Title:
SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 4. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 4. ročník

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:26.10.2005
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Vážení priatelia,

...a máme zasa ďalší rok za sebou a 4. ročník Salónu ďalšieho vzdelávania pred sebou.....

Pri akciách tohto typu má usporiadateľ stále nad čím rozmýšľať, pretože jedna skončí a hneď sa začína rozmýšľať nad tou nasledujúcou, čo pripraviť zaujímavé a hlavne, s čím sa naši klienti nemali možnosť stretnúť na iných podujatiach. Nie je to jednoduché pri takej konkurencii aká na trhu v tejto oblasti existuje.
Ale podarilo sa nám! Získali sme príspevky, ktoré budú mať na Slovensku „premiéru“.
Teší ma, že aj tento rok spolupracujeme so ZRRĽZ ako odborným garantom podujatia a spoločnosťou Thomas International, ktorá nás svojou aktívnou účasťou podporuje od samého začiatku. Navyše sa nám podarilo otvoriť spoluprácu s novými partnermi – Profesor.sk a Jobs, Personell Services.

Snažíme sa dodržať poslanie Salónu – vytvárať priestor pre komunikáciu obidvoch cieľových skupín – odborníkov z oblasti RĽZ (na strane jednej) a nás „vzdelávačky“ a poradcov (na strane druhej). Veľmi by sme si želali, aby sme tento rok privítali aj podnikateľov menších a stredných firiem, ktorí vytvárajú priestor pre zamestnanosť v regiónoch a riešia tiež veľa problémov okolo ľudských zdrojov.

Nezabudli sme ani na tému kvality a zaujímavý – marketingovo ladený pohľad na personalistov.
Tak ako vlani, si budete môcť vybrať prezentácie, o ktoré budete mať záujem ľubovoľne a všetky nájdete aj v zborníku.
..... A čo na záver? Všetko už bolo niekedy a niekde povedané. Či sa nám podarilo posunúť Salón zasa vyššie, čo sa týka kvality a zaujímavého programu sa ukáže vo vašom hodnotení po jeho skončení. Určite sa ale na vás „verných“ a na Vás, ktorí na Salóne ešte neboli, všetci veľmi tešíme, pretože toto podujatie pripravujeme práve pre Vás.

Ilona Hegerová, riaditeľka

 

Odborný garant

 

Speakers

Generálny partner

 

 Hlavný partner 

 

 Partner 

 

Mediálni partneri

    

   

   

  

Sekretariát akcie

VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Ing. Ivana Šufliarska, manažérka projektu
Tel./fax: +421 2 682 86 574, e-mail:

kurzy@intenziva.sk, www.intenziva.sk 

Program

8,00 – 8,30 Registrácia účastníkov

8,30 – 9,00 Otvorenie, privítanie a predstavenie hostí, príhovory
Príhovor Miroslava Beblavého, štátneho tajomníka MPSVaR SR

9,00 – 9,30 RETIRING BABY BOOMERS VS. MILLENNIALS
Medzigeneračné porovnanie pracovných síl
Mr. Gordon Stolliday,chief executive
THOMAS INTERNATIONAL Ltd., United Kingdom

9,30 – 9,50 NÁRODNÝ PORADENSKÝ A VZDELÁVACÍ SYSTÉM
Predstavenie nového interaktívneho systému poskytovania
poradenských a vzdelávacích služieb prostredníctvom internetu
s využitím najmodernejších softvérových technológií
spoločnosť PROFESOR.SK, a.s.
Ing. Juraj Majtán,generálny riaditeľ Profesor.sk, a.s.
Ing. Miroslav Ursíny, výkonný riaditeľ Profesor.sk, a.s.

9,50 – 10,10 JOBS s.r.o., Personell Services
Predstavenie spoločnosti
Ing. Rudolf Rus, riaditeľ

10,10 – 10,30 Tvorba hodnôt organizáciou a nástroje zlepšovania
Ing. Ján Dolog,EOQ Quality systems manager, EOQ Management, System Senior Consultant

10,30 – 11,00 Marketingovo mysliaci personalista presne vie, čo jeho
spoločnosť potrebuje a prispieva tak k jej rozvoju
Ing. Petr Kratochvíl, Marketing Mangement Consulting, samostatný marketingový poradaca, ČR, externý poradca a lektor VKC Intenzíva, s.r.o.

11,00 – 11,30 PRESTÁVKA č. 1

Prezentácie vzdelávacích firiem v dvoch sekciách
(účastník sa zúčastní prezentácie podľa vlastného výberu)

Moderátori: PhDr. Jarmila Bakerová, PhDr. Miroslav Šinka

 

SEKCIA A/SEKCIA B
11,30 – 11,55 Image Lab SK, s.r.o. / KVT - kurzy výpočtovej techniky
Téma: Vzdělávání jako návratná investice Téma: Vzdelávanie v oblasti IT individuálnym prístupom, šetrí Vaše náklady, dynamizuje Váš zisk

11,55 – 12,20 Kopex, s.r.o. / ARK, tréning, poradenstvo, meditácia, s.r.o.
Téma: ako sa môže stať manažér vzdelávania lídrom rozvoja firmy Téma: Riadenie na novom mieste (Leadership Transition) –absolútne nový model koučingu

12,20 – 12,45 Stiefel Eurocart, s.r.o. / Trenkwalder Management Partners, s.r.o.
Téma: Bullet Proof Manager – nová koncepcia manažérskych zručností (nový program rozvoja manaž. Zručností + videoprednášky) / Téma: Komplexný Mystery shopping ako súčasť zefektívnenia tréningových procesov

12,45 – 13,45 OBED

13,45 – 14,10 Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. / MINERVA - vzdělávací společnosť, s.r.o.
Téma: Meranie efektívnosti a nákladovosti jazykového vzdelávania zamestnancov (s využitím on-line portálu) / Téma: Multimediální vzdělávací programy

14,10 – 14,35 P&P Management Impulse, s.r.o. / PosAm, s.r.o.
Téma: Prezentácia spoločnosti a rozvojových programov v oblasti soft skills / Téma: Príprava, riadenie a realizácia firemného vzdelávania (podľa potrieb organizácie, jeho efektívne riadenie a realizácia)

14,35 – 15,00 Project Outdoor Slovakia, s.r.o. / Papier centrum plus, s.r.o.
Téma: Kreatívny miniworkshop – rozvoj zamestnancov prostredníctvom zážitkového učenia / Téma: Efektívne školenia, porady – interaktívne, pomocou eBeam systému

15,00 – 15,25 Akademika-centrum vzdelávania, s.r.o. / International House Bratislava, s.r.o.
Téma: Efektívne využívanie výpočtovej techniky vo firme / Téma: Komplexnosť služieb firemného jazykového vzdelávania(firemný jazykový audit, moderné formy)

15,25– 15,50 Kredit – Úrad Košického samosprávneho kraja / PTK Echo, s.r.o.
Téma: Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samospráv v Košickom samosprávnom kraji / Téma: Vzdelávaním k vyššej odbornosti a profesionalite

15,50 – 16,15 PRESTÁVKA č. 2

 16,15 - 17,15 Panelová diskusia
Téma: Potreby zamestnávateľov a ďalšie vzdelávanie
Moderuje: PhDr. Jarmila Bakerová

17,15 Časa vína (spojená s tombolou a krátkym programom)

 

Sprievodné akcie 

  • celodenná výstava vzdelávacích a personálnych firiem, vydavateľstiev,
  • 1 to 1 konzultácie,
  • výstava fotografií Ivony Oreškovej „Kráľovstvo za nehu pre princezné a princov"; autorka vzdelávacieho projektu a odborný garant: PhDr. Ľubica Mižičková, Občianske združenie "Kráľovstvo".

Fotogaléria