Title:
Poruchy stavebných konštrukcií a technických zariadení budov
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-07-22
 
Zdieľať na LinkedIn

Poruchy stavebných konštrukcií a technických zariadení budov

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:9. november 2005
Miesto konania:Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Cieľ

 

Odborný program je zameraný na informácie o legislatívnych zmenách v oblasti Novely zákona o stavebných výrobkoch, v oblasti záruk, právnych postupov pri odstraňovaní a vysporiadaní nedostatkov vzniknutých pri obnove a novej výstavbe budov, životnosť stavebných konštrukcií a technických zariadení budov, výmenu stavebných prvkov po uplynutí doby živostnosti.

 

Cieľová skupina

 

  • zástupcovia stavebných úradov VÚC, krajov, miest a obcí, špeciálnych stavebných úradov,
  • autorizovaní inžinieri, projektanti statiky,
  • architekti,
  • zhotovitelia stavieb,
  • účastníci procesu výstavby nových budov,
  • správcovia existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov,
  • výrobcovia stavebných materiálov

Speakers

V spolupráci

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosř
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Slovenská komora stavebných inžinierov
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

 

Odborní garanti

prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Dušan Greško, CSc., Stavebná fakulta STU v Bratislave

 

Programový výbor

Prof. Ing. Anton Puškár, Phd., Stavebná fakulta STU v Bratislave

 

Partneri

 

  

 

Mediálni partneri

 

  

 

  

 

Sekretariát konferencie

Ing. Eugénia Kiselyová
manažér konferencie
VKC Intenzíva, s.r.o.
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Tel.: 02/682 86 706, Tel./fax: 02/ 682 86 574
e-mail: konferencie@intenziva.sk

www.intenziva.sk

 

 

Program

Programový výbor

Prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave – odborný garant
doc. Ing. Dušan Greško, CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislava – odborný garant
doc. Ing. František Hájek, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Pavol Giller, riaditeľ odboru bytovej politiky MVRR SR
doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. Stavebná fakulta STU V Bratislave
Ing. Anton Novotný, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Roman Rabenseifer, Stavebná fakulta STU v Bratislave
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., VVÚPS-NOVA. výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb s.r.o.
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Milan Vlček, CSc., Stavební fakulta VUT v Brně, ČR

 

7,30 Registrácia

8,30 Potreba zdrojov na obnovu bytového fondu a nároky štátu na podporu obnovy
Ing. Pavol Giller, riaditeľ odboru bytovej politiky, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

8,50 Novela zákona č.90/1998 o stavebných výrobkoch
Ing. Katarína Bzovská, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

9,10 Zodpovednosť za škodu pri výstavbe a obnove budov
doc. JUDr. Olga Kopšová, Stavebná fakulta STU v Bratislave

9,25 Životný cyklus stavebných výrobkov a konštrukcií
doc. Ing. Tibor Ďurica, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach

9,55 Prestávka

10,15 Sanácia staršieho bytového domu a zohľadnenie energetických aspektov
Dipl. Ing. Gűnter Konieczny , KONIECZNY Architekten und Stadtplaner, Nemecko

10,45 Využitie výpočtových metód a analýza porúch existujúcej výstavby
Dr.- techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer, Stavebná fakulta STU v Bratislave

11,00 Energetická certifikácia ako výsledok energetického hodnotenia budov
doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

11,15 Poruchy obvodových plášťov bytových domov
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. VVÚPS - NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva, s.r.o

11,30 Okná v zateplených budovách
prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

11,45 Analýza porúch vstupných brán a schodíšť
doc. Ing. Dušan Greško, CSc., Stavebná fakulta STU v Bratislave

12,00 Diskusia

12,30 Obedová prestávka

13,15 Poruchy balkónov a lodžií
Ing. Milan Držka, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

13,30 Systémová porucha balkónov bytových domov
Ing. Slavomír Slivoň, VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva s.r.o.

13,45 Systémové poruchy lodžíí bytových domov
Ing. Vladimír Búš, PhD., VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva s.r.o.

14,00 Poruchy strešných plášťov v dôsledku neprávneho riešenia detailov
prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

14,15 Prestávka

14,30 Poruchy a obnova podlahových konštrukcií
doc.Ing. Juraj Žilinský, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave 

14,45 Statické problémy panelových domov
doc. Ing. František Hájek, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave 

15,00 Výmena rozvodov vykurovania
doc. Ing. Ján Takács, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave


15,15 Hydraulické vyreguľovanie
prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave

 
15,30 Analýza porúch v zdravotnotechnických inštaláciách
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave 

15,45 Rekonštrukcie a opravy elektrickej inštalácie a bleskozvodu v bytových domoch
Ing. Michal Ingeli, Bratislava 

16,00 Modernizácia, rekonštrukcie a výmeny výťahov
Ing. Miroslav Štefík, OTIS Výťahy ,s.r.o.

16,15 Diskusia

17,00 Ukončenie konferencie

Fotogaléria