Title:
SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 11. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-06-24
 
Odborný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 11. ročník

SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - 11. ročník
Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:25. - 26. október 2012
Miesto konania:Hotel Sorea Regia *** Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

11. ročníkom SALÓNU ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA oficiálne otvárame spoluprácu so slovenskou a českou Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých.

 

Salón ďalšieho vzdelávania je jedinečnou príležitosťou v stredoeurópskom regióne na stretnutie odbornej verejnosti z oblasti HR, zameranej na ďalšie vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Podporuje vzájomnú výmenu názorov a skúseností medzi vzdelávacími, konzultačnými spoločnosťami na jednej strane a manažérmi a špecialistami ľudských zdrojov na strane druhej.


Komu je salón určený
• manažérom a špecialistom HR, personalistom,
• vzdelávacím a poradenským spoločnostiam,

• lektorom, konzultantom, koučom.

 

Ciele Salónu

  • prezentovať trendy, prípadové štúdie z praxe, nové projekty, metódy, formy z oblasti ďalšieho vzdelávania zo Slovenskej a Českej republiky a ďalších krajín EÚ,
  • informovať o potrebách praxe a vývoji v európskom regióne v oblasti ďalšieho vzdelávania rôznych vekových skupín, štandardizácii požiadaviek na vzdelanie a ďalších súvisiacich témach,
  • komunikovať a diskutovať možnosti zvyšovania kvality vzdelávacích a poradenských služieb a profesionalitu lektorov,
  • vytvárať priestor pre formálne i neformálne stretnutia, individuálne konzultácie, výmenu skúseností odbornej verejnosti z oblasti vzdelávania dospelých,
  • získať nové kontakty, informácie, vzájomne sa inšpirovať.  

 

Konferencia sa uskutočňuje v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku 2012.
Nad podujatím prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Generálnym partnerom je Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.

 

Riadiaci výbor

  • Klaudius Šilhár, AIVD SR
  • Tomáš Langer, AIVD ČR
  • Ilona Hegerová, VKC INTENZÍVA, s.r.o. 
  • Peter Trgala, Education, s.r.o.
  • Jitka Žatkuliaková, ZRRĽZ


 

Speakers

Miesto konania

Hotel Sorea Regia *** Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

Mapa tu

 

Ubytovanie v Hoteli Sorea Regia **** 

Tel: +421/ 2 / 32 112 870
Fax: +421/ 2 / 32 112 871
E-mail: marketingrga@sorea.sk

Spojenie na Hotel Sorea Regia ****

Usporiadateľ
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých SR a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Organizačný garant
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.

Manažér akcie
Ilona Hegerová, VKC INTENZÍVA, s.r.o.

Sekretariát
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5

Tel.: +421 2 682 86 616
Tel./Fax: +421 2 682 86 574
Infolinka: +421 907 133 500

e-mail: konferencie@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk

REFERENCIE
Rada som sa s vami stretla na konferecii Salon dalsieho vzdelavania.
Prave Salon ponuka priestor v ramci smerovania spolocnych aktivit do buducnosti v oblasti dalsieho vzdelavania. Pokladam vytvoreny priestor za nesmierne dolezity k sucasnym diskusiam a podnetom. Aj vdaka vam som sa posunula na svojej ceste zase o kusok dalej.
Prajem vela uspechov a tesim sa na dalsie stretnutia, pripadnu spolupracu.
Ingrid Gábrišová Hovorková
Consultant Learning, Hypernova&Albert, AHOLD Retail Slovakia,k.s.

Salón ďalšieho vzdelávania predstavuje zaujímavú príležitosť zorientovať sa v rozmanitosti ponúk, smerujúcich k ďalšiemu vzdelávaniu. Odborné prezentácie a následné neformálne diskusie umožňujú špecialistom na vzdelávanie preskúmať potenciálny úžitok produktov a služieb. Neformálna, priateľská atmosféra sa spája s profesionalitou organizátorov a vytvára nevšedný zážitok - tak pre dodávateľské firmy, ako aj pre ich odberateľov.
Marián Kubeš
konateľ, ADDA Consultants, s.r.o.

Naša spoločnosť Education, s.r.o., ktorá prevádzkuje internetové stránky www.education.sk, www.kurzy.sk, www.konferencie.sk, sa zúčastňuje Salónu ďalšieho vzdelávania od prvého ročníka. Je to jediná akcia zameraná na spoločné stretnutie vzdelávacích spoločností a personálnych manažérov s cieľom prezentovať nové trendy vo vzdelávaní formou praktických ukážok. Spoločnosti VKC Intenzíva sa podarilo v každom ročníku priniesť nové témy a postupne zdvíhať latku Salónu na vyššiu úroveň. Už teraz sa teším na ďalší ročník a samozrejme som zvedavý, či sa podarí organizátorovi akcie udržať, prípadne ešte zvýšiť, vysokú úroveň podujatia.
Peter Trgala
konateľ, Education, s.r.o.

7. ročník Salónu ďalšieho vzdelávania považujem za mimoriadne úspešný z dvoch hľadísk:
Naša spoločnosť sa pevnejšie etablovala medzi firmami zaoberajúcimi sa rozvojom ľudských zdrojov, získali sme nové kontakty a utužili staré vzťahy. Je to výborný pocit, ak sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú rovnaké starosti, aj radosti ako vy sami a ste si profesijne veľmi blízki.
Organizačne aj administratívne bol Salón zvládnutý vynikajúco. Atmosféra bola výborná, až sa nám ťažko po večernej recepcii odchádzalo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie počas jeho nového ročníka 2009.
Erika Falťanová
riaditeľka a partnerka, RS Management, s.r.o.

Salonu dalšího vzdělávání se naše společnost zúčastnila v roce 2008 poprvé. Celé setkání hodnotíme jako výjimečnou příležitost setkat se s dalšími odborníky v oboru, načerpat novou inspiraci a navázat zajímavá partnerství. Nezanedbatelným prvkem celé akce jsou vybrané příspěvky zaměřené na praktická řešení otázek řízení lidských zdroju, které jsou přínosem nejen pro zúčastněné zástupce vzdělávacích subjektu a recruitieru, ale především užitečným vodítkem pro HR manažéry tradičně zúčastněné v auditoriu konference.
Lukasz Ernest Kokotek
project manager, Contrast Consulting Praha / Controller-Institut

Na Salónu ďalšieho vzdelávania sme se mohli setkat se zástupci firem a státních organizací z celého Slovenska. Dostali jsme příležitost seznámit odbornou veřejnost s naší prací v oblasti rozvoje dovedností a změny postojů. S organizací jsme byli spokojeni, všechna naše přání a požadavky byly splněné. Celkem můžeme řict, že Salón je pro nás dobrou možností prezentovat novinky v oblasti rozvoje lidských zdrojů a setkat se se zajímavými lidmi z HR z celého Slovenska.
Martin Buriánek
konzultant, INTERQUALITY, spol. s r.o.

Salon dalšího vzdělávání představuje ojedinělou konferenci. Charakterizuje ji precizní organizace, kvalitní skladba návštěvníku a příjemné, tvurčí prostředí. Vnímám tuto akci jako jednu z nejzajímavějších přehlídek poradenských a vzdělávacích firem a to jak z pohledu Slovenska, tak České republiky. Zároveň "Salon dalšího vzdělávání" představuje konferenčně diskusní platformu pro výměnu zkušeností, pro možnost seznámit se s akuálními trendy a vývojem v oblasti vzdělávaní jak "tvrdých, tak měkkých" dovedností.
Jak já osobně, tak moji kolegové, kteří jsme měli možnost se společností VKC Intenzíva spolupracovat a vystupovat na této akci, mužeme návštěvu "Salonu dalšího vzdělávání" jen doporučit.
Martin Kalenda
konateľ, Image Lab s.r.o. a Image Lab SK, s.r.o.

 

 

 

 

Program

1. deň (25.10.) /1st day (October 25)

 

8:30-9:00                Registrácia. Ranná káva / Registration, Morning Coffee    

9:00-10:00                

Privítanie a otvorenie Salónu / Welcoming, Opening Session

Kreslo pre hosťa / Chair for the Guest:

Oľga Berecká, Learning and Development Senior Manager Slovak telekom, a.s.

10:00-14:45                             Sekcia: Good Practises / Section: Good Practices
  Qualify to Compete
Gill White, Chartered Director of the Institute of Directors, CIPD Training trainer,
CIPD – Chartered Institute of Personnel and Development, UK *
 

Jak motivovat management a zaměstnance k budování firemních akademií či univerzit

How can we motivate management and employees to build the corporate academies and universities
Lenka Murinová, Business & Marketing Director AHRA – Human Resource Agency, s.r.o.,

10:50-11:20

Prestávka, prehliadka výstavy, individuálne konzultácie, občerstvenie
Break – visit the exhibition, individual consultations, refreshments
 

Viete, ako overiť IT znalosti uchádzačov i zamestnancov?

Do you know how to verify the knowledge of IT candidates and employees?
Stanislav Drga, GOPAS SR, a.s., SR

 

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Electronic forms of education officials
Marian Kudela, Director of Education, Marbes consulting s.r.o., ČR*

 

Jak múžeme využívat koučovací karty v osobnostním a manažérském rozvoji, při tréningu a koučovaní?

How can we use coaching cards in personality and managerial development within training and coaching?
Dana Kodešová, Managing Director, Lenka Nováková, Project Manager,
Minerva vzdělávací společnost, s.r.o., ČR

12:35-13:30    

Pracovný obed, výstava, individuálne konzultácie

Lunch, exhibition, individual consultation.                                                                         

 

Vzdelávanie v cloude

Education in the cloud
Vojtech Belluš, Managing Director, LetSolution, s.r.o., SR *

 

Habit Management – Cielené ovplyvňovanie kľúčových návykov

The Power of Habit and the Habit Management
Lukáš Bakoš, Managing Director, Maxman Consultans, s.r.o., SR*

 

Meranie angažovanosti zamestnancov – výstupy z prieskumov

Measuring Employee Engagement
Andrea Vertfeinová, Marketing specialist, Marketing Netforce, s.r.o., SR*

14:45-15:00 Prestávka / Break

15:00-16:30  

Sekcia: Ako sa nespáliť pri výbere vzdelávacej inštitúcie

Section: How to not get your fingers burned when choosing an educational institution

 

Připravované nástroje měření kvality vzdělávacích institucí

Forthcoming instruments for measuring the quality of educational institutions
Tomáš Langer, VP & Executive Director , AIVD ČR

 

Ako ďalej inštitúcie ďalšieho vzdelávania v SR

How further education institutions in Slovakia
Klaudius Šilhár, President , AIVD SR

 

Panelová diskusia 1 / Panel Discussion 1
Panelisti / Panelists:
Z. Palán, President, AIVD ČR • T. Langer, VP, AIVD ČR • P.Szovics, Director IBV NBS, n.o., SR •

K. Šilhár, President, AIVD SR • Zástupca HR / HR representative

16:30 SPOLOČENSKÝ PROGRAM – kultúrny program, koktail, tombola
Social program – cultural program, cocktail, raffle

  * prvýkrát na salóne / * first time on the SALON

Počas trvania SALÓNU bude k dispozícii koučovacie centrum. Viac informácii tu

A coaching center will be available during the SALON.

 

 

2. deň (26.10.) / 2nd day ( October 26)

 

9:00-9:30                  Ranná káva / Morning Coffee                                              
9:30-11:00

Sekcia: Ako sa nespáliť pri výbere lektora alebo kouča
Section: How to not get your fingers burned when choosing lecturer or coach

 

Kvalita lektora očima vzdělavatele dospělých
The quality of lecturer through an educational institution´s view
Petr Kazík, Executive Committee member AIVD Czech Republic, Chairman of the Working Group AIVD
Czech Republic for quality of the further education

 

 

Bude certifikácia lektorov povinná?

Will be certification required for teachers?
Klaudius Šilhár, Oliver Šimko, AIVD SR

 

 

Profesionálna certifikácia koučov

Professional credentials in coaching
Dagmar Kéryová, vicepresident ICF Slovak Chapter, Jaroslava Kurhajcová, president SAKO

 

 

Panelová diskusia 2 / Panel Discussion 2
Panelisti / Panelists:
Z. Palán, AIVD ČR • P. Kazík, AHRA – Human Resource Agency, s.r.o., ČR • B. Sloboda, European
Commission • J. Pružinská, ARK, SR • J. Matulčík, FIF UK, SR • K. Šilhár, AIVD, SR • HR representative

 

11:00-11:15

Prestávka, prehliadka výstavy, individuálne konzultácie, občerstvenie
Break – visit the exhibition, individual consultations, refreshments

11:15-11:45

Podpora podnikania žien a cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko
Support of women enterpreneurship and cross-border cooperation between Slovakia – Austria
Ivana Kondášová, Project manager REGIONFEMME, Bratislavská regionálna komora SOPK

 

11:45-12:15

Zručnosti – budúcnosť rozvoja ľudských zdrojov
Skills – the future of human resource development
Jaroslav Juriga, Strategy of Livelong Learning and European affairs Director, MŠVVaŠ SR

 

 12:15

Ukončenie konferencie
End of the Conference

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu.

 

 Gill White, Chartered Director of the Institute of Directors, CIPD Training trainer

 

 

 

 Lenka Murinová, Business & Marketing Director AHRA – Human Resource Agency, s.r.o., ČR

 

 

 

 Marian Kudela, Director of Education, Marbes consulting s.r.o., ČR 

 

  

 Lukáš Bakoš, Managing Director, Maxman Consultans, s.r.o., SR

 

 

 


  

  Ivana Kondášová, Project manager, REGIONFEMME, Bratislavská regionálna komora SOPK

  


 

 

 Lenka Nováková, Project Manager, Minerva vzdělávací společnost, s.r.o., ČR

 

  

  Dana Kodešová, Managing Director, Lenka Nováková, Project Manager

  

 

 Alexander Birčák, vystavovateľ

 

Fotogaléria