Title:
MARKETING DAY - 2. ročník
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Odborný partner
Hlavný partner
Reklamný partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

MARKETING DAY - 2. ročník

MARKETING DAY - 2. ročník

The Best Practices of Marketing

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:6. október 2011
Miesto konania:BIZNISUITE CONGRESS CENTRE TECHNOPOL Bratislava

Cieľ

  • ukážka konkrétnych riešení z praxe z oblasti marketingu a obchodu,
  • výmena skúseností , získanie nových podnetov, kontaktov,
  • podpora ďalšieho vzdelávania a rozvoj kariérneho rastu manažérov a špecialistov z oblasti marketingu a obchodu,
  • odovzdanie certifikátov absolventom kurzu Marketing CIMA,
  • klubové stretnutie.

Cieľová skupina 

  • manažéri a špecialisti z oblasti marketingu a obchodu,
  • absolventi certifikovaných kurzov Marketing CIMA,
  • širšia odborná verejnosť - podnikatelia, výskumné agentúry, médiá, portály, lektori, študenti.

Speakers


Marketing Day je stretnutie odborníkov z oblasti marketingu a obchodu a všetkých, ktorých táto oblasť zaujíma.
Našim zámerom nie je profilovať akciu ako klasickú konferenciu. Stretnutia budeme organizovať raz ročne v neformálnom prostredí, pretože chceme prepojiť prácu s klubovými aktivitami Slovenského inštitútu pre marketing (SIMA) v oblasti spoločenskej, športovej a i.
Osobitne budú pozývaní absolventi Certifikovaných kurzov CIMA, niektorí z nich budú prezentovať svoje najlepšie výsledky a skúsenosti (best practices) tak, ako ich uplatnili na svojich pracoviskách.
Úspešným absolventom kurzov Marketing CIMA A, B alebo Sales CIMA A, B budeme pri tejto príležitosti odovzdávať medzinárodné certifikáty.

Usporiadateľ
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Slovenský inštitút pre marketing (SIMA), n.o.

Organizačný garant
Ilona Hegerová, VKC INTENZÍVA, s.r.o.

Sekretariát
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5

 
Tel.: +421 2 682 86 616
Tel./Fax: +421 2 682 86 574
e-mail: konferencie@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk


Program

13:00 - 16:00   Biznis klub l. - pracovná časť

Otvorenie


Lojalitné karty, áno či nie?
Martin Mravec, Managing Director, GfK Slovakia, s.r.o.

 
Marketing a spoločenská zodpovednosť
Bohumila Tauchmannová, členka predstavenstva Zväzu obchodu a cestovného ruchu


Internetový marketing priemyselného podniku. Ako to robíme my.
Marcel Adamčák, odborný pracovník Odboru predaja a marketingu,
Železiarne Podbrezová a.s.


Odovzdávanie certifikátov absolventom kurzov Marketing CIMA


Marketing ako beh na dlhé trate.
Praktické skúsenosti marketéra v špecifickom odvetví tepelnej energetiky.
Jana Smolková, marketingový manažér, COMERON SPS, spol. s r. o.


Dôležitosť vytvárania nových hodnôt pre zákazníkov v malých a stredných podnikoch
„Otváranie nových frontov v konkurenčnom boji“
Andrej Kičura, general manager, Marketing&Netforce, s.r.o.

16.00 – 19.00   Biznis klub ll., SIMA

Kurz varenia v Liviane***** pod vedením mladého ambiciózneho šéfkuchára Michala Šebelu - najlepšieho žiaka šéfkuchára a držiteľa MIchelin hviezdy Pavla Pospíšila, ktorý sa naučil variť originálne. Liviano je o atmosfére jednoduchosti, tradičných hodnotách vidieckeho prostredia.Martin Mravec

Managing Director, GfK Slovakia, s.r.o.

 
  Narodil sa v roku 1972 v Bratislave. Po ukončení vyskoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v roku 1997   

  pracoval na marketingových pozíciách v spoločnosti Mora Slovakia, AWT a EuroTel. Od roku 2001 pôsobí v

  spoločnosti GfK Slovakia, kde šiesty rok zastáva pozíciu výkonného riaditeľa. Od roku 2008 v rámci skupiny GfK

  regiónu CEEMEA tiež koordinuje aktivity v segmente Business & Technology. Hlavnou pracovnou oblasťou  

  záujmu je customer experience. V novembri 2010 mu Zväz obchodu a cestovného ruchu SR udelil ocenenie za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu na Slovensku. GfK Slovakia je dlhodobo najúspešnejšia spoločnosť v segmente na domácom trhu.


Bohumila Tauchmannová

členka predstavenstva Zväzu obchodu a cestovného ruchu
Managing Partner, INCOMA Slovakia, s.r.o., ABICON Trade,spol. s r.o.


• Vzdelanie : 1980 – 1984 Vysoká škola Ekonomická v Bratislave, odbor riadenie, Ing.
• Profesionálne skúsenosti:
Samostatne podniká od roku 1990.
Spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o. riadi od roku 2000 a vytvára odbornú časť vzdelávacích aktivít spoločnosti INCOMA Slovakia: medzinárodné konferencie Slovak Retail Summit, INTRACO Special, Hospitality & Tourism Summit, Region Forum, Soft Drink Forum, Food Trends Forum, Financial Summit, CRM Forum.
Je autorkou a spoluautorkou CSR projektov s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou
NA VEKU ZÁLEŽÍ - dodržiavanie zákona pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým
AJ GOLFOM SA DÁ POMÁHAŤ! – charitatívna zbierka a aukcia na pomoc deťom v profesionálnych rodinách
NAKUPUJEME DOMA 2009 - podpora stability makroekonomických ukazovateľov Slovenska, edukačný projekt zameraný na spotrebiteľa
KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 2011 – podpora zvýšenia podielu domácich produktov a výrobkov na Slovensku. Zmena spotrebiteľského správania spotrebiteľa v prospech výrobkov dopestovaných a vyrobených na Slovensku.

Práca v „treťom sektore“
Občianske združenie A ako ADAMKO - projekt ADAMKO hravo – zdravo edukácia detí MŠ,ZŠ so zameraním na zdravý životný štýl
Nadácia MEMORY- pomoc ľuďom s alzheimerovou chorobou a centrám na Slovensku
Občianske združenie GOODWILL 2000
• Rôzne:
Je členkou predstavenstva Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR


Marcel Adamčák

odborný pracovník Odboru predaja a marketingu, Železiarne Podbrezová a.s.

 Absolvoval viacero odborných školení lektorov a konzultantov. Akreditovaným lektorom CIMA je od roku 2005. Od roku 1996 pracuje v Žleleziarňach Podbrezová a.s. na Odbore Predaja a Marketingu. Od roku 2002 je ako odborný pracovník marketingu zodpovedný za koordináciu marketingových aktivít spoločnosti. Má praktické skúsenosti z nasledujúcich marketingových činností realizovaných v priemyselnom parku: príprava marketingového plánu, príprava a realizácia plánu marketingovej komunikácie, realizácia kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov trhu, prieskumu spokojnosti zákazníka, realizácie benchmarkingu, analýzy externého prostredia a analýzy konkurencie. Ako konzultant v oblasti marketingového vzdelávania spolupracoval s Magnezit Jelšava. Bol konzultantom Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, pri príprave marketingového plánu kúpeľov. Tiež spolupracuje s agentúrou pre prieskum trhu TNS Slovakia.

 

Jana Smolková

marketingový manažér, COMERON SPS, spol. s r. o.

 

Narodená v roku 1980 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2004. Svoj záujem o oblasť marketingu uplatnila aj v rigoróznej práci o problematike archetypálnej psychológie v reklame. Od ukončenia VŠ štúdia pracuje pre skupinu spoločností v rámci Comeron Group – významného hráča v rámci tepelnej energetiky v rámci regiónu Bratislava a Záhorie. Spočiatku to boli pozície v oblasti PR pre jednu zo spoločností v skupine, v súčasnosti ako marketingový manažér nastavuje komunikáciu pre celú Comeron Group.


Andrej Kičura

general manager, Marketing&Netforce, s.r.o.
Narodený v roku 1987 v Brezne. Po ukončení vysokoškolského štúdia na fakulte Riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v roku 2010 pracoval v reklamnej agentúre a momentálne ho zamestnáva Stredoslovenská energetika, a.s. V roku 2011 založil spoločnosť Marketing & Netforce, ktorá sa zaoberá online marketingovým výskumom a vývojom softvéru. Marketing & Netforce vstupuje na trh v októbri 2011 a prináša inovatívne softvérové riešenia a výskumy v online prostredí, ktoré realizuje “vlastnou cestou”.
 

 

 

 

Fotogaléria