvorenie, privítanie a predstavenie hostí, príhovory

10,30 - 10,50 PRESTÁVKA (20 min.)

10,50 - 11-20
ADDA Consultants, s.r.o.
Téma: Riadenie ľudských zdrojov na báze kompetenčného prístupu: možnosti reality, paradoxy

11,20 – 11,50
TOP VISION , s.r.o. (ČR)
Téma: Kam smerujú potreby dnešných manažérov

11,50 – 12,20
GOPAS SR, a.s.
Téma: Efektívne využitie počítačových znalostí v obchodnej korešpondencii

12,20 - 12,35
Education, s.r.o.
Téma: www.education.sk - novinky na portáli o vzdelávaní

12,35 - 13,35
OBED (60 min.)

SEKCIA A:
13,35 – 14,00
CONEO, s.r.o (ČR)
Téma: Trendy vo firemnom vzdelávaní a personálno- organizačné audity
14,05 – 14,30
Komunikácia, s.r.o.
Téma: Úspešný e efektívny líder
14,35 – 15,00
Stiefel Eurocart, s.r.o./Crestcom International, Ltd./
Téma: Bullet Proof Manager – ukážka z témy „Nezvládate samých seba?“
15,05 – 15,30
Co/Man, 1. systematická, spol. s r.o.Banská Bystrica
Téma: Od znalosti k múdrosti nemusí byť ďaleko a koučovanie nie je bičom na málo výkonných (kompletné rozvojové programy pre vrcholových manažérov 21. storočia)

SEKCIA B:
13,35 – 14,00
KVT – Kurzy Výpočtovej Techniky
Téma: Tretia forma IT vzdelávania – dynamizuje ekonomiku firmy
14,05 – 14,30
Consulting Multimedia, s.r.o a PhDr. Peter Ďurný, Consulting
Téma: E-learning – tvorba projektov, inovatívne zvyšovanie adaptability na trhu práce
14,35 – 15,00
PosAm, s.r.o.
Téma: Užitočné riešenia v oblasti vzdelávania
15,05 – 15,30
KS – program, spol. s r.o. (ČR)
Téma: Mzdy a Personalistika od KS – program

15,30 - 15,50
PRESTÁVKA (20min)

15,50 - 16,50
PANELOVÁ DISKUSIA

17,00 - 20,00
RAUT + spoločenských program + 1to1 konzultácie


2.DEŇ
8,30- 9,00
Hubbard College of Administration Slovakia (HCA), s.r.o.
Téma: Význam pravidelného a systematického vzdelávania TOP manažmentu

9,00 – 9,30
Image Lab SK, s.r.o.
Téma: Ako podporiť účinnosť firemných vzdelávacích programov

9,30 – 10,00
ITO, Individuum, Team, Organisation Personalmanagement GmbH (Rakúsko)
Téma: Podpora personálneho rozvoja cez Qualification Workshop a tréning, či cez softwaerové riešenie ETWeb

10,00 - 10,20
PRESTÁVKA (20 min.)

PREZENTÁCIA VZDELÁVACÍCH FIRIEM - SEKCIA A:
10,20 – 10,45
Assessment systems, s.r.o.
Téma: Sociomapovanie – nástroj na budovanie efektívnych tímov
10,50 – 11,15
Via Vitalita, s.r.o.
Téma: Rekvalifikácia vlastného ja – biznis filozofia

PREZENTÁCIA VZDELÁVACÍCH FIRIEM - SEKCIA B:
10,20 – 10,45
Český institut pro marketing (CIMA)
Téma: Certifikované mimoškolské ďalšie vzdelávanie Marketing a Predaj 
10,50 – 11,15
VKC Intenzíva, s.r.o.
Téma: Marketingová akadémia – na firemné vzdelávanie zamestnancov

WORKSHOPY - SEKCIA A:
11,20 - 12,20
WORKSHOP č. 1 – S&K Management Systems, s.r.o.
Téma: Praktické skúsenosti s čerpaním fondov EÚ na vzdelávanie zamestnancov

WORKSHOPY - SEKCIA B:
11,20 - 12,20
WORKSHOP č. 2 - ADDA Consultants, s.r.o.
Téma: Kompetenčný model – ako na to; Ako postupovať pri tvorbe kompetenčného modelu šitého na mieru vašej firmy

12,20 - 12,30
UKONČENIE AKCIE

SPRIEVODNÉ AKCIE:
-celodenná výstava vzdelávacích a personálnyc firiem, vydavateľstiev
-výstava fotografií, prác autistických detí, (iné...)
-1to1 konzultácie

 

Generálny partner 

Hlavný partner

 

Partner

  

Mediálni partneri

  

   

   

     

Fotogaléria