Title:
Riešenie a financovanie obnovy bytového fondu - POPRAD
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Zdieľať na LinkedIn

Riešenie a financovanie obnovy bytového fondu - POPRAD

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:1. júna 2006
Miesto konania:Kongresová sála, Mestský úrad, Poprad

V spolupráci s

Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou
Slovenskou komorou stavebných inžinierov
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
VVÚPS - NOVA, výskumno-vývojovým ústavom pozemných stavieb, s.r.o.

 

Cieľ

  • oboznámiť odbornú a laickú verejnosť s možnosťami riešenia a financovania komplexnej obnovy bytových stavieb (s ohľadom na životný cyklus stavebných výrobkov a konštrukcií, zateplenie obalového plášťa budovy, strechy, otvorové konštrukcie, výťahy, hydraulické vyregulovanie objektu, výmena zdravotechnickej inštalácie a elektroinštalácie).

 

Cieľová skupina

  • zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov,
  • správcovia bytových domov,
  • bytové družstvá,
  • dodávatelia a realizátori stavieb,
  • projektanti,
  • súdni znalci.

 

Speakers

Generálny partner

 

 

 

Partneri

  

 

 

Mediálni partneri

  

 

  

 

     

Odborní garanti

 

Ing. Pavol Giller, vedúci oddelenia ekonomiky bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
prof.Ing. Anton Puškár, PhD., vedúci katedry KPS, Stavebná fakulta STU v Bratislave

 

Organizačný ganrant

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva s.r.o.

 

Prípravný výbor

Ing. Pavol Giller, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Myron Majdák, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. Slovenská komora stavebných inžinierov
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o., Bratislava

Sekretariát akcie

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva s.r.o.
Ing. Eugénia Kiselyová, manažérka projektu
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
tel: +421/2/682 86 706, tel/fax: +421/2/682 86 574
konferencie@intenziva.sk, www.intenziva.sk

 

 

 

 

 

 

Program

 

Fotogaléria